Potravinářská výroba

Stipendium

Výhody poskytované firmou MASO UZENINY Písek, a. s.

Dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku
Bližší informace

Výhody poskytované firmou Vodňanská drůbež, a. s.

ročník měsíčně vyznamenání
1. - 3. 500 Kč 2000-6000 Kč
zkoušky   3500 Kč

Odměny za produktivní práci 500 – 1500 Kč/měsíc v 1. – 3. ročníku
Bližší informace

Podrobnosti

 • Délka studia: 3 roky

 • Forma studia: denní

 • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají

 • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik

 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru Potravinářská výroba​

 • Přesný název oboru: 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznicko-uzenářské práce)

Studium je vhodné pro žáky vycházející z nižších ročníků základních škol a pro žáky ze základních škol speciálních. Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s řeznicko-uzenářskou výrobou.

Odborný výcvik

Probíhá především v partnerských firmách Maso uzeniny Písek, a.s. a Vodňanská drůbež, a.s.

Výhody

 • pracovní oděv a obuv zdarma včetně praní a žehlení zdarma

 • dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku

 • podnikový stipendijní program

 • nabídka zaměstnání po získání výučního listu

 • výuční list v oboru Potravinářská výroba

 • učebnice zdarma (zapůjčení)

 • zajištění závodního stravování při odborném výcviku

 • možnost brigád v době letních prázdnin

Možnost uplatnění

Absolvent se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na řeznické a uzenářské práce a při prodeji masných výrobků. Jsou připraveni vykonávat činnosti při výrobě masných a uzenářských výrobků včetně obsluhy jednoduchých strojů a technologických zařízení.

FAQ

Časté otázky - přpravujeme

Stáhni si přihlášku

Vyplň a zašli na adresu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

Máš otázky?

Chceš se na něco zeptat, neváhej nás kontaktovat.

messinger

Jukni na sítě

jak to ve škole žije
<<<<
Facebook Instagram YouTube