Projekty a granty


Podpora EU na doučování žáků

SOUs Vodňany byla poskytnuta finanční podpora EU na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Název programu - Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Projekt "Gastrostudio SOUs Vodňany"

Zřizovateli školy (Město Vodňany) byla poskytnuta finanční dotace ve výši 4.728.109 Kč na realizaci projektu "Gastrostudio SOUs Vodňany", a to na základě úspěšné žádosti uplatněné v rámci výzvy MAS Vodňanská ryba (MAS IROP č. 4) navázané na průběžnou výzvu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání  č.j. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009842.


Projekt ŠABLONY 2

SOUs Vodňany byla poskytnuta finanční dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání tzv. ŠABLONY 2.

Řízení, realizace, zpracovávání, dokumentace a archivace projektu OP VVV – RČP CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012699. Projekt byl zahájen 1.9.2019 a bude ukončen 31.8.2021.

Evropské strukturální a investiční fondy-1.docx


Projekt Podpora odborného vzdělávání

Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II byla v listopadu 2017 poskytnuta dotace na Rozvojový program MŠMT „Podpora odborného vzdělávání“, č. j. MSMT-12596/2017-1 pro obor strojní mechanik.

SOUs Vodňany byla poskytnuta finanční dotace na základě rozhodnutí č. MSMT-206-3/2017 ze dne 15. 2. 2017 z vyhlášeného rozvojového programu MŠMT „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, č. j. MSMT-5773/2016-1.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.pdf

Facebook Instagram YouTube