Strojní mechanik 23-51-H/01
(ŠVP Zámečník)

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: denní
 • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Výuka: Studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik.
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru strojní mechanik.


Odborný výcvik:
Probíhá u rakouské firmy Pöttinger, s. r. o., Vodňany

Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou v oboru „Provozní technika“ nebo „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.

Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů a zařízení, prvky stavebních konstrukcí, provádět montáž, údržbu a opravy strojů i strojních celků a zařízení z průmyslu, stavebnictví, dopravy apod. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání např. strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, potrubář, kotlář, stavební zámečník, provozní montér plynovodů, montér vzduchotechniky; popř. po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Výhody:

 • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv
 • zdarma svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2
 • stipendijní program města Vodňany
  • 1. ročník 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1000,- Kč)
  • 2. ročník 600,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500,- Kč)
  • 3. ročník 700,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2000,- Kč)
  • za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500,- Kč

 

 

Film o učebním oboru Strojní mechanik na SOUs Vodňany
 
 

Ukázky výrobků

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím