Informace o studiu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01 Vodňany
 
 
Nabízíme učební obory pro žáky, kteří ukončí 9. ročník základní školy, nebo pro žáky, kteří ukončí základní školu v 8. či 7. ročníku a také pro žáky ze speciálních škol.
 
Škola, domov mládeže i většina pracovišť odborného výcviku jsou v centru města a žáci se všude dostanou pohodlně bez použití dopravních prostředků.
 
Náklady na žáka činí:
oběd 34 Kč (pro dojíždějící žáky)
celodenní stravování 96 Kč (pro žáky ubytované na DM)
ubytování na DM 1300 Kč/měsíc
 
Termín odevzdání (zaslání) přihlášek ke studiu na naší škole je od 1. února do 20. února.
 
Při nástupu do prvního ročníku dostává žák zdarma jeden pracovní oděv a pracovní obuv. Učebnice si žáci nakupují podle seznamu učebnic vloženého do informačního dopisu (s výjimkou učebních oborů "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba" (Řeznicko-uzenářské práce), u nichž budou učebnice žákům zapůjčeny zdarma), který naše škola zasílá přijatým žákům, kteří potvrdili svůj úmysl studovat odevzdáním zápisového lístku. 
 
Dopravní obslužnost je velmi dobrá ve všech směrech při použití autobusu nebo vlaku. Pro zájemce je možnost ubytování ve vlastním domově mládeže. V případě využití stipendijního programu firmy Vodňanská drůbež, a. s. (viz výše) hradí tato firma také ubytování žáků 1100 Kč/měsíc u učebních oborů "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce)".
 
Vyučovací cyklus probíhá tak, že jeden týden jsou žáci ve škole a druhý na odborném výcviku. Odborný výcvik se uskutečňuje většinou na pracovištích ve Vodňanech:
 
Obor Strojní mechanik
 • A. Pöttinger, spol. s  r. o. Vodňany  
 • TCF Vzduchotechnika Prachatice  
 • Luna Progress s.r.o. Nebahovy, Zdenice 
 • Zámečnictví Milan Polanský Malovice  
 • STS Prachatice a.s. Těšovice  
 • Klima s.r.o. Prachatice 
 • KOVO FRITZ s.r.o. Vodňany

Obor Zahradník

 • Školní vazačská dílna  
 • Zahradnictví Holý Vodňany  
 • Zahradnictví U Šikuly Vodňany  
 • Josef Tlapa včelař  - ovocnář Vodňany 
Obor Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby  
 
 • Školní kuchyně (kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby)
 • Cvičná školní kuchyňka (obor kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby)
 • Vodňanská drůbež, a. s. Vodňany (obor řezník-uzenář, stravovací a ubytovací služby, kuchař-číšník, potravinářská    výroba - řeznicko-uzenářské práce).
 • Ganymed Vodňany (kuchař-číšník)
 • Zlatý soudek Vodňany (kuchař-číšník)
 • Šenkovna u Václava Vodňany (obor kuchař-číšník)

Obor Cukrář

 • Školní cukrárna "Kvítek" Vodňany
 • KLAS pekárna/cukrárna Protivín

Obor Řezník-uzenář, Potravinářská výroba 

 • MASO UZENINY Písek, a. s. Písek (obor řezník - uzenář a obor potravinářská výroba) 
 • Jatky Horažďovice
 • Vodňanská drůbež, a.s. Vodňany (obor řezník - uzenář a obor potravinářská výroba)
SOU služeb Vodňany nabízí možnost prohlídky školy a pracovišť odborného výcviku v pracovních dnech rovněž individuálně (podle časových možností zájemců o studium). Doporučujeme se předem telefonicky ohlásit na telefonním čísle 383 390 516.
 
 Absolventi studia dostávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 
Tyto kurzy poskytujeme ZDARMA:
 
Barmanský kurz - pro učební obor kuchař - číšník
Svářečský kurz - pro učební obor strojní mechanik
 
Facebook Instagram YouTube