Gastrostudio

Strojní mechanik ve firmě Pöttinger

Přijímací řízenívyvěšeno od: 24. 6. 2020

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel SOUs Vodňany vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení od 3. 7. 2020 do 22. 9. 2020 v těchto oborech vzdělání:

 

Kód a název učebního oboru:

Počet volných míst:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

2

23-51-H/01 Strojní mechanik

2

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

2

 

Termín odevzdání přihlášek je do 22. 9. 2020 (včetně 22. 9. 2020 do 12:00 hodin). 

Kritéria přijímacího řízení jsou shodná jako v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (viz v rubrice "Aktuality").

Přihláška ke stažení v rubrice "Pro žáky a rodiče" (Dokumenty ke stažení). vyvěšeno od: 4. 12. 2019

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021
Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Instagram
YouTube
Facebook Instagram YouTube