Samostudium 2021 - Kuchař-číšník K2A

květen 2021

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

ANJ K2. A 10. část.pdf

NEJ K2A č. 51 V reastauraci. Pozdravy, přivítání, poděkování, prosba..pdf

NEJ K2A č. 52 Obraty ve styku s hostem.pdf

NEJ K2A č. 53 Odborná slovní zásoba - die Speisekarte.pdf

NEJ K2A č. 54 Speisekarte -ukázky jídelních lístků.pdf

EKO K2 č.10 Možnosti úspory nákladů II..pdf

MAT č.10 (K2) Goniometrické funkce IV..pdf

POT K2.A Pivo.pdf

STO K2A Podávání vína.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slovesa (procvičování).pdf

OBN-R2A-Z2A-K2A-S2A-Trestní právo.pdf

 

duben 2021

TEV Jak správně běhat.pdf

ODV K2A 1 08.pdf

ANJ K2. A 8. část.pdf

NEJ K2A č. 43-44 Přítomný čas nepravidelných sloves.pdf

NEJ K2A č. 45 Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě.pdf

NEJ K2A č. 46 Osobní zájmena ve 3. pádě.pdf

STO K2A PODÁVÁNÍ NÁPOJŮ.pdf

EKO K2 č.8 Opakování.pdf

MAT č.8 (K2) Goniometrické funkce II..pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Májovci.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Ruchovci, lumírovci.pdf

ČJL_S2AR2AK2AZ2A_Číslovky.pdf

POT K2.A Nápoje a jejich charakteristika.pdf

TEK K2.A Druhy mořidel pro nakládání zvěřiny.pdf

TEK K2.A Zvěřina.pdf

OBN-S2A-K2A-Rodinné právo.pdf

ODV K2A 1 09.pdf

ANJ K2. A 9. část.pdf

NEJ K2A č. 47 Předložky se 3. pádem.pdf

NEJ K2A č. 48 2. pád jmen vlastních.pdf

NEJ K2A č. 49-50 Předložky se 3. a 4. pádem.pdf

POT K2.A Podávání a teplota nealko nápojů.pdf

TEK K2.A Mletá masa.pdf

STO K2A SKLADOVÁNÍ NAPOJŮ.pdf

EKO K2 č.9 Možnosti úspory nákladů.pdf

MAT č.9 (K2) Goniometrické funkce III..pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A.pdf

OBN-S2A-K2A-Nahradni_rodinna_péče.pdf

 

březen 2021

ANJ K2. A 5. část.pdf

NEJ K2A č. 31-32 Tagesprogramm.pdf

NEJ K2A č. 33-34 Přátelé a volnočasové aktivity.pdf

POT K2.A Masné výrobky - 1. část.pdf

POT K2.A Masné výrobky -2. část.pdf

TEK K2.A Drůbež - úvod.pdf

TEK K2.A Drůbež č. 1.pdf

TEK K2.A Drůbež č. 2.pdf

EKO K2 č.5 Výrobní činnost, personalistika.pdf

MAT č.5 (K2) Mnohoúhelníky a složené obrazce.pdf

ČJL_K2A,S2A,R2A,Z2A_Zájmena.pdf

ZPV K2A č.4 Rozdělení organ. látek.pdf

ZPV K2A č4 Rozdělení organ. látek.pdf

ANJ K2.A Test č. 2.pdf

OBN-S2A-K2A-Odpovednost_za_skodu.pdf

K2A 1 06.pdf

ANJ K2. A 6. část.pdf

NEJ K2A č. 35 -36 Svátky a oslavy. Blahopřání..pdf

NEJ K2A č. 37-38 Aus dem Kochbuch.pdf

EKO K2 č.6 Opakování + Marketing; Management.pdf

MAT č.6 (K2) Opakování rovinné útvary.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus - pokračování.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

