Samostudium 2021 - Cukrář ​C3A

květen 2021

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

ANJ C3. A 10. část.pdf

SUR C3. A 10. část.pdf

EKO č. 10 (C3, Z3) Otázky ZZ (26,27,28,29).pdf

MAT C3AZ3A č14 Práce s daty - údaje z grafů.pdf

ČJL_C3A,R3A_V+W.pdf

 

duben 2021 

ODV C3.A 1 10 Opakování šlehaných hmot a výrobků ze šlehaných hmot, celkové opakování.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

ANJ C3. A 8. část.pdf

SUR C3. A 8. část.pdf

MAT C3AZ3A č12 Práce s daty - základní pojmy.pdf

EKO č. 8 (C3, Z3) Finanční úřad; Rodinný rozpočet; Úvěry.pdf

ČJL_C3A,Z3A_Jazyková kultura.pdf

ODV C3.A 1 11 Opakování jádrových hmot, modelovaných výrobků.pdf

ANJ C3. A 9. část.pdf

SUR C3. A 9. část.pdf

EKO č. 9 (C3, Z3) Otázky ZZ (22,23,24).pdf

MAT C3AZ3A č13 Základy statistiky - pracovní list.pdf

 

 

 

březen 2021

ANJ C3. A 5. část.pdf

SUR C3. A 5. část.pdf

DS 3. r. Test č. 1.pdf

SZA C3A CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ.pdf

MAT C3AZ3A č9 Povrch a objem kvádru a krychle - příklady.pdf

EKO č. 5 (C3, Z3) Daně.pdf

ČJL_C3A,Z3A_Zvuk. prostředky.pdf

ODV C3.A 1 08 Opakování listového těsta.pdf

ANJ C3. A 6. část.pdf

SUR C3. A 6. část.pdf

TEC C3A HACCP.pdf

TEC C3A HACCP-postup zavádění kritických bodů.pdf

EKO č. 6 (C3, Z3) Přímé a nepřímé daně; Živnost.pdf

MAT C3AZ3A č10 Povrch a objem krychle a kvádru - příklady.pdf

ČJL_C3A,K3A,R3A,S3A,Z3A_Úvaha.pdf

ČJL_C3A,Z3A_Slohová práce.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

SUR C3. A referáty.pdf

ODV C3.A 1 09 Opakování šlehaných hmot a výrobků ze šlehaných hmot.pdf

ANJ C3.A Test 2.pdf

ANJ C3. A 7. část.pdf

SUR C3. A 7. část.pdf

EKO č. 7 (C3, Z3) Živnosti, Právnické osoby.pdf

ČJL_C3A,R3A,S3A,Z3A,K3A_vedlejší věty.pdf

ČJL_C3A,Z3A_vedlejší věty-dú.pdf

MAT C3AZ3A č11 Povrchy a objemy - příklady.pdf

 

únor 2021

ANJ C3. A 3. část.pdf

SUR C3. A 3. část.pdf

SZA C3A č.5 Mycí stroje.pdf

TEC C3A Pevná tuková těsta- ZZ.pdf

EKO č. 3 (C3, Z3) Podpora v nezaměstnanosti, práce mimo prac. poměr.pdf

TEC C3A Zásady BOZP v CV, nákazy, sanitace.pdf

EKO č. 4 (C3, Z3) Práce konaná mimo pracovní poměr.pdf

MAT C3AZ3A č8 Kvádr, krychle.pdf

ČJL_C3A,Z3A_orientace v textu.pdf

TEV K1A S2A K2A R2A Z2A C3A Z3A Florbal.pdf

ODV C3.A 1 07 Opakování pevných těst a pálené hmoty.pdf

 

 

 

leden 2021

 

ANJ C3. A 1. část.pdf

SUR C3. A 1. část.pdf

SZA C3A Balící stroje a zařízení.pdf

MAT C3AZ3A č4 Funkce - přímá a nepřímá úměrnost, kvadratická funkce.pdf.pdf

TEV Basketbal a úkol.pdf

EKO č. 1 (C3, Z3). Přijímací pohovor, pracovní poměr.pdf

ČJL - C3A, Z3A - větné členy.pdf

OBN-C3-Z3-terorizmus.pdf

ODV_C3.A_1_05_Restaurační_moučníky.pdf

ANJ C3. A 2. část.pdf

SUR C3. A 2. část.pdf

TEC C3A č.13 Oplatky- výroba, druhy, použití.pdf

TEC C3A- Polevy- ZZ.pdf

SZA C3A č.4 zařízení pro tepelnou úpravu výrobků.pdf

MAT C3AZ3A č5 Funkce - opakování.pdf.pdf

EKO č. 2 (C3, Z3). Pracovní smlouva, skončení pracovního poměru.pdf

ČJL - Z3A, C3A - druhy vět.pdf

SUR C3. A 2. část.pdf

SUR C3. A 2. část.pdf

ODV C3.A 1 06 Oplatky, Opakování pevných těst.pdf

OBN-C3-Z3-EU.pdf

MAT C3AZ3A č7 Stereometrie.pdf

ČJL_C3A, Z3A_Výklad.pdf

OBN-Z3-C3-EVROPSKA_UNIE.pdf

ANJ C3. A 4. část.pdf

SUR C3. A 4. část.pdf

 

 

Facebook Instagram YouTube