Informace k ubytování

Připnuto

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2021/2022


Upozornění DM

Domov mládeže SOUs Vodňany oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 ruší veškeré rekreační pobyty.


Facebook Instagram YouTube