Řezník - uzenář

Stipendium

Výhody poskytované firmou MASO UZENINY Písek, a. s.

ročník měsíčně vyznamenání
1. - 3. 500-700 Kč 1000-2000 Kč
zkoušky   3500 Kč

Dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku
Bližší informace

Výhody poskytované firmou Vodňanská drůbež, a. s.

ročník měsíčně vyznamenání
1. - 3. 500 Kč 2000-6000 Kč
zkoušky   3500 Kč

Odměny za produktivní práci 500 – 1500 Kč/měsíc v 1. – 3. ročníku
Bližší informace

Podrobnosti

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: denní
 • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají
 • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru Řezník - uzenář
 • Přesný název oboru: 29-56-H/01 Řezník - uzenář

Odborný výcvik

Probíhá především v partnerských firmách Maso uzeniny Písek, a.s. a Vodňanská drůbež, a.s.

Výhody

 • pracovní oděv a obuv zdarma včetně praní a žehlení zdarma

 • dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku

 • podnikový stipendijní program

 • výuční list v oboru řezník

 • učebnice zdarma (zapůjčení)

 • zdarma oběd ve firmě při odborném výcviku

Další studium?

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.

Možnost uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář, a to buď jako soukromý podnikatel, nebo jako zaměstnanec v maso-zpracujících závodech u nás i v zahraničí (výuka německého jazyka), dále v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.

FAQ

Časté otázky
 

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube