Aktuality

Připnuto

Ubytování na DM

Rekreační ubytování na domově mládeže o  letních prázdninách 2024 je z důvodu rekonstrukce zrušené. 


Připnuto

Volné pracovní místo - asistent pedagoga

Hledáme asistenta pedagoga na plný úvazek - nástup od 1. 9. 2024.

Bližší informace a přihlášky zasílejte na

reditel@sousvodnany.cz, tel. 721 724 707 


Připnuto

Výsledky přijímacího řízení DM pro školní rok 2024/2025


Připnuto

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SOUs Vodňany pro školní rok 2024/2025


Připnuto

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Připnuto

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na šk.r. 2024/2025Připnuto

Pečovatelské služby

Obrázek - Pečovatelské služby


Připnuto

Přijímací řízení 2024 - dokumenty

Při­hláš­ku můžete podat třemi způsoby:

  1. Elektronicky pomocí webové aplikace DIPSY.
  2. Podáním výpisu vytištěného z on-line systému DIPSY.
  3. Podáním papírové přihlášky s přílohami.

Nově je možné přihlášku podat až na 3 školy.

Důležité je určení priority jednotlivých škol (na první místo v přihlášce uvádíte školu s vaší nejvyšší prioritou)

Jsou vydá­ny nové for­mu­lá­ře při­hlá­šek, potvr­ze­ní lékaře a hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Vzory tiskopisů naleznete zde:

Přihláška_2023-2024.pdf

Zdravotní posudek_edit.pdf

Hodnocení na vysvědčeních_edit.pdf

 

 


Připnuto

Soutěž ETA

 


Připnuto

Naše škola


Připnuto

Školní psycholog

Na naší škole působí školní psycholožka PhDr. Mgr. Alexandra Kiml. 

Ve škole je k dispozici každé pondělí a čtvrtek od 7.15 hod. do 9. 45 hod.

Kontakt na telefonním čísle 605 487 893 nebo alexandra.kiml@sousvodnany.cz

 


Připnuto

SOUs Vodňany slaví úspěch

Dne 15. 3. 2022 se dva naši žáci již tradičně zúčastnili krajského kola soutěže zámečníků v rámci celostátní odborné soutěže KOVO junior 2022 – „České ručičky“, které se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V praktické části zhotovovali žáci výrobek dle zadaného výkresu. Doba k zhotovení výrobku byla stanovena na čtyři hodiny. Komise pak hodnotí celkový vzhled, správnost jednotlivých rozměrů, zvolený technologický postup a v neposlední řadě bezpečnost práce. Druhou částí byl teoretický test, který prověřoval znalosti v oboru. Za SOUs Vodňany byli nominováni Jaroslav Kuneš, žák 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik, který obsadil krásné 2. místo a Dominik Zima z 3. ročníku téhož učebního oboru, který se umístil na 3. místě. Jaroslav Kuneš postoupil do celostátního kola, které se bude konat v dubnu v SOU Domažlice, držíme mu palce! Při slavnostním vyhlášení žáci obdrželi hodnotné ceny. O strojírenské obory je mezi firmami stabilně zájem, proto se jejich studenti nemusí bát o své uplatnění na trhu práce.

 

Mgr. Jiřina Bartošová

Obrázek - SOUs Vodňany slaví úspěch


Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  

Obrázek - Úspěch na soutěži Písecké dortování

vloženo 21. 2. 2020

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkce

vloženo 1. 12. 2018

Významná společnost roku 2018

 

Obrázek - Významná společnost roku 2018

vloženo 6. 11. 2018

Facebook Instagram YouTube