Samostudium 2021 - Cukrář C1A

květen 2021

ANJ C1. A 10. část.pdf

ZPV C1.A Elektomagnetické záření - světlo.pdf

SUR C1A Škroby.pdf

ČJL_C1A,K1A_Dekameron.pdf

 

 

 

duben 2021

ODV C1A 2 14 Opakování výrobků z list.těsta.pdf

ODV C.1A 1 09 listové těsto.pdf

ANJ C1. A 8. část.pdf

SUR C1A Obiloviny.pdf

TEC C1A Náplně- význam, rozdělení.pdf

MAT C1AK1A č12 Trojčlenka - pracovní list.pdf

ČJL_C1AK1A_Obohacování-slovní-zásoby.pdf

ODV C1A 2 15 Šlehané hmoty.pdf

ODV C1.A 1 10 Šlehané hmoty.pdf

ANJ C1. A 9. část.pdf

ZPV C1.A Oko - smyslový orgán.pdf

ZPV C1.A Brýle.pdf

ZPV C1.A Zrcadla.pdf

ČJL_C1A,K1A_pracovní list.pdf

OBN_K1A,C1A_náboženství.pdf

 

březen 2021

ANJ C1. A 5. část.pdf

SUR C1A MED- význam, druhy.pdf

TEC C1A Polevy.pdf

MAT C1AK1A č9 Poměr.pdf

ZPV C1.A Ohmův zákon.pdf

ČJL_K1A,C1A_Pravopis S,Z.pdf

OBN_K1A,C1A_Subkultury.pdf

ANJ C1. A, Test č. 2.pdf

EKL-K1-C1-Podminky-zivota-na-Zemi.pdf

EKL-K1A-C1A-Riskuj-zakladni-podminky-zivota-na-Zemi.ppt

ODV C1.A 1 07 Listové těsto, šlehané hmoty lehké.pdf

ANJ C1. A 6. část.pdf

MAT C1AK1A č10 Poměr - příklady.pdf

ČJL_C1A,K1A,R1A,Z1A,S1A_Vypravování.pdf

ČJL_C1AK1A_Slohová práce.pdf

ZPV C1.A Informace k výuce.pdf

ODV C1.A 1 08 Šlehané hmoty.pdf

ODV C1A 2 13 Výrobky z listového těsta.pdf

ANJ C1. A 7. část.pdf

ZPV C1.A Informace k výuce.pdf

ČJL_K1A,C1A_slovo a slovní zásoba.pdf

OBN_K1A,C1A_média - reklama.pdf

MAT C1AK1A č11 Trojčlenka.pdf

MAT C1AK1A č13 Základy finanční matematiky.pdf

 

únor 2021 

ANJ C1. A 3. část.pdf

SUR C1A Zásady správného skladování, konzervace potravin.pdf

TEC C1A Listové těsto- VP.pdf

TEC C1A Listové těsto.pdf

ZPV C1.A Elektrický náboj, vodič- polovodič- izolant.pdf

MAT C1AK1A č7 Druhá mocnina a odmocnina.pdf

ČJL_C1A,K1A_Pravopis mě,mně.pdf

ČJL - 1. ročníky - Nový zákon.pdf

OBN_K1A, C1A_Sociální zabezpečení občanů.pdf

OBN_K1A,C1A_Postavení mužů a žen ve společnosti.pdf

EKL-K1A-C1A-Zdraví a nemoc.pdf

ANJ C1. A 4. část.pdf

AJ test 1. r. - 1. část.pdf

SUR C1A Řepný cukr.pdf

ZPV C1.A Elektrický proud.pdf

MAT C1AK1A č8 Mocniny s přirozeným exponentem.pdf

ČJL_C1A,K1A_inzerát.pdf

ODV C1.A 1 06 Listové těsto.pdf

ODV C1A 2 10 Opakování pálená hmota.pdf

ODV C1A 2 11 Listové těsto.pdf

ODV C1A 2 12 Listové těsto -překládání a rozvalování.pdf

 

 

leden 2021

ANJ C1. A 1. část.pdf

SUR C1A č.7 Prostředky trávení, Trávení jednotlivých složek potravin.pdf

ZPV C1.A , K1.A Tepelné motory pdf..pdf

ZPV C1.A, K1.A Zážehový motor pdf..pdf

MAT C1AK1A č5 Číselné množiny, intervaly.pdf.pdf

TEC C1A č.8 Pevná tuková těsta, výrobky.pdf

TEC C1A č. 9 Čajové a pařížské pečivo.pdf

ČJL - K1A, C1A - Pravidla pravopisu.pdf

OBN - K1A, C1A - socializace.pdf

ODV C1A 1 04 Palena hmota.pdf

EKL-C1A-K1A-biologie člověka.pdf

ODV C1A 2 06 Pálená hmota.pdf

ANJ C1. A 2. část.pdf

ODV C1A 2 07 Výrobky z pálené hmoty.pdf

ČJL - C1A,K1A,R1A,S1A,Z1A - bible.pdf

TEC C1A č.8 Pevná tuková těsta, výrobky.pdf

SUR C1A č.8 Jakost potravin, metody zjišťování jakosti.pdf

ZPV C1.A K1.A Opakování.pdf

MAT C1AK1A č6 Množiny - sjednocení, průnik, rozdíl.pdf.pdf

ČJL- K1A, C1A - pravopis.pdf

OBN - K1A, C1A -Problémy souč. světa.pdf

IKT č. 1 (C1).pdf

EKL-K1A-C1A-Orgánové soustavy lidského těla.pdf

Předmět ODV C1.A 1 05 Pálená hmota, výroba pralinek.pdf

ODV C1A 2 08 Připrava náplní.pdf

ODV C1A 2 09 Smetanové náplně.pdf

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube