Aktuálně pro žáky a rodiče

Připnuto

Provoz školy od pondělí 1. 2. do 14. 2. 2021

V únoru pokračuje u všech ročníků distanční výuka ve škole i na odborném výcviku. Všichni žáci zůstávají doma a jsou povinni se vzdělávat podle platného rozvrhu, který naleznou po přihlášení do Bakalářů v záložce Komens.

Každý žák je povinen si denně spustit a pod svým účtem se přihlásit do aplikace MS Teams, kde v záložce „Kalendář“ uvidí pozvánky k povinným on-line hodinám v teoretickém i praktickém vyučování. Přehled materiálů k výuce naleznou žáci na www.sousvodnany.cz v záložce „Samostudiu“.

Od pondělí 8. 2. 2021 do neděle 14. 2. 2021 mají žáci SOUs Vodňany jarní prázdniny, distanční výuka tedy neprobíhá.

O dalších změnách budeme včas informovat.


Připnuto

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Školní jídelna SOUs Vodňany zůstává v provozu pro zaměstnance školy a externí strávníky při dodržování všech hygienických nařízení. Vaří se pouze oběd č. 1 a pro externí strávníky stále platí výdej do jídlonosičů. V případě, že budou chtít žáci odebírat obědy i v průběhu distanční výuky, mohou si stravování přihlásit individuálně na www.strava.cz.

Domov mládeže je uzavřen. 

Žáci si mohou přijít do školy pro věci, které si nechali v šatních skříňkách kdykoliv od 7.00 – 15.00 hod.

Cukrárna Kvítek je uzavřena do odvolání.


Připnuto

Školní jídelna - výdej stravy od 7. 12. 2020


Provoz školy od pondělí 15. 2. 2021

Od pondělí 15. 2. 2021 pokračuje u všech ročníků distanční výuka ve škole i na odborném výcviku. Žáci zůstávají doma a jsou povinni se vzdělávat podle platného rozvrhu, který naleznou po přihlášení do Bakalářů.

Teoretické vyučování mají žáci tříd: C1A, K1A, K2A, S2A, R2A, Z2A, C3A, Z3A.  Ostatní třídy mají distanční výuku odborného výcviku, kde pokračují i individuální konzultace žáků s učiteli ODV.

Každý žák je povinen si denně spustit a pod svým účtem se přihlásit do aplikace MS Teams, kde v záložce „Kalendář“ uvidí pozvánky k povinným on-line hodinám v teoretickém i praktickém vyučování. Přehled materiálů k výuce naleznou žáci na www.sousvodnany.cz v záložce „Samostudium“.

Upozorňujeme žáky, kteří nebyli v prvním pololetí klasifikováni, aby se dostavili podle stanovených termínů ke zkouškám na doplnění klasifikace.

Žáci třetích ročníků, kteří byli klasifikováni v prvním pololetí z nějakého předmětu nedostatečně, budou konat ve stanovených termínech komisionální opravné zkoušky. Pokud je úspěšně nevykonají, nemohou být připuštěni k závěrečné zkoušce.

O dalších změnách budeme včas informovat.


Facebook Instagram YouTube