SOUs Vodňany - Škola jako rodina

Bakaláři   Gastrostudio   Strojní mechanik ve firmě Pöttinger

Informace pro žáky

V pátek 25. 9. 2020 bude probíhat běžná výuka ve škole i na odborném výcviku. 

škola


Návrat k normálnímu provozu školy

Od pondělí 21. září 2020 se všichni učitelé (včetně vedení školy), kteří byli na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice z preventivních důvodů v desetidenní karanténě, vracejí do školy. Mohu s potěšením sdělit, že u žádného z nich se nepotvrdilo podezření na onemocnění COVID-19, tj. všichni se - zcela zdraví - vracejí z této vynucené "přestávky" do školy. SOUs Vodňany tedy od pondělí funguje zcela normálně - teoretické vyučování i praktický výcvik. Pokud jde o ukončení karantény u třídy K1A (učební obor kuchař-číšník, 1. ročník), pak do dnešního dne nemám informaci, že některý žák z této třídy by byl pozitivně otestován na COVID-19. Problém je ovšem v tom, že žáci z této třídy absolvovali testy v rozdílné dny a tak se také budou do školy vracet podle výsledku druhého testu (bude-li negativní) - počítám od pondělí 21. 9. 2020 do středy 23. 9. 2020. V této situaci lze rodičům těchto žáků sdělit následující: Obdrží-li žák výsledek druhého testu na mobilní telefon formou SMS v tomto znění: "Výsledek vyšetření SARS-CoV-2 pro (jméno a příjmení žáka) je negativní. Centralní laboratoře NS - robot." a zároveň uplynula desetidenní lhůta pro nařízenou karanténu, pak může žák následující jedenáctý den okamžitě nastoupit do školy. Případné další podrobnější dotazy směrujte výhradně na tel. 721 724 707 (ředitel školy). Ostatní pracovníci školy včetně zástupce ředitele nemají nadále povoleno k této problematice vydávat žádná vlastní prohlášení a vysvětlení. Zároveň je k datu 21. 9. 2020 ukončeno distanční vzdělávání žáků třídy K1A.

Mgr. Pavel Kotál

ředitel SOUs Vodňany

 

 

 

 

 


Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

  • 20. 11. 2020    8.00 – 17.00 
  • 21. 11. 2020    8.00 – 12.00
  • 15. 01. 2021    8.00 – 17.00 

Výborná třída zámečníků odchází!

„Tak je tu čas, kdy probíráš korálky dnů, posledních študáckých dnů…“ text známé písně skupiny Extra Band nám připomíná, že se musíme jako každý rok rozloučit se studenty třetích ročníků. Ačkoli v našich vzpomínkách zůstanou všichni studenti, z těch letošních si nejčastěji budeme připomínat třídu S3A, kterou navštěvovalo devatenáct chlapců z učebního oboru „strojní mechanik“ (zámečník). Zvláště si ji budeme připomínat proto, že tato třída byla velmi úspěšná.

Sešlo se v ní mnoho výjimečných žáků, kteří zaujati svým oborem příkladně studovali, vytvořili bezvadnou partu, aktivně se zapojovali do školních i mimoškolních akcí a dělali čest naší škole po celou dobu svého studia. Střední odborné učiliště služeb Vodňany opakovaně úspěšně reprezentovali v krajských kolech soutěže KOVO JUNIOR. Ba dokonce žák Martin Jiraň dvakrát postoupil do celostátního kola této soutěže, což se stalo poprvé v historii naší školy. Jeden ze studentů – Jakub Jaroch - se postaral o další rekord školy – když v praktické části závěrečné zkoušky získal z 200 možných bodů plný počet 200 bodů! Student Josef Scheschy byl po celé tři roky vůbec nejlepším žákem této třídy, pokud se jedná o prospěch v teoretickém vyučování a zejména v odborném výcviku. Prakticky měl vždy na vysvědčení ze všech předmětů známku „výborný“.

Ne všem ale zazní poslední zvonění, protože čtyři žáci budou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity, k čemuž mají vynikající předpoklady.

Více než třetina žáků dostala díky stipendijnímu programu města Vodňany za vyznamenání v 3. ročníku v květnu 2020 slušnou finanční částku 1500 Kč. Ústní závěrečné zkoušky této třídy se budou konat v pátek 19. června 2020, ale už nyní odhadujeme celkem devět žáků, kteří – pokud si vše nepokazí svým výkonem u ústních zkoušek – si k uvedené sumě připočtou ještě 3500 Kč navíc za vyznamenání u závěrečných zkoušek. A to už je pěkný a zasloužený „dárek“ do začátku nové etapy jejich života.

Studentům třetích ročníků tedy jedno období života končí. Na každém konci je ale krásné to, že něco nového naopak začíná. Naši učitelé se všem snažili dát ten nejlepší základ pro život i pro další studium. A tak věřím, že vše náležitě využijí a zúročí. Odteď budou na naši školu už jen vzpomínat – na kamarády, na společné zážitky, na pedagogy, kteří je trpělivě provázeli nelehkou cestou k vzdělání a snažili se jim předat co nejvíce znalostí a zkušeností, za což jim patří velký obdiv a poděkování. Všem absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Tak je tu čas, kdy odcházíš ulicí snů, bláznivejch nádhernejch snů…

Mgr. Jiřina Bartošová, učitelka SOUs Vodňany

 


Úspěšné závěrečné zkoušky oboru řezník-uzenář

SOUs Vodňany opouští první skupina vyučených řezníků v historii školy. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! 


Facebook Instagram YouTube