zvol si, jak se domluvíme messinger mail sousvodnany@sousvodnany.cz 383 390 516
Chceš zjistit, zda je naše škola pro Tebe?

SOUs Vodňany - Škola jako rodina

Samostudium Bakaláři   Gastrostudio   Strojní mechanik ve firmě Pöttinger

Připnuto

Stravování ve školní jídelně

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně ceny obědů ve školní jídelně pro cizí strávníky. Cena za oběd bude 60 Kč. 


Připnuto

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel SOUs Vodňany vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení od 1. 7. 2021 do 15. 9. 2021 v těchto oborech vzdělání:

Kód a název učebního oboru:

Počet volných míst:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

1

23-51-H/01 Strojní mechanik

1

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

4

Termín odevzdání přihlášek je do 15. 9. 2021 včetně do 12:00 hodin. 

Kritéria přijímacího řízení jsou shodná jako v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (viz v rubrice "Aktuality").

Přihláška ke stažení v rubrice "Pro žáky a rodiče" (Dokumenty ke stažení). 


Připnuto

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SOUs Vodňany pro školní rok 2021/2022


Připnuto

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do domova mládeže SOUs Vodňany pro školní rok 2021/2022


Připnuto

Možnost náhrady vstupního testování žáků ve škole

Vstupní testování lze nahradit pouze těmito způsoby:

  • Lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní;
  • lékařské potvrzení o negativním RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle před 7 dny;
  • potvrzení o negativním testu POC (antigenním) nejdéle před 72 hodinami (3 dny) formou čestného prohlášení, které je možné si vytisknout ve webové aplikaci Bakaláři po přihlášení k rodičovskému účtu. V této rubrice naleznete oválnou ikonu „Potvrzení covid-19“. Kliknutím na tuto ikonu lze vytisknout čestné prohlášení na jméno Vašeho syna/dcery, který/á navštěvuje naši školu. Toto čestné prohlášení vyplníte: Vaše jméno, bydliště, datum a podpis (u nezletilých žáků podpis zákonného zástupce, u zletilého žáka jeho podpis).

Facebook Instagram YouTube