Dny otevřených dveří

Naše škola organizuje každoročně několik dnů otevřených dveří zpravidla v termínech v období od konce října do poloviny února. Zájemci o studium i jejich rodiče si mohou prohlédnout nejen školu, ale i domov mládeže, jídelnu, cvičné kuchyně, vazárnu, cukrářskou dílnu a školní cukrárnu Kvítek. Ve škole pravidelně organizujeme výstavky prací žáků a ukázky pracovních činností z jednotlivých oborů. 

Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

  • 20. 11. 2020    8.00 – 17.00 
  • 21. 11. 2020    8.00 – 12.00
  • 15. 01. 2021    8.00 – 17.00 

Facebook Instagram YouTube