Metodik prevence

Na SOUs Vodňany pracuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. – „Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních“ školní metodik prevence.

Uvedenou funkci vykonává Mgr. Jiřina Bartošová, který poskytuje poradenské služby týkající se prevence sociálně patologických jevů, realizuje preventivní opatření a podílí se na tvorbě Minimálního preventivního programu naší školy.

Konzultační hodiny školního metodika prevence:
Kabinet č. 4 v přízemí školy
Po osobní domluvě
tel. 383 390 516, 605 351 427

e-mail: jirina.bartosova@sousvodnany.cz

Facebook Instagram YouTube