Strojní mechanik - Zámečník

 

Stipendium

Stipendijní program města Vodňany

ročník měsíčně vyznamenání
1 500 Kč 1000 Kč
2 600 Kč 1500 Kč
3 700 Kč 2000 Kč
zkoušky   3500 Kč

Bližší informace

Podrobnosti

  • Délka studia: 3 roky

  • Forma studia: denní

  • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají

  • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik

  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru strojní mechanik

  • Přesný název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)

Odborný výcvik

Probíhá u rakouské firmy Pöttinger, s. r. o., Vodňany

Výhody

  • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

  • zdarma svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2

  • stipendijní program města Vodňany

  • výuční list v oboru strojní mechanik

Další studium?

Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou v oboru „Provozní technika“ nebo „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.

Možnost uplatnění

Absolvent je schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů a zařízení, prvky stavebních konstrukcí, provádět montáž, údržbu a opravy strojů i strojních celků a zařízení z průmyslu, stavebnictví, dopravy apod. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání např. strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, potrubář, kotlář, stavební zámečník, provozní montér plynovodů, montér vzduchotechniky; popř. po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​

Co se naučíš

Strojní mechanik - výrobky
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

Na co se můžeš těšit 

Strojní mechanik - odborný výcvik
8. srpen 2023
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

FAQ

Časté otázky - připravujeme

 

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube