Gastrostudio

Aktuality

vyvěšeno od: 29. 5. 2020

Provoz školy od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Na základě schváleného harmonogramu MŠMT ČR k uvolnění škol od 8. 6. 2020 je prozatím povolena přítomnost žáků za účelem konání konzultací a zároveň se jedná o dobrovolnou docházku žáků 1. a 2. ročníků SOUs Vodňany.

Vzhledem k tomu, že docházka je dobrovolná, bude SOUs Vodňany pokračovat v období od 8. 6. 2020 v dosavadní distanční formě výuky („na dálku – samostudium“). Jedinou výjimkou jsou žáci s nedostatečným prospěchem. Tito žáci budou vyzváni příslušným učitelem k individuálním konzultacím, které proběhnou nejpozději do pátku 19. 6. 2020 tak, aby mohla být uzavřena klasifikace za 2. pololetí.

Z tohoto důvodu nebude možné stravování žáků 1. a 2. ročníků ve školní jídelně, nebo ubytování na domově mládeže, protože přítomnost uvedených žáků ve škole bude z hygienických důvodů omezena na minimální nezbytně nutnou dobu. O způsobu předání vysvědčení dne 30. 6. 2020 budeme včas informovat na www.sousvodnany.cz v rubrice „Aktuality“.

Žáci 3. ročníků konají od 2. 6. do 19. 6. 2020 závěrečné zkoušky dle stanoveného harmonogramu.

 

Mgr. Pavel Kotál

ředitel školyvyvěšeno od: 18. 5. 2020

Informace o volných místech pro uchazeče o učební obory v SOUs Vodňany

 

V současné době v rámci přijímacího řízení do SOUs Vodňany ještě zbývají tato volná místa v následujících učebních oborech:

Kód a název učebního oboru:

Počet volných míst:

29-56-H/01 Řezník-uzenář

6

23-51-H/01 Strojní mechanik

8

65-51-H/01 Kuchař-číšník

5

29-54-H/01 Cukrář

7

41-52-H/01 Zahradník

3

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

5

 

Pro bližší informace se obracejte na ředitele školy tel. 721 724 707.vyvěšeno od: 18. 5. 2020

Informace ke způsobu hodnocení žáků

Informace ke způsobu hodnocení žáků.pdfvyvěšeno od: 4. 5. 2020

Informace k znovuotevření SOUs Vodňany

pro žáky 3. ročníků

 

 

Informace k znovuotevření SOUs Vodňany.pdfvyvěšeno od: 27. 4. 2020

Upozornění DM

Domov mládeže SOUs Vodňany oznamuje, že pro školní rok 2019/2020 ruší veškeré rekreační pobyty (zejména o hlavních prázdninách).vyvěšeno od: 15. 4. 2020

Zrušené akce SOUs Vodňany v roce 2020vyvěšeno od: 15. 4. 2020

Informace o čtvrtletní klasifikacivyvěšeno od: 16. 3. 2020

SAMOSTUDIUM

Od pondělí 16. 3. 2020 bude z důvodu uzavření školy probíhat výuka samostudiem.

Podklady k samostudiu a způsob kontroly najdete zde na webových stránkách školy.vyvěšeno od: 13. 3. 2020

Upozornění pro žáky

 Vzhledem k uzavření škol bude výuka do odvolání probíhat formou samostudia. Učitelé jednotlivých předmětů připraví studijní materiály a zadání úkolů a umístí je na   www.sousvodnany.cz do nové záložky „Samostudium“, která bude zprovozněna od pondělí 16. 3. 2020. Vytvořeny budou podle oborů složky jednotlivých tříd, do kterých se budou postupně vkládat a shromažďovat podklady pro samostudium.

 

Dále žádáme žáky, aby se na našich webových stránkách www.sousvodnany.cz v záložce „Pro žáky a rodiče“ přihlásili do „Žákovské on-line“ a sledovali tři níže uvedené záložky:

 1. „Komens“ – prostředek pro komunikaci s žáky a rodiči s možností zpětné vazby
 2. „Dokumenty“ – záložka, kam mohou učitelé ukládat studijní materiály
 3. „Výuka“ a záložka „Úkoly“ (v případě delší uzavírky školy budou z jednotlivých předmětů dostávat žáci úkoly k vypracování a elektronickému odevzdání) 

V případě, že žák ztratil přihlašovací údaje, kontaktuje mailem svého třídního učitele, který mu je obratem zašle. Mailové adresy učitelů naleznete na webových stránkách školy v záložce „Kontakty“ a „Učitelé školy“

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitelevyvěšeno od: 28. 2. 2020

SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

Ve čtvrtek 27. února 2020 se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb v Strakonicích krajské kolo odborné zámečnické soutěže KOVO JUNIOR 2020 – „Zlaté české ručičky“. Do této soutěže naše škola nominovala dva žáky. Jednak zkušeného Martina Jiraně z 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik (v roce 2018 a 2019 se zúčastnil národního kola této soutěže) a nadějného Patrika Krejčího z 2. ročníku téhož učebního oboru.

Martin Jiraň získal v této soutěži zlatý pohár za 1. místo a postupuje do národního kola, které se letos bude konat v Domažlicích, a Patrik Krejčí obsadil pěkné 3. místo. Oba žáci prokázali nadprůměrné znalosti a dovednosti ve svém oboru a výborně reprezentovali naši školu. Touto cestou děkuji Martinu Jiraňovi i Patriku Krejčímu jak za sebe, tak za učitele odborného výcviku za vzornou reprezentaci SOUs Vodňany! Je to poprvé v historii naší školy, kdy jsme získali první místo v krajském kole této soutěže.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel SOUs Vodňany, Foto: Ivan Kolesa

 

 

 

 vyvěšeno od: 21. 2. 2020

Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  vyvěšeno od: 14. 2. 2020

Přihláška ke studiu - vzor

SKM_C25820021411230.pdf

Vzor vyplněné přihlášky ke studiu. Stranu B vyplní škola.

 vyvěšeno od: 15. 1. 2020

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2020/2021vyvěšeno od: 4. 12. 2019

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021vyvěšeno od: 18. 5. 2020

Projekt Gastrostudia pokračuje dál!

 

Projekt „Gastrostudio SOUs Vodňany“ pokračuje dál – v současné době je známa vítězná firma, která bude realizovat stavbu a probíhá výběrové řízení na firmu, která dodá veškeré vnitřní vybavení. Jedinou změnou je, že z důvodů koronavirové pandemie se patrně posune termín dokončení gastrostudia, tj. stavba asi nebude dokončena k 1. září 2020, což ale neohrozí novou výuku kulinářství a všichni noví žáci oboru kuchař-číšník budou už mít výuku podle nové koncepce.

 

                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Pavel Kotál

ředitel školy

 vyvěšeno od: 13. 2. 2020

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

 vyvěšeno od: 23. 1. 2020

Čtyři důvody proč jít studovat na SOUs Vodňany

Zajímá nás, jak se studentům na našem učilišti líbí, proč si svůj obor vybrali a kdo je ve výběru ovlivnil. I s vámi bychom se rádi podělili o jejich odpovědi. Žáci se vyjadřovali k těmto otázkám:

 1. Co se ti u nás na učilišti nejvíce líbí?
 2. Proč sis vybral/a právě tento obor?
 3. Kdo tě nejvíce ovlivnil ve výběru školy a oboru?
 4. Doporučil bys naši školu kamarádům?

A zde jsou jejich odpovědi:

Kateřina Kvasničková, 3. ročník, obor ZAHRADNÍK

 1. Vstřícní učitelé.
 2. Zahradnictví mě baví odmala a ráda se učím novým věcem.
 3. Moje maminka.
 4. Určitě ano.

David Orság, 3. ročník, obor ŘEZNÍK – UZENÁŘ

 1. Přístup všech učitelů k žákům.
 2. Přímo já nevěděl, kam jít, rozhodli za mě rodiče.
 3. Rodiče.
 4. Asi ano.

Ondřej Untermüller, 3. ročník, obor ZAHRADNÍK

 1. Kolektiv a hlavně to, že je škola jako rodina. Nejsme ani malý ani velký, takže super.
 2. Protože se zajímám o městskou zeleň v našem městě a chtěl jsem se dozvědět, co a jak v některých věcech zlepšit.
 3. Ovlivnila mě moje hlava a hlavně preference na sociálních sítích a bývalí studenti naší školy.
 4. Určitě. A nejen kamarádům, ale i fanouškům a nekamarádům.

Ladislav Kollár, 2. ročník, obor ŘEZNÍK – UZENÁŘ

 1. Bufet.
 2. Baví mě to.
 3. Nikdo (sám).
 4. Ano.

Barbora Vrbková, 2. ročník, obor CUKRÁŘ

 1. Přístup učitelů k žákům a kratší vyučování.
 2. Abych měla něco vystudovaný.
 3. Hlavně bývalá učitelka na základce a spolužačka.
 4. Ano, protože se mi tu líbí a jsem tu spokojená.

Pavel Schacherl, 2. ročník, obor STROJNÍ MECHANIK

 1. Lidi a holky. Skvělí učitelé.
 2. Věděl jsem, že jsem pro to stvořen.
 3. Sám.
 4. Určitě.

Anežka Hyndráková, 1. ročník, obor CUKRÁŘ

 1. Prostředí. Je to tu útulné. O mnoho méně lidí než na základní škole. Spolužáci, s kterými si opravdu dobře rozumím a jsem za to moc ráda.
 2. Obor cukrář jsem si vybrala, protože mě cukrařina baví. Chci dělat lidem radost i maličkostmi. Tvořit neuvěřitelné věci a cukráře jako takového chci také jako povolání, které mi splní mé sny.
 3. Nikdo mě k tomu nenutil. Obor jsem si vybrala sama a rodina mě podporovala.
 4. Samozřejmě. Pro mě samotnou je tato škola ideální.

