zvol si, jak se domluvíme messinger mail sousvodnany@sousvodnany.cz 383 390 516
Chceš zjistit, zda je naše škola pro Tebe?

SOUs Vodňany - Škola jako rodina

Samostudium Bakaláři   Gastrostudio   Strojní mechanik ve firmě Pöttinger

Připnuto

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do domova mládeže SOUs Vodňany pro školní rok 2021/2022


Připnuto

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel SOUs Vodňany vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení od 3. 6. 2021 do 28. 6. 2021 v těchto oborech vzdělání:

Kód a název učebního oboru:

Počet volných míst:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

6

23-51-H/01 Strojní mechanik

4

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

5

29-54-H/01 Cukrář

4

65-51-H/01 Kuchař - číšník  

 3

41-52-H/01 Zahradník 

 2

Termín odevzdání přihlášek je do 28. 6. 2021 (včetně 28. 6. 2021 do 12:00 hodin). 

Kritéria přijímacího řízení jsou shodná jako v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (viz v rubrice "Aktuality").

Přihláška ke stažení v rubrice "Pro žáky a rodiče" (Dokumenty ke stažení). 


Připnuto

Možnost náhrady vstupního testování žáků ve škole

Vstupní testování lze nahradit pouze těmito způsoby:

  • Lékařské potvrzení, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní;
  • lékařské potvrzení o negativním RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle před 7 dny;
  • potvrzení o negativním testu POC (antigenním) nejdéle před 72 hodinami (3 dny) formou čestného prohlášení, které je možné si vytisknout ve webové aplikaci Bakaláři po přihlášení k rodičovskému účtu. V této rubrice naleznete oválnou ikonu „Potvrzení covid-19“. Kliknutím na tuto ikonu lze vytisknout čestné prohlášení na jméno Vašeho syna/dcery, který/á navštěvuje naši školu. Toto čestné prohlášení vyplníte: Vaše jméno, bydliště, datum a podpis (u nezletilých žáků podpis zákonného zástupce, u zletilého žáka jeho podpis).

Připnuto

Provoz školy od pondělí 24. května 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 se vrací žáci středních škol k plné prezenční výuce ve škole. Na teoretické vyučování do školy nastoupí žáci lichého týdne (třídy C1A, K1A, K2A, R2A, Z2A, C3A, a Z3A). Osobní účast ve školy i na praktickém vyučování je podmíněna testováním antigenním testováním jedenkrát týdně. Zároveň platí, že žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována – viz níže „Manuál COVID-19 testování ve školách, duben 2021, str. 2.

Jsou umožněny i sportovní činnosti a vyučovat se tedy bude i tělesná výchova.

Domov mládeže je v provozu od neděle 23. 5. 2021 od 18:00 hod. Žáci, kteří se budou chtít stravovat ve školní jídelně, si přihlásí stravu elektronicky na portálu www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí jídelny, a to do pátku 21. 5. 2021 do 10:00 hod.

     Informace pro školy a školská zařízení.pdf

     000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf

     MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání.pdf

 


Připnuto

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Facebook Instagram YouTube