Zahradník 41-52-H/01

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: denní
 • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Výuka: Studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik.
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru zahradník.

Odborný výcvik:
Probíhá především ve školní zahradě s vytápěným velkokapacitním skleníkem. Aranžerské a vazačské práce se žáci učí ve vlastní školní vazárně a v prodejnách květin ve Vodňanech. Žáci prochází provozem řady místních zahradnických firem.
 
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, např. v oboru „Zahradnictví“, „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.
 
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání zahradník (zahradnice). Je připraven pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. Žáci ovládají vázání a aranžování květin, výrobu věnců. Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích celého Jihočeského kraje (soukromé firmy, odborné prodejny, např. OBI, BAUMAX aj.). Po získání potřebné praxe mají absolventi možnost soukromého podnikání v zahradnických a floristických službách.
 
Výhody:
 • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv
 • stipendijní program města Vodňany
  • 1. ročník 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1000,- Kč
  • 2. ročník 600,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500,- Kč
  • 3. ročník 700,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2000,- Kč
  • za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500,- Kč

 

Co se naučíte

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím