Zahradník - zkrácené studium 41-52-H/01

 • Délka studia: 1 rok
 • Forma studia: denní
 • Výuka: Studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik.
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru zahradník, vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Určeno pro uchazeče: absolventi jakéhokoli oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolventi jakéhokoliv oboru středního vzdělání s výučním listem (mimo učebních oborů „E“)
 • Termín přihlášek: do 15. března 2016 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • Podmínky přijetí:
  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem
  • potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor 
 
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni do naplnění stavového počtu.
Úředně ověřená kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení budou součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.
Na uchazeče o zkrácené studium se nevztahuje povinnost odevzdat zápisový lístek.
 
Maximální počet uchazečů ke vzdělávání: 24
 
Kritéria přijímacího řízení:
 • Stanovené pořadí přijímaných uchazečů bude dle celkového průměru známek ze střední školy
 • V případě stejného celkového průměru ze střední školy rozhoduje o pořadí uchazečů zhodnocení studijních výsledků z matematiky a českého jazyka
 
Další informace o přijímacím řízení:
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Uchazeči budou přijati dle stanovených kritérií
 • Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů dle stanoveného pořadí budou zveřejněny dle platné legislativy pod registračními čísly na www.sousvodnany.cz
 • Registrační číslo obdrží uchazeč po zaevidování přihlášky a bude mu oznámeno písemně po ukončení sběru přihlášek pro příslušné kolo přijímacího řízení
 
Škola:
Teoretická výuka je zaměřena pouze na odborné předměty viz. tabulka.
 
předmět počet hodin týdně
Květinářství 8
Ovocnictví 6
Sadovnictví 6
Zelinářství 6
Základy zahradnické výroby 2
Ekonomika 1
celkem 29
 
  
Odborný výcvik:
Probíhá především ve školní zahradě s vytápěným velkokapacitním skleníkem. Aranžerské a vazačské práce se žáci učí ve vlastní školní vazárně a v prodejnách květin ve Vodňanech. Žáci prochází provozem řady místních zahradnických firem.
 
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání zahradník (zahradnice). Je připraven pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. Žáci ovládají vázání a aranžování květin, výrobu věnců. Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích celého Jihočeského kraje (soukromé firmy, odborné prodejny, např. OBI, BAUMAX aj.). Po získání potřebné praxe mají absolventi možnost soukromého podnikání v zahradnických a floristických službách.
 
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím