Školská rada

Školská rada se zřizuje podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada má šest členů, přičemž třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
 
Školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Školská rada se vyjadřuje k rozboru hospodaření školy, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a projednává návrh rozpočtu školy na další rok. Vyjadřuje se také k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následné realizaci; projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Předseda:     
Ing. Vladimír Kuba
(zástupce školy)
tel. 383 390 516
Členové:
Václav Heřman
(zástupce zřizovatele)
tel. 383 379 100
 
Jindra Procházková
(zástupce zřizovatele)
tel. 383 379 190
Květoslava Louženská
(zástupce školy)
tel. 383 384 027
Martina Zánová
(zástupce rodičů)
tel. 601 351 367
Martina Hoffmanová
(zástupce rodičů)
tel. 775 230 813 
 
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím