Aktuálně pro žáky a rodiče

Připnuto

Informace k provozu SOUS Vodňany od 3. května 2021

Ve středních školách, vyšších odborných školách  od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna testováním dle platného mimořádného opatření MŠMT ČR; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Zároveň platí, že žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována – viz níže „Manuál COVID-19 testování ve školách, duben 2021, str. 2.
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.​​

       Informace pro školy od 26_4_2021.pdf

       000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf

       MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání.pdf

 


Připnuto

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Školní jídelna SOUs Vodňany zůstává v provozu pro zaměstnance školy a externí strávníky při dodržování všech hygienických nařízení. Vaří se pouze oběd č. 1 a pro externí strávníky stále platí výdej do jídlonosičů. V případě, že budou chtít žáci odebírat obědy i v průběhu distanční výuky, mohou si stravování přihlásit individuálně na www.strava.cz.

Domov mládeže je uzavřen. 

 

 


Připnuto

Školní jídelna - výdej stravy od 7. 12. 2020


Facebook Instagram YouTube