TEK K2.A Vaření a dušení drůbeže.pdf

POT K2.A Konzervy a polokonzervy.pdf

OBN-K2A-S2A-Dědické právo.pdf

ODV K2A 1 07.pdf

ANJ K2. A 7. část.pdf

MAT č.7 (K2) Goniometrické funkce.pdf

EKO K2 č.7 Náklady podniku.pdf

NEJ K2A č. 39-40 Zubereitungsarten, odborná SZ.pdf

TEK K2.A Úprava drůbeže pečením.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_popis prostý.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slohová práce.pdf

 

únor 2021

ANJ K2. A 3. část.pdf

NEJ K2A č. 23 Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou.pdf

NEJ K2A č. 24 Slovesa s odlučitelnou předponou ve větě.pdf

NEJ K2A č. 25 Určování mčasu.pdf

NEJ K2A č. 26 Předložky se 4. pádem.pdf

MAT č.3 (K2) Kruh, kružnice.pdf

TEK K2.A Ryby - předběžná příprava a vaření ryb namodro.pdf

POT K2.A Korýši a měkkýši.pdf

EKO K2 č.3 Zdroje financování majetku.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - Karel_Hynek_Mácha.pdf

ČJL_K2A, S2A, Z2A, R2A_Zájmena.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

TEK K2.A Ryby - význam a rozdělení ryb.pdf

OBN-Z2A.R2A,K2A.S2A-Parlament ČR.pdf

IKT č. 2 (K2 - R2).pdf

ANJ K2. A 4. část.pdf

AJ test 2. r. - čas minulý.pdf

NEJ K2A č. 27 Osobní zájmena ve 4. pádě.pdf

NEJ K2A č. 28 Výslovnost.pdf

STO K2A Vyšší forma složité obsluhy.pdf

TEK K2.A Úprava ryb pečením a smažením.pdf

POT K2.A Obojživelníci.pdf

MAT č.4 (K2) Trojúhelníky, Pythagorova věta.pdf

EKO K2 č.4 Investiční činnost, zásobování.pdf

ČJL_S2A,K2A,R2A,Z2A_Oliver Twist.pdf

TEV K1A S2A K2A R2A Z2A C3A Z3A Florbal.pdf

K2A 1 05.pdf

 

leden 2021

ANJ K2. A 1. část.pdf

STO K2A č.4 Sestavování jednoduchých a složitých menu.pdf

NEJ K2A č. 15 Procvičování gramatiky.pdf

NEJ K2A č. 16 Procvičování slovní zásoby a konverzace.pdf

NEJ K2A č. 17 Einkaufen.pdf

NEJ K2A č.18 Kontrolní pololetní test.pdf

TEK K2.A Vaření vepřového masa pdf..pdf

TEK K2.A Dušení vepřového masa pdf..pdf

POT K2.A Ryby pdf..pdf

TEV Basketbal a úkol.pdf

MAT č.1 (K2, C2) Soustavy lin. rovnic.pdf

EKO K2 č.1 Oběžný majetek, druhy zásob.pdf

ČJL - K2A, S2A, R2A, Z2A - Evžen Oněgin.pdf

OBN-R2A-Z2A-S2A-K2A-právo - POZNÁMKY.pdf

OBN- R2A, Z2, S2A, K2 -Právo.pdf

IKT č. 1 (R2, K2).pdf

K2A 1 03.pdf

ANJ K2. A 2. část.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A,C2A_Puškin.pdf

NEJ K2A č. 19 Jednotky váhy a míry.pdf

NEJ K2A č. 20 Informování se na služby.pdf

NEJ K2A č. 21 Nakupování, dárky.pdf

NEJ K2A č. 22 Rodinné oslavy.pdf

STO K2A č.5 Grafická úprava menu.pdf

TEK K2.A Vepřové maso pečené.pdf

TEK K2.A Vepřové maso - smažené. zabijačkové hody.pdf

POT K2.A Zvěřina.pdf

POT K2.A Zvěřina II..pdf

MAT č.2 (K2, C2) Planimetrie.pdf

EKO K2 č.2 Opotřebení a odpisy dlouhodobého majetku.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - V. Hugo.pdf

ZPV K2A č3 Vliv chemie na ŽP.pdf

OBN-S2A-K2A-Dělba moci v ČR.pdf

K2A 1 04.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube