Řezník - uzenář

 

Stipendium

Výhody poskytované firmou MASO UZENINY Písek, a. s.

ročník měsíčně vyznamenání
1. dle podmínek MÚÚÚ Písek  
2. dle podmínek MÚÚÚ Písek  
3. dle podmínek MÚÚÚ Písek  
     
     

 

Dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku
Bližší informace

Pro žáky oboru Řezník - uzenář je možnost uzavřít stipendijní program s podnikem MÚÚÚ Písek. Informace poskytneme na vyžádání. 

Výhody poskytované firmou Vodňanská drůbež, a. s. 

ročník měsíčně vyznamenání
1. - 3. dle podmínek Vodňanská drůbež, a. s.    

Pro žáky oboru Řezník - uzenář je možnost uzavřít stipendijní program s podnikem Vodňanská drůbež, a. s. . Informace poskytneme na vyžádání. 

Podrobnosti

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: denní
 • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají
 • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru Řezník - uzenář
 • Přesný název oboru: 29-56-H/01 Řezník - uzenář

Odborný výcvik

Probíhá především v partnerských firmách Maso uzeniny Písek, a.s. a Vodňanská drůbež, a.s.

Výhody

 • pracovní oděv a obuv zdarma včetně praní a žehlení zdarma

 • dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku

 • podnikový stipendijní program

 • výuční list v oboru řezník

 • učebnice zdarma (zapůjčení)

 • zdarma oběd ve firmě při odborném výcviku

Další studium?

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.

Možnost uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář, a to buď jako soukromý podnikatel, nebo jako zaměstnanec v maso-zpracujících závodech u nás i v zahraničí (výuka německého jazyka), dále v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.

Co se naučíš

Řezník - Výrobky
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

FAQ

Časté otázky
 

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube