Školská rada

Školská rada se zřizuje podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada má šest členů, přičemž třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
 
Školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Školská rada se vyjadřuje k rozboru hospodaření školy, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a projednává návrh rozpočtu školy na další rok. Vyjadřuje se také k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následné realizaci; projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Předseda:     
Ing. Michaela Šmídová
(zástupce školy)
tel. 383 390 516
Členové:
Václav Heřman
(zástupce zřizovatele)
 
Jindra Procházková
(zástupce zřizovatele)
tel. 383 379 190
Ing. Vladimír Kuba
(zástupce školy)
tel. 383 390 516
Dagmar Maliňáková​
(zástupce rodičů)
tel. 720 301 990
Markéta Svatková
(zástupce rodičů)
tel. 734 478 030 
 
Facebook Instagram YouTube