Školská rada

Školská rada se zřizuje podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada má šest členů, přičemž třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
 
Školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Školská rada se vyjadřuje k rozboru hospodaření školy, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a projednává návrh rozpočtu školy na další rok. Vyjadřuje se také k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následné realizaci; projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Předseda:     
Ing. Michaela Šmídová
(zástupce školy)
tel. 383 390 516
Členové:
Václav Heřman
(zástupce zřizovatele)
 
Jindra Procházková
(zástupce zřizovatele)
tel. 383 379 190
Ing. Vladimír Kuba
(zástupce školy)
tel. 383 390 516
Markéta Dolejší
(zástupce rodičů)
Sinatra Petr Matteo 
(zástupce žáků)
 
Facebook Instagram YouTube