Kuchař - číšník 65-51-H/01

  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní
  • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz.
  • Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik. Během studia je možno rozšířit si kvalifikaci absolvováním barmanského kurzu.
  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru kuchař-číšník.


Odborný výcvik:
Probíhá ve dvou cvičných kuchyních naší školy, ve školní jídelně, v kuchyni firmy Vodňanská drůbež, a. s., v hotelech a restauracích a na dalších pracovištích přímo ve Vodňanech.

Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou na vybraných středních školách České republiky.

Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání kuchař, číšník (kuchařka, servírka). Disponuje kompetencemi pro výkon odborných činností při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů v provozovnách veřejného stravování. Zvládá pravidla jednoduché i složité obsluhy, přípravu slavnostních tabulí a je schopen obsloužit hosta hovořícího cizím jazykem.

Výhody:

  • zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv
  • zdarma barmanský kurz v průběhu studia

 

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím