Gastrostudio

Aktuálně pro žáky a uchazeče o studium

vyvěšeno od: 29. 5. 2020

Provoz školy od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Na základě schváleného harmonogramu MŠMT ČR k uvolnění škol od 8. 6. 2020 je prozatím povolena přítomnost žáků za účelem konání konzultací a zároveň se jedná o dobrovolnou docházku žáků 1. a 2. ročníků SOUs Vodňany.

Vzhledem k tomu, že docházka je dobrovolná, bude SOUs Vodňany pokračovat v období od 8. 6. 2020 v dosavadní distanční formě výuky („na dálku – samostudium“). Jedinou výjimkou jsou žáci s nedostatečným prospěchem. Tito žáci budou vyzváni příslušným učitelem k individuálním konzultacím, které proběhnou nejpozději do pátku 19. 6. 2020 tak, aby mohla být uzavřena klasifikace za 2. pololetí.

Z tohoto důvodu nebude možné stravování žáků 1. a 2. ročníků ve školní jídelně, nebo ubytování na domově mládeže, protože přítomnost uvedených žáků ve škole bude z hygienických důvodů omezena na minimální nezbytně nutnou dobu. O způsobu předání vysvědčení dne 30. 6. 2020 budeme včas informovat na www.sousvodnany.cz v rubrice „Aktuality“.

Žáci 3. ročníků konají od 2. 6. do 19. 6. 2020 závěrečné zkoušky dle stanoveného harmonogramu.

 

Mgr. Pavel Kotál

ředitel školyvyvěšeno od: 18. 5. 2020

Informace o volných místech pro uchazeče o učební obory v SOUs Vodňany

 

V současné době v rámci přijímacího řízení do SOUs Vodňany ještě zbývají tato volná místa v následujících učebních oborech:

Kód a název učebního oboru:

Počet volných míst:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

6

23-51-H/01 Strojní mechanik

8

65-51-H/01 Kuchař-číšník

5

29-54-H/01 Cukrář

7

41-52-H/01 Zahradník

3

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

5

 

Pro bližší informace se obracejte na ředitele školy tel. 721 724 707.vyvěšeno od: 18. 5. 2020

Informace ke způsobu hodnocení žáků

Informace ke způsobu hodnocení žáků.pdfvyvěšeno od: 4. 5. 2020

Informace k znovuotevření SOUs Vodňany

pro žáky 3. ročníků

 

 

Informace k znovuotevření SOUs Vodňany.pdfvyvěšeno od: 27. 4. 2020

Upozornění DM

Domov mládeže SOUs Vodňany oznamuje, že pro školní rok 2019/2020 ruší veškeré rekreační pobyty (zejména o hlavních prázdninách).vyvěšeno od: 15. 4. 2020

Zrušené akce SOUs Vodňany v roce 2020vyvěšeno od: 16. 3. 2020

SAMOSTUDIUM

Od pondělí 16. 3. 2020 bude z důvodu uzavření školy probíhat výuka samostudiem.

Podklady k samostudiu a způsob kontroly najdete zde na webových stránkách školy.vyvěšeno od: 14. 2. 2020

Přihláška ke studiu - vzor

SKM_C25820021411230.pdf

Vzor vyplněné přihlášky ke studiu. Stranu B vyplní škola.

 vyvěšeno od: 15. 1. 2020

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2020/2021vyvěšeno od: 29. 11. 2019

SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářstvívyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2020 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Instagram
YouTube
Facebook Instagram YouTube