Ubytování na domově mládeže SOU služeb Vodňany

Domov mládeže SOUs Vodňany
Jiráskova 112
389 01 Vodňany
Telefonické objednávky ubytování: tel. 383 384 027, 778 484 474
 

Domov mládeže Středního odborného učiliště služeb Vodňany má kapacitu 90 míst pro ubytované žáky. Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje ubytovaným žákům samozřejmě ubytování a celodenní stravování, ale zároveň na domově mládeže probíhá výchovně vzdělávací činnost (výchova mimo vyučování). Jedná se o různé aktivity žáků ve volném čase (např. výtvarný kroužek – kresba, malba, batikování, tvorba obrázků ubrouskovou metodou, pletení košíků z papíru, výroba vánoční výzdoby; literárně hudební klub, čtenářský kroužek, klub pohybových aktivit (volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, nohejbal, sálová kopaná a vycházky do okolí Vodňan; návštěvy filmových a divadelních představení, výstav a besed). Uvedené aktivity jsou jak pravidelné, tak příležitostné, a to v souladu se zájmy ubytovaných žáků. Účast na všech volnočasových aktivitách se řídí především zásadou dobrovolnosti. Mezi příležitostné, ale pravidelně opakující se činnosti patří společné pečení vánočních perníčků, zábavná odpoledne s opékáním špekáčků, kvízy a vědomostní soutěže.

V DM jsou ubytování jednak žáci SOUs Vodňany, jednak žáci TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o. V celém areálu DM je samozřejmě robustní Wi-Fi síť. Pokoje ve dvou budovách DM jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové. Pokoje jsou postupně vybavovány novým nábytkem. Žáci jsou v domově mládeže ubytováni po celý týden kromě svátků, víkendů a prázdnin. Provoz domova mládeže začíná v neděli v 18.00 hodin a končí v pátek v 15.00 hodin. Kromě ubytovacích prostor mají žáci a studenti k dispozici klubovny, kuchyňku na vaření a zahradu s možností relaxace a sportovních aktivit.

 

Služby veřejnosti

Rekreační ubytování na domově mládeže o  letních prázdninách 2024 je z důvodu rekonstrukce zrušené. 

Ubytování na domově mládeže SOU služeb Vodňany o letních prázdninách

Telefonické objednávky ubytování: tel. 383 384 027, 778 484 474

domovmladeze@sousvodnany.cz

Cena ubytování na domově mládeže: 300 Kč/osoba/noc

 

Domov mládeže

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Facebook Instagram YouTube