Aktuálně pro žáky a rodiče

Psychologický konzultant

Od 1. 9. 2020 působí na SOUs Vodňany školní psychologická konzultantka Mgr. Bc. Jana Leharová, která je přímo podřízena řediteli školy.

Nabízí pomoc a rady žákům naší školy např. 

  • když vám učení dělá problémy
  • když máte problémy se spolužáky nebo doma
  • když ve svém okolí zpozorujete nevhodné chování (šikana, drogy atd.) 

Konzultační hodiny: každý čtvrtek 8:00-14:00 hod. kabinet č. 42 v podkroví  školy nebo dle předchozí domluvy.

Kontakt 

  1. prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Veselá Kristina tel. 773 567 919
  2. janaleharovaa@centrum.cz (na dotaz e-mailem poskytne své tel. číslo) 

Návrat k normálnímu provozu školy

Od pondělí 21. září 2020 se všichni učitelé (včetně vedení školy), kteří byli na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice z preventivních důvodů v desetidenní karanténě, vracejí do školy. Mohu s potěšením sdělit, že u žádného z nich se nepotvrdilo podezření na onemocnění COVID-19, tj. všichni se - zcela zdraví - vracejí z této vynucené "přestávky" do školy. SOUs Vodňany tedy od pondělí funguje zcela normálně - teoretické vyučování i praktický výcvik. Pokud jde o ukončení karantény u třídy K1A (učební obor kuchař-číšník, 1. ročník), pak do dnešního dne nemám informaci, že některý žák z této třídy by byl pozitivně otestován na COVID-19. Problém je ovšem v tom, že žáci z této třídy absolvovali testy v rozdílné dny a tak se také budou do školy vracet podle výsledku druhého testu (bude-li negativní) - počítám od pondělí 21. 9. 2020 do středy 23. 9. 2020. V této situaci lze rodičům těchto žáků sdělit následující: Obdrží-li žák výsledek druhého testu na mobilní telefon formou SMS v tomto znění: "Výsledek vyšetření SARS-CoV-2 pro (jméno a příjmení žáka) je negativní. Centralní laboratoře NS - robot." a zároveň uplynula desetidenní lhůta pro nařízenou karanténu, pak může žák následující jedenáctý den okamžitě nastoupit do školy. Případné další podrobnější dotazy směrujte výhradně na tel. 721 724 707 (ředitel školy). Ostatní pracovníci školy včetně zástupce ředitele nemají nadále povoleno k této problematice vydávat žádná vlastní prohlášení a vysvětlení. Zároveň je k datu 21. 9. 2020 ukončeno distanční vzdělávání žáků třídy K1A.

Mgr. Pavel Kotál

ředitel SOUs Vodňany

 

 

 

 

 


Školní jídelna - výdej stravy od 1. 9. 2020


Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

  • 20. 11. 2020    8.00 – 17.00 
  • 21. 11. 2020    8.00 – 12.00
  • 15. 01. 2021    8.00 – 17.00 

Projekt

Dnes 8. června 2020 zahájila stavební firma PROTOM Strakonice práce na stavební části nového "Gastrostudia SOUs Vodňany". Zároveň probíhá výběrové řízení na firmu, která dodá veškeré vnitřní vybavení. Jedinou změnou oproti původním plánům je, že z důvodu koronavirové pandemie se patrně posune termín celkového dokončení gastrostudia. To znamená, že gastrostudio asi nebude kompletně dokončeno k 1. září 2020, ale o trochu později. To však neohrozí nově zaváděnou výuku kulinářství a všichni žáci 1. ročníku oboru kuchař-číšník budou už mít výuku podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP Kulinářství).

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy


Zrušené akce SOUs Vodňany v roce 2020


SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářství


Facebook Instagram YouTube