Gastrostudio

Aktuálně pro žáky a uchazeče o studium

vyvěšeno od: 16. 3. 2020

SAMOSTUDIUM

Od pondělí 16. 3. 2020 bude z důvodu uzavření školy probíhat výuka samostudiem.

Podklady k samostudiu a způsob kontroly najdete zde na webových stránkách školy.vyvěšeno od: 10. 3. 2020

Rozhodnutí ředitele školy k mimořádnému opatření vlády ČR

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany o uzavření budovy školy, budovy domova mládeže a všech školních pracovišť praktického vyučování, a to od 10. března 2020, od 18:00 hodin, do odvoláníVšichni žáci školy zůstávají po tomto termínu až do odvolání doma (zrušena je jak výuka ve škole, tak na odborném výcviku na všech školních i firemních pracovištích, zrušen je i svářečský kurz žáků 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik v Strakonicích a všichni žáci ubytovaní na Domově mládeže SOUs Vodňany opustí DM dne 10. 3. 2020 do 18:00 hodin).

Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy školy a do budovy domova mládeže a na všechna školní i firemní pracoviště odborného výcviku. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím osobních e-mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu "Bakaláři", nebo předem dohodnutým způsobem formou internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Všem žákům školy, kteří mají celodenní stravování (žáci ubytovaní na domově mládeže), nebo odebírají pouze obědy, je toto stravování od 11. 3. 2020 hromadně odhlášeno (po obnovení provozu školy si musí sami stravování znovu přihlásit). Doporučujeme zletilým žákům i rodičům nezletilých žáků, aby sledovali webové stránky školy www.sousvodnany.cz, kde budeme v rubrice "Aktuality" informovat o vývoji situace a po celostátním zrušení výše uvedených opatření zde bude zveřejněna informace o obnovení výuky ve škole a informace o tom, které třídy pak nastoupí do školy (teoretické vyučování) a které na odborný výcvik (praktické vyučování). 

Většina učitelů teoretického vyučování i učitelé odborného výcviku dál dochází na pracoviště a je možné ze strany žáků i rodičů se s nimi telefonicky či e-mailem spojit (konzultace, řešení problémů žáků apod.) - viz e-mailové adresy učitelů a jejich telefonní čísla na www.sousvodnany.cz v rubrice Kontakty.

Školní jídelna SOUs Vodňany je v provozu pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky (vaří se pouze oběd č. 1), školní cukrárna "Kvítek" ruší většinu objednávek od externích klientů a do pátku 13. 3. 2020 vyřídí už zpracovávané objednávky a bude uzavřena. Totéž se týká výrobků studené kuchyně (obložené chlebíčky aj.), kdy většina objednávek bude zrušena a výroba bude ukončena také nejpozději v pátek 13. 3. 2020. 

 

 Dne 10. března 2020                                                                                               Mgr. Pavel Kotál, v. r.

                                                                                                                                          ředitel školy

 

 

 

 vyvěšeno od: 14. 2. 2020

Přihláška ke studiu - vzor

SKM_C25820021411230.pdf

Vzor vyplněné přihlášky ke studiu. Stranu B vyplní škola.

 vyvěšeno od: 15. 1. 2020

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2020/2021vyvěšeno od: 29. 11. 2019

SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářstvívyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2020 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Instagram
YouTube
Facebook Instagram YouTube