Aktuálně pro žáky a rodiče

Připnuto

Provoz SOUs Vodňany od 30. 11. 2020

V pondělí 30. listopadu 2020 nastupují do školy na prezenční výuku žáci 3. ročníků z oboru cukrář a zahradník. Dále pokračuje prezenční výuka odborného výcviku všech ročníků a všech učebních oborů.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

  •         Na teoretické vyučování do školy nastupují 30. 11. 2020 třídy: C3A a Z3A. Ostatní třídy, které mají teoretické vyučování, pokračují do odvolání v distanční výuce přes MS Teams (C1A, K1A, K2A, S2A, R2A a Z2A).

  •       Na odborný výcvik nastupují 30. 11. 2020 třídy: R1A, Z1A, S1A, P1A, C2A, K3A, R3A, S3A a P3A (nástup na pracoviště určují učitelé ODV) 

Domov mládeže bude přístupný tradičně v neděli od 18:00 hodin.

Stravovat se ubytovaní žáci začínají snídaní v pondělí 30. 11. 2020.

Obědy si všichni žáci přihlašují sami prostřednictvím webové aplikace strava.cz.


Připnuto

Psychologický konzultant

Od 1. 9. 2020 působí na SOUs Vodňany školní psychologická konzultantka Mgr. Bc. Jana Leharová, která je přímo podřízena řediteli školy.

Nabízí pomoc a rady žákům naší školy např. 

  • když vám učení dělá problémy
  • když máte problémy se spolužáky nebo doma
  • když ve svém okolí zpozorujete nevhodné chování (šikana, drogy atd.) 

Konzultační hodiny: každý čtvrtek 8:00-14:00 hod. kabinet č. 42 v podkroví  školy nebo dle předchozí domluvy.

Kontakt 

  1. prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Veselá Kristina tel. 773 567 919
  2. janaleharovaa@centrum.cz (na dotaz e-mailem poskytne své tel. číslo) 

Připnuto

Školní jídelna - výdej stravy od 1. 9. 2020


Projekt

Dnes 8. června 2020 zahájila stavební firma PROTOM Strakonice práce na stavební části nového "Gastrostudia SOUs Vodňany". Zároveň probíhá výběrové řízení na firmu, která dodá veškeré vnitřní vybavení. Jedinou změnou oproti původním plánům je, že z důvodu koronavirové pandemie se patrně posune termín celkového dokončení gastrostudia. To znamená, že gastrostudio asi nebude kompletně dokončeno k 1. září 2020, ale o trochu později. To však neohrozí nově zaváděnou výuku kulinářství a všichni žáci 1. ročníku oboru kuchař-číšník budou už mít výuku podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP Kulinářství).

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy


Zrušené akce SOUs Vodňany v roce 2020


SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářství


Facebook Instagram YouTube