Aktuálně pro žáky a rodiče

Připnuto

Možnost náhrady vstupního testování žáků ve škole

Vstupní testování lze nahradit pouze těmito způsoby:

  • Lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní;
  • lékařské potvrzení o negativním RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle před 7 dny;
  • potvrzení o negativním testu POC (antigenním) nejdéle před 72 hodinami (3 dny) formou čestného prohlášení, které je možné si vytisknout ve webové aplikaci Bakaláři po přihlášení k rodičovskému účtu. V této rubrice naleznete oválnou ikonu „Potvrzení covid-19“. Kliknutím na tuto ikonu lze vytisknout čestné prohlášení na jméno Vašeho syna/dcery, který/á navštěvuje naši školu. Toto čestné prohlášení vyplníte: Vaše jméno, bydliště, datum a podpis (u nezletilých žáků podpis zákonného zástupce, u zletilého žáka jeho podpis).

Facebook Instagram YouTube