SOUs Vodňany - Škola jako rodina

Samostudium Bakaláři   Gastrostudio   Strojní mechanik ve firmě Pöttinger

Informace k provozu SOUs Vodňany od 26. 10. 2020 do  2. 11. 2020 s výhledem na další období v listopadu 2020

 

  1. Teoretické vyučování (škola)
  2. Praktické vyučování (odborný výcvik)

 

V pondělí 26. října a v úterý 27. října 2020 jsou vyhlášeny volné dny. Následuje státní svátek 28. října a podzimní prázdniny stanovené MŠMT ČR na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Žáci mají tedy celý poslední říjnový týden volno (bez distančního vyučování).

  1. Domov mládeže SOUs Vodňany – mimo provoz v týdnu od 26. 10. 2020 do 2. 11. 2020.
  2. Školní jídelna SOUs Vodňany – v provozu pro zaměstnance školy a externí strávníky (mimo státní svátek 28. října 2020) při dodržování všech hygienických nařízení.
  3. Ekonomický úsek SOUs Vodňany – mimo úterý 27. 10. 2020 a středu 28. 10. 2020 v provozu.

 

Výhled na další období od 2. listopadu 2020

 

         V současné době nejsou k dispozici žádné relevantní informace, které by nasvědčovaly tomu, že střední školy budou opět v týdnu od 2. listopadu 2020 otevřeny. Takže počítáme s plynulým pokračováním distančního vyučování, jak u teoretického vyučování, tak při praktickém vyučování (odborný výcvik distančním způsobem přiměřeně a v rozsahu, který tento způsob výuky vůbec může umožnit).

         Všichni žáci tak mají povinnost sledovat záložku „Kalendář“ v programu Microsoft Teams, kde budou mít od učitelů teoretického i praktického vyučování zobrazeny plánované on-line schůzky. Absence žáků na těchto schůzkách bude muset být od listopadu 2020 zapisována do třídních knih a deníků odborného výcviku a zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci sami ji budou muset omlouvat (viz Dodatek č. 5 školního řádu SOUs Vodňany na  www.sousvodnany.cz v rubrice O škole/Povinně zveřejňované informace/oddíl 9. Dokumenty/Školní řád).

         Dále jsou žáci školy v rámci distanční výuky povinni sledovat záložku „Samostudium“ na webových stránkách školy www.sousvodnany.cz , kde jim všichni vyučující systematicky průběžně dávají k dispozici studijní materiály a domácí úkoly. Třetím zdrojem informací, kteří musí žáci sledovat, je školní  informační systém Bakaláři, především záložku Komens, kde naleznou nástěnku školy a třídy a doručené zprávy od učitelů.

 

Přehled distanční výuky od pondělí 2. listopadu 2020

Škola: třídy C1A, K1A, K2A, S2A, R2A, Z2A a C3A, Z3A

Odborný výcvik: skupiny ODV - R1A, S1A, Z1A, P1A, K3A, R3A, S3A a P3A

 

O případných změnách budeme včas informovat na webových stránkách školy v záložce „Aktuality“ a prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

 

 

                                                                                     Mgr. Pavel Kotál

                                                                                   ředitel SOUs Vodňany

 


Obory pro vás


Výborná třída zámečníků odchází!

„Tak je tu čas, kdy probíráš korálky dnů, posledních študáckých dnů…“ text známé písně skupiny Extra Band nám připomíná, že se musíme jako každý rok rozloučit se studenty třetích ročníků. Ačkoli v našich vzpomínkách zůstanou všichni studenti, z těch letošních si nejčastěji budeme připomínat třídu S3A, kterou navštěvovalo devatenáct chlapců z učebního oboru „strojní mechanik“ (zámečník). Zvláště si ji budeme připomínat proto, že tato třída byla velmi úspěšná.

Sešlo se v ní mnoho výjimečných žáků, kteří zaujati svým oborem příkladně studovali, vytvořili bezvadnou partu, aktivně se zapojovali do školních i mimoškolních akcí a dělali čest naší škole po celou dobu svého studia. Střední odborné učiliště služeb Vodňany opakovaně úspěšně reprezentovali v krajských kolech soutěže KOVO JUNIOR. Ba dokonce žák Martin Jiraň dvakrát postoupil do celostátního kola této soutěže, což se stalo poprvé v historii naší školy. Jeden ze studentů – Jakub Jaroch - se postaral o další rekord školy – když v praktické části závěrečné zkoušky získal z 200 možných bodů plný počet 200 bodů! Student Josef Scheschy byl po celé tři roky vůbec nejlepším žákem této třídy, pokud se jedná o prospěch v teoretickém vyučování a zejména v odborném výcviku. Prakticky měl vždy na vysvědčení ze všech předmětů známku „výborný“.

Ne všem ale zazní poslední zvonění, protože čtyři žáci budou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity, k čemuž mají vynikající předpoklady.

Více než třetina žáků dostala díky stipendijnímu programu města Vodňany za vyznamenání v 3. ročníku v květnu 2020 slušnou finanční částku 1500 Kč. Ústní závěrečné zkoušky této třídy se budou konat v pátek 19. června 2020, ale už nyní odhadujeme celkem devět žáků, kteří – pokud si vše nepokazí svým výkonem u ústních zkoušek – si k uvedené sumě připočtou ještě 3500 Kč navíc za vyznamenání u závěrečných zkoušek. A to už je pěkný a zasloužený „dárek“ do začátku nové etapy jejich života.

Studentům třetích ročníků tedy jedno období života končí. Na každém konci je ale krásné to, že něco nového naopak začíná. Naši učitelé se všem snažili dát ten nejlepší základ pro život i pro další studium. A tak věřím, že vše náležitě využijí a zúročí. Odteď budou na naši školu už jen vzpomínat – na kamarády, na společné zážitky, na pedagogy, kteří je trpělivě provázeli nelehkou cestou k vzdělání a snažili se jim předat co nejvíce znalostí a zkušeností, za což jim patří velký obdiv a poděkování. Všem absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Tak je tu čas, kdy odcházíš ulicí snů, bláznivejch nádhernejch snů…

Mgr. Jiřina Bartošová, učitelka SOUs Vodňany

 


Úspěšné závěrečné zkoušky oboru řezník-uzenář

SOUs Vodňany opouští první skupina vyučených řezníků v historii školy. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! 


Projekt

Dnes 8. června 2020 zahájila stavební firma PROTOM Strakonice práce na stavební části nového "Gastrostudia SOUs Vodňany". Zároveň probíhá výběrové řízení na firmu, která dodá veškeré vnitřní vybavení. Jedinou změnou oproti původním plánům je, že z důvodu koronavirové pandemie se patrně posune termín celkového dokončení gastrostudia. To znamená, že gastrostudio asi nebude kompletně dokončeno k 1. září 2020, ale o trochu později. To však neohrozí nově zaváděnou výuku kulinářství a všichni žáci 1. ročníku oboru kuchař-číšník budou už mít výuku podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP Kulinářství).

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy


Facebook Instagram YouTube