Zahradník

 

Stipendium

Stipendijní program města Vodňany

ročník měsíčně vyznamenání
1 500 Kč 1000 Kč
2 600 Kč 1500 Kč
3 700 Kč 2000 Kč
zkoušky   3500 Kč

Bližší informace

Podrobnosti

  • Délka studia: 3 roky

  • Forma studia: denní

  • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají

  • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik

  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru zahradník

  • Přesný název oboru: 41-52-H/01 Zahradník

Odborný výcvik

Probíhá především ve školní zahradě s vytápěným velkokapacitním skleníkem. Aranžerské a vazačské práce se žáci učí ve vlastní školní vazárně a v prodejnách květin ve Vodňanech. Žáci prochází provozem řady místních zahradnických firem.

Výhody

  • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

  • stipendijní program města Vodňany

  • výuční list v oboru zahradník

Další studium?

Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, např. v oboru „Zahradnictví“, „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.

Možnost uplatnění

Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání zahradník (zahradnice). Je připraven pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. Žáci ovládají vázání a aranžování květin, výrobu věnců. Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích celého Jihočeského kraje (soukromé firmy, odborné prodejny, např. OBI, BAUMAX aj.). Po získání potřebné praxe mají absolventi možnost soukromého podnikání v zahradnických a floristických službách.

Co se naučíš

Zahradník - výrobky
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

Na co se můžeš těšit 

Zahradník
9. srpen 2023
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

FAQ

Časté otázky - připravujeme

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube