Kuchař - číšník

 

Podrobnosti

  • Délka studia: 3 roky

  • Forma studia: denní

  • Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. 

  • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik. V rámci teoretického vyučování absolvují žáci v každém týdnu čtyřhodinový blok kulinářství v nově zřízeném gastrostudiu. Povinností žáka je zakoupení žákovské licence kulinářského umění, která nahradí některé doposud povinné učebnice

  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru kuchař-číšník

  • Přesný název oboru: Kuchař - číšník 65-51-H/01

  • Studentská licence KU - představení.pdf

Odborný výcvik

Probíhá ve dvou cvičných kuchyních naší školy, ve školní jídelně, v kuchyni firmy Vodňanská drůbež, a. s., v hotelech a restauracích a na dalších pracovištích přímo ve Vodňanech.

Výhody

  • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv

  • zdarma barmanský kurz v průběhu studia

  • výuční list v oboru kuchař - číšník

Další studium?

Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou na vybraných středních školách České republiky.

Možnost uplatnění

Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání kuchař, číšník (kuchařka, servírka). Disponuje kompetencemi pro výkon odborných činností při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů v provozovnách veřejného stravování. Zvládá pravidla jednoduché i složité obsluhy, přípravu slavnostních tabulí a je schopen obsloužit hosta hovořícího cizím jazykem.

Na co se můžeš těšit 

Kuchař - výrobky
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
 

FAQ

Časté otázky
 

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube