Přijímací řízení

Připnuto

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel SOUs Vodňany vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení od 1. 7. 2021 do 15. 9. 2021 v těchto oborech vzdělání:

Kód a název učebního oboru:

Počet volných míst:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

1

23-51-H/01 Strojní mechanik

1

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

4

Termín odevzdání přihlášek je do 15. 9. 2021 včetně do 12:00 hodin. 

Kritéria přijímacího řízení jsou shodná jako v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (viz v rubrice "Aktuality").

Přihláška ke stažení v rubrice "Pro žáky a rodiče" (Dokumenty ke stažení). 


Připnuto

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SOUs Vodňany pro školní rok 2021/2022


Připnuto

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Facebook Instagram YouTube