Kuchař 65-51-H/01

Délka studia: 3 roky
 
Forma studia: denní
 
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz.
 
Výuka: studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik.
 
Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru kuchař.
 
Odborný výcvik:
Probíhá ve dvou cvičných kuchyních SOU služeb Vodňany, ve školní jídelně, v kuchyni firmy Vodňanská drůbež, a. s., v Hotelu Prajer ve Vodňanech, v kuchyních základních škol a na dalších pracovištích, přičemž většina pracovišť je ve Vodňanech.
 
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, v oboru „Společné stravování“, nebo „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.
 
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání kuchař.
Disponuje kompetencemi pro výkon odborných činností při přípravě pokrmů a nápojů v provozovnách veřejného stravování.
Pracuje jako samostatný kuchař od převzetí surovin za skladu přes jejich technologickou úpravu a dochucení až po expedici hotového výrobku. Po získání potřebné praxe má absolvent možnost soukromého podnikání ve stravovacích službách a pohostinství.
 
Výhody:
zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv
zdarma kurz vykrajování zeleniny

Co se naučíte

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím