Přijímací řízení

Připnuto

Vzor k vyplnění přihlášky ke studiu

stranu B vyplní základní škola

přihláška - vzor.pdf

 


Připnuto

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Facebook Instagram YouTube