Cukrář

 

Podrobnosti

  • Délka studia: 3 roky

  • Forma studia: denní

  • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. 

  • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik

  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru cukrář

  • Přesný název oboru: 29-54-H/01 Cukrář

Odborný výcvik

Probíhá především ve vlastní školní cukrárně „Kvítek“, Jiráskova 112, Vodňany

Výhody

  • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

  • výuční list v oboru cukrář

Další studium?

Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, a to na vybraných středních školách České republiky se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch.

Možnost uplatnění

Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání cukrář (cukrářka), tj. zhotovovat esteticky působivé dorty, zákusky a další cukrářské výrobky. Po získání potřebné praxe může absolvent podnikat v oboru.

Co se naučíš

Cukrář - výrobky
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

Na co se můžeš těšit 

Cukrář - Kvítek
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

FAQ

Časté otázky
 

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube