Samostudium 2021 - Zahradník Z2A

květen 2021

EKO č. 10 (R2, Z2) Právní formy podnikání.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

ANJ Z2. A 10. část.pdf

ZPV R2, Z2 13 ALKENY + ALKADIENY.pdf

EKO č. 11 (R2, Z2) Podnik. záměr; Majetek podniku.pdf

EKO č. 10 (R2, Z2) Právní formy podnikání.pdf

MAT R2AZ2A č14 Funkce kosinus a tangens.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slovesa (procvičování).pdf

OBN-R2A-Z2A-K2A-S2A-Trestní právo.pdf

 

duben 2021

TEV Jak správně běhat.pdf

ODV Z2A 2 20 ošetřování sadby - kopie (1).pdf

ODV Z2A 2 21 - kopie.pdf

ODV Z2A 2 22 latina - kopie (1).pdf

ODV Z 2A 1 023.pdf

ODV Z 2A 1 024.pdf

ANJ Z2. A 8. část.pdf

ODV Z 2A 1 025.pdf

MAT R2AZ2A č12 Goniometrické funkce.pdf

EKO č. 8 (R2, Z2) Opakování.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Májovci.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Ruchovci, lumírovci.pdf

ČJL_S2AR2AK2AZ2A_Číslovky.pdf

ODV Z2A 2 23.pdf

ODV Z 2A 1 026.pdf

ODV Z 2A 1 027.pdf

ANJ Z2. A 9. část.pdf

ODV Z 2A 1 028.pdf

EKO č. 9 (R2, Z2) Živnosti.pdf

MAT R2AZ2A č13 Funkce sinus v pravoúhlém trojúhelníku.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A.pdf

PL Z2, R2.pdf

OBN-R2A-Z2A-Nahradni_rodinna_péče.pdf

 

březen 2021

ANJ Z2. A 5. část.pdf

ZPV R2,Z2 č.8 Organická chemie.pdf

ZPV R2,Z2 č. 9 Ropa a uhlí.pdf

MAT R2AZ2A č9 Kruh, kružnice.pdf

EKO č. 5 (R2, Z2) Rodinný rozpočet; Pojištění.pdf

ČJL_K2A,S2A,R2A,Z2A_Zájmena.pdf

OBN-R2A-Z2A-Odpovednost_za_skodu.pdf

ANJ Z2.A Test č. 2.pdf

ODV zahradník Z2A 2 14 průklest ovocných stromů - kopie.pdf

ODV zahradník Z2A 2 15 přepichování - kopie.pdf

ODV zahradník Z2A 2 16 latina - kopie.pdf

ODV Z 2A 1 017.pdf

ODV Z 2A 1 018.pdf

ODV Z 2A 1 19.pdf

ANJ Z2. A 6. část.pdf

ZPV R2,Z2, č. 10 Názvosloví a struktura organických sloučenin.pdf

ZPV R2,Z2 č. 11 UHLOVODÍKY.pdf

MAT R2AZ2A č10 Rovinné útvary.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus - pokračování.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus.pdf

EKO č. 6 (R2, Z2) Rodinný rozpočet; Podnikání.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

OBN-R2A-Z2A-Dědické právo.pdf

ODV zahradník Z2A 2 17 Velikonoce - kopie.pdf

ODV zahradník Z2A 2 18 živá vazba.pdf

ODV zahradník Z2A 2 19 latina.pdf

ODV Z 2A 1 020.pdf

ODV Z2A 1 021.pdf

ANJ Z2. A 7. část.pdf

ODV Z 2A 1 022.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_popis prostý.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slohová práce.pdf

MAT R2AZ2A č11 Složené obrazce - obsah.pdf

 

 

únor 2021

ANJ Z2. A 3. část.pdf

EKO č. 3 (Z2,R2) Úroková míra, RPSN.pdf

MAT R2AZ2A č7 Trojúhelník.pdf

ZPV R2,Z2 č. 7 HYDROXIDY.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - Karel_Hynek_Mácha.pdf

ČJL_K2A, S2A, Z2A, R2A_Zájmena.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

IKT č. 2 (Z2).pdf

OBN-Z2A.R2A,K2A.S2A-Parlament ČR.pdf

ANJ Z2. A 4. část.pdf

ZPV R2,Z2 č. 7 KYSLÍKATÉ KYSELINY.pdf

EKO č. 4 (Z2, R2) Úroky, měnový kurz.pdf

MAT R2AZ2A č8 Pythagorova věta.pdf

ČJL_S2A,K2A,R2A,Z2A_Oliver Twist.pdf

TEV K1A S2A K2A R2A Z2A C3A Z3A Florbal.pdf

OBN-R2A-Z2A-ADVOKACIE, NOTÁŘSTVÍ, POLICIE, SOUDY, občanské právo.pptx.pdf

ODV zahradník Z2A 2 11 statková hnojiva - kopie.pdf

ODV zahradník Z2A 2 12 osevní postup, rozdělení zeleniny - kopie.pdf

ODV zahradník Z2A 2 13 latina - kopie.pdf

ODV Z2A 1 014.pdf

ODV Z 2A 1 015.pdf

ODV Z 2A 1 016.pdf

 

leden 2021

ANJ Z2. A 1. část.pdf

ZPV R2,Z2 č. 5 SULFIDY.pdf

MAT R2AZ2A č5 Slovní úlohy řešené pomocí rovnic.pdf.pdf

TEV Basketbal a úkol.pdf

ČJL - K2A, S2A, R2A, Z2A - Evžen Oněgin.pdf

IKT č. 1 (Z2, K1).pdf

OBN-R2A-Z2A-S2A-K2A-právo - POZNÁMKY.pdf

OBN- R2A, Z2, S2A, K2 -Právo.pdf

EKO R2, Z2 č.1 Funkce peněz, Bankovní služby.pdf

ODV Z2A 1 0 1 přesazování hrnkových rostlin.pdf

ODV Z2A 1 0 2.pdf

ODV Z2A 1 0 3.pdf

ODV Z2A 1 08.pdf

ODV Z2A 1 09.pdf

ANJ Z2. A 2. část.pdf

ODV Z2A 1 010.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A,C2A_Puškin.pdf

MAT R2AZ2A č6 Planimetrie.pdf.pdf

EKO č. 2 (R2, Z2) Běžný účet; Hotovostní a bezhotovostní platby.pdf

ZPV R2,Z2 č.6 OXIDY.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - V. Hugo.pdf

ODV zahradník Z2A 2 08 roubování, fotosyntéza.pdf

ODV zahradník Z2A 2 09 pěstování rostlin, makroprvky,mikroprvky.pdf

ODV zahradník Z2A 2 10 průmyslová hnojiva, zahradnické zeminy.pdf

ODV Z2A 1 011.pdf

ODV Z2A 2 05 presazovani hrnkovych rostlin, poznavacka.pdf

ODV Z2A 2 06 rozmnozovani rostlin, poznavacka.pdf

ODV Z2A 2 07 poznavani rostlin.pdf

ODV Z2A 1 012.pdf

ODV Z 2A 1 013.pdf

 

AJ test 2. r. - čas minulý.pdf

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube