Aktuálně pro uchazeče o studium

Připnuto

Výsledky přijímacího řízení DM pro školní rok 2024/2025


Připnuto

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SOUs Vodňany pro školní rok 2024/2025


Připnuto

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Připnuto

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na šk.r. 2024/2025Připnuto

Přijímačky 2024


Připnuto

Pečovatelské služby

Obrázek - Pečovatelské služby


Připnuto

Přijímací řízení 2024 - dokumenty

Při­hláš­ku můžete podat třemi způsoby:

 1. Elektronicky pomocí webové aplikace DIPSY.
 2. Podáním výpisu vytištěného z on-line systému DIPSY.
 3. Podáním papírové přihlášky s přílohami.

Nově je možné přihlášku podat až na 3 školy.

Důležité je určení priority jednotlivých škol (na první místo v přihlášce uvádíte školu s vaší nejvyšší prioritou)

Jsou vydá­ny nové for­mu­lá­ře při­hlá­šek, potvr­ze­ní lékaře a hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Vzory tiskopisů naleznete zde:

Přihláška_2023-2024.pdf

Zdravotní posudek_edit.pdf

Hodnocení na vysvědčeních_edit.pdf

 

 


Připnuto

Proč studovat na naší škole

 

 • Jsme malá škola, která si zakládá na individuálním přístupu ke každému žákovi
 • Nabízíme tříleté učební obory, u některých se stipendijním programem pro žáky (500-700 Kč měsíčně), žáci jsou odměňováni za produktivní práci
 • Pro všechny žáky pracovní oděv a obuv zdarma, studijní obor řezník-uzenář zapůjčení učebnic zdarma
 • Ve třídách je menší počet žáků, učitelé mohou každému věnovat tolik času, kolik potřebuje, aby úspěšně dokončil studia
 • Odborný výcvik probíhá ve skupinách do 12 žáků pod vedením učitelů ODV
 • Naše škola spolupracuje s celou řadou firem, kde si žáci vyzkouší práci v reálném pracovním prostředí
 • Škola má vlastní ubytovací zařízení
 • Škola, domov mládeže i většina pracovišť odborného výcviku jsou v centru města a žáci se všude dostanou pohodlně bez použití dopravních prostředků
 • Město Vodňany má výhodnou polohu, dopravní obslužnost je velmi dobrá ve všech směrech při použití autobusu nebo vlaku.
 • Díky kvalitnímu odbornému výcviku se naši absolventi bez problémů uplatňují na pracovním trhu.

Informace o studiu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01 Vodňany
 
 
Nabízíme učební obory pro žáky, kteří ukončí 9. ročník základní školy, nebo pro žáky, kteří ukončí základní školu v 8. či 7. ročníku a také pro žáky ze speciálních škol.
 
Škola, domov mládeže i většina pracovišť odborného výcviku jsou v centru města a žáci se všude dostanou pohodlně bez použití dopravních prostředků.
 
Náklady na žáka činí:
oběd 34 Kč (pro dojíždějící žáky)
celodenní stravování 96 Kč (pro žáky ubytované na DM)
ubytování na DM 1300 Kč/měsíc
 
Termín odevzdání (zaslání) přihlášek ke studiu na naší škole je od 1. února do 20. února.
 
Při nástupu do prvního ročníku dostává žák zdarma jeden pracovní oděv a pracovní obuv. Učebnice si žáci nakupují podle seznamu učebnic vloženého do informačního dopisu (s výjimkou učebních oborů "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba" (Řeznicko-uzenářské práce), u nichž budou učebnice žákům zapůjčeny zdarma), který naše škola zasílá přijatým žákům, kteří potvrdili svůj úmysl studovat odevzdáním zápisového lístku. 
 
Dopravní obslužnost je velmi dobrá ve všech směrech při použití autobusu nebo vlaku. Pro zájemce je možnost ubytování ve vlastním domově mládeže. V případě využití stipendijního programu firmy Vodňanská drůbež, a. s. (viz výše) hradí tato firma také ubytování žáků 1100 Kč/měsíc u učebních oborů "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce)".
 
Vyučovací cyklus probíhá tak, že jeden týden jsou žáci ve škole a druhý na odborném výcviku. Odborný výcvik se uskutečňuje většinou na pracovištích ve Vodňanech:
 
Obor Strojní mechanik
 • A. Pöttinger, spol. s  r. o. Vodňany  
 • TCF Vzduchotechnika Prachatice  
 • Luna Progress s.r.o. Nebahovy, Zdenice 
 • Zámečnictví Milan Polanský Malovice  
 • STS Prachatice a.s. Těšovice  
 • Klima s.r.o. Prachatice 
 • KOVO FRITZ s.r.o. Vodňany

Obor Zahradník

 • Školní vazačská dílna  
 • Zahradnictví Holý Vodňany  
 • Zahradnictví U Šikuly Vodňany  
 • Josef Tlapa včelař  - ovocnář Vodňany 
Obor Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby  
 
 • Školní kuchyně (kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby)
 • Cvičná školní kuchyňka (obor kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby)
 • Vodňanská drůbež, a. s. Vodňany (obor řezník-uzenář, stravovací a ubytovací služby, kuchař-číšník, potravinářská    výroba - řeznicko-uzenářské práce).
 • Ganymed Vodňany (kuchař-číšník)
 • Zlatý soudek Vodňany (kuchař-číšník)
 • Šenkovna u Václava Vodňany (obor kuchař-číšník)

Obor Cukrář

 • Školní cukrárna "Kvítek" Vodňany
 • KLAS pekárna/cukrárna Protivín

Obor Řezník-uzenář, Potravinářská výroba 

 • MASO UZENINY Písek, a. s. Písek (obor řezník - uzenář a obor potravinářská výroba) 
 • Jatky Horažďovice
 • Vodňanská drůbež, a.s. Vodňany (obor řezník - uzenář a obor potravinářská výroba)
SOU služeb Vodňany nabízí možnost prohlídky školy a pracovišť odborného výcviku v pracovních dnech rovněž individuálně (podle časových možností zájemců o studium). Doporučujeme se předem telefonicky ohlásit na telefonním čísle 383 390 516.
 
 Absolventi studia dostávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 
Tyto kurzy poskytujeme ZDARMA:
 
Barmanský kurz - pro učební obor kuchař - číšník
Svářečský kurz - pro učební obor strojní mechanik
 
Facebook Instagram YouTube