Učitelé odborného výcviku

 


Fenc Miroslav

odbornyvycvik@sousvodnany.cz

720 259 954

Pilátová Bohuslava

bohuslava.pilatova@sousvodnany.cz

778 484 466

Nováková Marie

marie.novakova@sousvodnany.cz

606 228 793

Márová Jaroslava

jaroslava.marova@sousvodnany.cz

721 108 145

Hromádková Jana

jana.hromadkova@sousvodnany.cz

778 712 431

Slepičková Jana

jana.slepickova@sousvodnany.cz

778 712 431

Sochor Pavel

pavel.sochor@sousvodnany.cz

734 552 700

Ivan Kolesa

ivan.kolesa@sousvodnany.cz

723 408 815

Miroslava Vavrušková

miroslava.vavruskova@sousvodnany.cz

604 464 754

Marie Kellerová marie.kellerova@sousvodnany.cz 736 662 764
Daniela Košatková daniela.kosatkova@sousvodnany.cz 737 704 104
Petr Steier petr.steier@sousvodnany.cz 739 556 249
Facebook Instagram YouTube