Strojní mechanik 23-51-H/01
(ŠVP Zámečník)

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. Studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik. Po absolvování tohoto oboru získá absolvent výuční list v oboru strojní mechanik. V rámci studia získá svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2. Absolvent je schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů a zařízení, prvky stavebních konstrukcí, provádět montáž, údržbu a opravy strojů i strojních celků a zařízení z průmyslu, stavebnictví, dopravy apod.
  
Odborný výcvik:
Probíhá u rakouské firmy Pöttinger, s. r. o., Vodňany
 
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, v oboru „Provozní technika“, nebo „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.
 
Možnost uplatnění:
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání např. strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, potrubář, kotlář, stavební zámečník, provozní montér plynovodů, montér vzduchotechniky; popř. po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.
 
Film o učebním oboru Strojní mechanik na SOUs Vodňany
 
 

Ukázky výrobků

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím