Aktuality

SOUs Vodňany se připravuje na výuku v novém gastrostudiu

 Realizace projektu „Gastrostudio SOUs Vodňany“ je v plném proudu a každý den je pouhým okem viditelný postup stavebních prací. Ing. Věra Hřebečková, která bude zajišťovat výuku v těchto moderních učebnách, nám zodpověděla otázky týkající se kulinářství, gastrostudia a celkově gastronomie.

 

Můžete nám stručně představit koncept kulinářství?

Podstatou kulinářství je učit techniky a postupy a ne jednotlivé recepty. Když žák pochopí podstatu jednotlivých kulinářských technik a postupů, bude si umět vytvářet vlastní recepty.

 

Jak bude gastrostudio využito?

Již ve druhém pololetí tohoto školního roku počítáme s využitím studia k praktické, ale i teoretické výuce. V příštím roce 2021 – jakmile bude gastrostudio předáno škole k užívání - začnou být prostory využívány i pro odborný výcvik. Vyučovat se tu bude především zcela nový předmět „kulinářství“ u žáků 1. ročníku  učebního oboru kuchař-číšník, ale než postupně naběhne výuka u tohoto oboru i pro druhý a třetí ročník, bude gastrostudio využíváno rovněž pro odborný výcvik nejen kuchařů a číšníků, ale i cukrářů.

 

Jak bude vypadat výuka předmětu kulinářství?

V těchto dnech začínáme využívat licenci „Kulinářské umění“, díky níž se naši studenti naučí celou škálu kulinářských technik a postupů od základů, jako je správné krájení nožem, vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je práce s masem a rybami, nakládání do solného nálevu, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide. Nebudou se tedy učit z klasických učebnic, jak tomu bylo v předchozích letech, ale formou detailně propracovaných videomodulů, které si budou moci přehrát na svých mobilních telefonech, tabletech či noteboocích.

 

Budete se soustředit jen na českou kuchyni nebo i na zahraniční?

První dva roky budou věnovány české kuchyni, v třetím ročníku nahlédneme i pod pokličku kuchyně mezinárodní.

 

Je možné podobný koncept výuky najít i jinde na jihu Čech?

Předmět kulinářství se vyučuje i na několika málo školách na jihu Čech, ale moderní gastrostudio s potřebným špičkovým vybavením za 13,2 miliónu korun se staví jen zde ve Vodňanech.

 

Co žákům tato inovace přinese?

Žáci si studiem kulinářského umění zvyšují odbornou kvalifikaci pro své budoucí povolání a kariéru a naše škola se tak úrovní praktického vyučování u oboru kuchař-číšník dostává na samou hranici, která odděluje střední odborná učiliště od špičkových hotelových škol s maturitou.

 

Jak hodnotíte současnou českou gastronomii?

Vzestup současné české gastronomie je pomalý a pozvolný. Se zkvalitňováním gastronomického vzdělávání lze očekávat i zkvalitnění gastronomie.

 

Jaké jsou vaše kuchařské vzory?

Kuchařské vzory jako takové nemám. Nicméně si myslím, že jsou mezi námi odborníci na vysoké úrovni, pro které je jejich povolání vším. Mezi ně patří například „michelinský“ kuchař Radek Kašpárek či trojnásobný vítěz ankety „Zlatý kuchař“ Jan Punčochář a šéfkuchař Přemysl Forejt, kteří jsou zároveň porotci reality show Master Chef Česko 2020.

 

Rozhovor s ing. Věrou Hřebečkovou připravila Mgr. Jiřina Bartošová

 

 


Psychologický konzultant

Od 1. 9. 2020 působí na SOUs Vodňany školní psychologická konzultantka Mgr. Bc. Jana Leharová, která je přímo podřízena řediteli školy.

Nabízí pomoc a rady žákům naší školy např. 

  • když vám učení dělá problémy
  • když máte problémy se spolužáky nebo doma
  • když ve svém okolí zpozorujete nevhodné chování (šikana, drogy atd.) 

Konzultační hodiny: každý čtvrtek 8:00-14:00 hod. kabinet č. 42 v podkroví  školy nebo dle předchozí domluvy.

Kontakt 

  1. prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Veselá Kristina tel. 773 567 919
  2. janaleharovaa@centrum.cz (na dotaz e-mailem poskytne své tel. číslo) 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení


Návrat k normálnímu provozu školy

Od pondělí 21. září 2020 se všichni učitelé (včetně vedení školy), kteří byli na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice z preventivních důvodů v desetidenní karanténě, vracejí do školy. Mohu s potěšením sdělit, že u žádného z nich se nepotvrdilo podezření na onemocnění COVID-19, tj. všichni se - zcela zdraví - vracejí z této vynucené "přestávky" do školy. SOUs Vodňany tedy od pondělí funguje zcela normálně - teoretické vyučování i praktický výcvik. Pokud jde o ukončení karantény u třídy K1A (učební obor kuchař-číšník, 1. ročník), pak do dnešního dne nemám informaci, že některý žák z této třídy by byl pozitivně otestován na COVID-19. Problém je ovšem v tom, že žáci z této třídy absolvovali testy v rozdílné dny a tak se také budou do školy vracet podle výsledku druhého testu (bude-li negativní) - počítám od pondělí 21. 9. 2020 do středy 23. 9. 2020. V této situaci lze rodičům těchto žáků sdělit následující: Obdrží-li žák výsledek druhého testu na mobilní telefon formou SMS v tomto znění: "Výsledek vyšetření SARS-CoV-2 pro (jméno a příjmení žáka) je negativní. Centralní laboratoře NS - robot." a zároveň uplynula desetidenní lhůta pro nařízenou karanténu, pak může žák následující jedenáctý den okamžitě nastoupit do školy. Případné další podrobnější dotazy směrujte výhradně na tel. 721 724 707 (ředitel školy). Ostatní pracovníci školy včetně zástupce ředitele nemají nadále povoleno k této problematice vydávat žádná vlastní prohlášení a vysvětlení. Zároveň je k datu 21. 9. 2020 ukončeno distanční vzdělávání žáků třídy K1A.

Mgr. Pavel Kotál

ředitel SOUs Vodňany

 

 

 

 

 


Školní jídelna - výdej stravy od 1. 9. 2020


Vchod do školy

Po dobu stavby gastrostudia je hlavní vchod do školy uzavřen. Používejte prosím vchod z ulice Zeyerovy sady.  


Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

  • 20. 11. 2020    8.00 – 17.00 
  • 21. 11. 2020    8.00 – 12.00
  • 15. 01. 2021    8.00 – 17.00 
vloženo 2. 9. 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

vloženo 31. 8. 2020

Úspěšné závěrečné zkoušky oboru řezník-uzenář

SOUs Vodňany opouští první skupina vyučených řezníků v historii školy. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! 

vloženo 16. 6. 2020

Projekt

Dnes 8. června 2020 zahájila stavební firma PROTOM Strakonice práce na stavební části nového "Gastrostudia SOUs Vodňany". Zároveň probíhá výběrové řízení na firmu, která dodá veškeré vnitřní vybavení. Jedinou změnou oproti původním plánům je, že z důvodu koronavirové pandemie se patrně posune termín celkového dokončení gastrostudia. To znamená, že gastrostudio asi nebude kompletně dokončeno k 1. září 2020, ale o trochu později. To však neohrozí nově zaváděnou výuku kulinářství a všichni žáci 1. ročníku oboru kuchař-číšník budou už mít výuku podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP Kulinářství).

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy

vloženo 8. 6. 2020

Upozornění DM

Domov mládeže SOUs Vodňany oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 ruší veškeré rekreační pobyty.

vloženo 27. 4. 2020

Zrušené akce SOUs Vodňany v roce 2020

vloženo 15. 4. 2020

SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

Ve čtvrtek 27. února 2020 se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb v Strakonicích krajské kolo odborné zámečnické soutěže KOVO JUNIOR 2020 – „Zlaté české ručičky“. Do této soutěže naše škola nominovala dva žáky. Jednak zkušeného Martina Jiraně z 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik (v roce 2018 a 2019 se zúčastnil národního kola této soutěže) a nadějného Patrika Krejčího z 2. ročníku téhož učebního oboru.

Martin Jiraň získal v této soutěži zlatý pohár za 1. místo a postupuje do národního kola, které se letos bude konat v Domažlicích, a Patrik Krejčí obsadil pěkné 3. místo. Oba žáci prokázali nadprůměrné znalosti a dovednosti ve svém oboru a výborně reprezentovali naši školu. Touto cestou děkuji Martinu Jiraňovi i Patriku Krejčímu jak za sebe, tak za učitele odborného výcviku za vzornou reprezentaci SOUs Vodňany! Je to poprvé v historii naší školy, kdy jsme získali první místo v krajském kole této soutěže.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel SOUs Vodňany, Foto: Ivan Kolesa

 

 

 

 

vloženo 28. 2. 2020

Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  

vloženo 21. 2. 2020

SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářství

vloženo 29. 11. 2019

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkce

vloženo 1. 12. 2018

Významná společnost roku 2018

 

vloženo 6. 11. 2018

Facebook Instagram YouTube