Cukrář 29-54-H/01

  • Délka studia: 3 roky
  • Forma studia: denní
  • Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz.
  • Výuka: Studium probíhá v cyklu – jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik.
  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list v oboru cukrář.
 
Odborný výcvik:
Probíhá především ve vlastní školní cukrárně „Kvítek“, Jiráskova 112, Vodňany.
 
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, a to na vybraných středních školách České republiky se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch.
 
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání cukrář (cukrářka), tj. zhotovovat esteticky působivé dorty, zákusky a další cukrářské výrobky. Po získání potřebné praxe může absolvent podnikat v oboru.
 
Výhody:
Zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv.
 
 

Co se naučíte

Z výuky

Nabízíme i tyto obory

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím