Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01
(ŠVP Kuchařské práce)

  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní
  • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost
    uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. Po přijetí
    ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz.
  • Výuka: Studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik.
  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru Stravovací a ubytovací služby.

Studium je vhodné pro žáky vycházející z nižších ročníků základních škol a pro žáky ze základních škol speciálních. Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související
s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek.
 
Odborný výcvik:
Probíhá ve dvou cvičných kuchyních naší školy, ve školní jídelně, v kuchyni firmy Vodňanská drůbež, a. s. a na dalších pracovištích přímo ve Vodňanech.
 
Možnost uplatnění:
Absolventi se uplatní při výrobě teplé i studené kuchyně ve stravovacích zařízeních.
 
 

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím