Výchovný poradce

 

Mgr. Kristina Veselá – výchovná poradkyně

e-mail: kristina.vesela@sousvodnany.cz

telefon: 773 567 919

 

Konzultační hodiny:

Pondělí až čtvrtek:

7.15 – 7.45 hodin

9.25 – 9.45 hodin

Popřípadě kdykoliv po předchozí domluvě.

 

Činnost výchovného poradce:

  • poskytování služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kariérové poradenství (přijímací zkoušky na SŠ-nástavbové studium)
  • poradenská činnost pro rodiče
  • spolupráce s odbornými pracovišti a dalšími institucemi: PPP, SPC, Policie ČR, OSPOD aj.
  • sledování projevů sociálně patologických jevů
  • řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
Facebook Instagram YouTube