Drahomíra Neškodná, 1. ročník, obor CUKRÁŘ

 1. Velká většina učitelů má k nám žákům „kamarádský“ vztah, jsou hodní a látku umí dobře vysvětlit, ve škole se nic nehrotí, takže chodím do školy i ráda a to je co říct :)
 2. Mám ráda sladké a baví mě dělat různé cukrářské výrobky. Navíc je to obor, který je na škole ve městě, ve kterým bydlím.
 3. Řekla bych, že já sama, ale nejvíc za moje rozhodnutí může předešlá škola.
 4. Rozhodně ano, už jen kvůli učitelům :)


vyvěšeno od: 29. 11. 2019

SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářstvívyvěšeno od: 23. 9. 2019

SOUs Vodňany: Vaření povýšíme na kulinářství!

Po třech letech usilovných přípravných prací na projektu „Gastrostudia SOUs Vodňany“ jsme v roce 2019 konečně uspěli! Obdrželi jsme prostřednictvím zřizovatele naší školy dotaci na výstavbu moderního gastrostudia pro výuku budoucích kuchařů a číšníků v celkové výši 4 728 109 Kč, a to na základě úspěšného projektu uplatněného v rámci výzvy MAS Vodňanská ryba (MAS_IROP_č.4) navázané na průběžnou výzvu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

O co se vlastně jedná?

Co přinese žákům učebního oboru kuchař-číšník nové gastrostudio?

Budoucí kuchaři v naší škole opustí při odborné výuce zastaralé učebnice (tradiční receptury teplých pokrmů) a nahradí je video-učebnice. Opustíme tradiční schéma výuky, kdy se žák nejprve učí teoreticky ve škole, např. jak vykostit, připravit a upéct kuře, a pak až někdy později v rámci praktického vyučování se dostane i k tomu doopravdy kuře upéct. V rámci nového předmětu kulinářství (který je vyučován ve čtyřhodinových blocích) učitel prakticky ukáže žákům, jak vykostit, připravit a dát péct kuře, přičemž veškerou jeho činnost detailně snímají videokamery, které obraz přenášejí na velkoplošnou obrazovku a monitory žákovských počítačů. Po tomto úvodu si pak všichni žáci prakticky zkusí totéž.

Jedná se o zásadní a radikální modernizaci odborné výuky u učebního oboru kuchař-číšník. Gastrostudio SOUs Vodňany se bude skládat ze dvou učeben spolu s příslušným zázemím. První učebna pro 12 žáků bude vybavena 12 počítači a velkoplošnou obrazovkou, na níž budou žáci při výuce kulinářství sledovat učitele odborných předmětů, a ten bude zároveň spolu s výkladem vše prakticky předvádět. Součástí této učebny bude samozřejmě špičkově vybavená kuchyně s nejvyšší profesionální kvalitou veškerého zařízení. Na počítačích (či vlastních tabletech a mobilních telefonech) si žáci budou moci znovu pustit ze záznamu výklad pedagoga či si vyhledat doplňující informace na internetu. Druhou učebnou je cvičná kuchyně, kam žáci přejdou hned po skončení teoretického výkladu učitele, a vše si prakticky vyzkoušejí. Zde budou indukční vařiče s 12 pracovními místy pro žáky, opět zde bude šest velkoplošných obrazovek, aby žáci i při práci mohli sledovat vizuálně a ze záznamu postup vyučujícího; dále konvektomaty, schockery, multifunkční trouby, myčky nádobí, chladničky, vyhřívací skříně na inventář, fritézy, profesionální kávovary atd.

Kulinářské umění je vzdělávací projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learningu v kombinaci s praktickou výukou v kuchyni. Na základě tohoto projektu vznikne v naší škole nový předmět "kulinářství", který integruje několik předmětů a spojuje teorii s praxí v jeden celek. Místo zastaralých tištěných učebnic získají žáci přístup do moderního interaktivního gastronomického vzdělávacího portálu. Jedná se o profesionální vaření, ve kterém se naučí novou škálu kulinářských technik od základů až po náročnější techniky vaření. Je zcela zřejmé, že tato moderní výuka bude žáky více bavit a osvojí si tak mnohem více praktických dovedností, než při tradičním způsobu vyučování, které je rozděleno na teoretickou výuku a odborný výcvik.

V současné době je zpracována veškerá realizační dokumentace včetně všech zařizovacích předmětů a vybavení, máme už k dispozici 3D vizualizace od ing. arch. Lukáše Švejdy z projekční kanceláře „Jiný rozměr“. Při vytváření projektové dokumentace se pan architekt Švejda zmínil, že chtěl navštívit nějaké už existující gastrostudio, ale v jižních Čechách nemá náš projekt žádnou obdobu. Podle mých informací jsou gastrostudia v Praze (např. v hotelové škole Praha 9–Klánovice, kde jsme se u pana ředitele Procházky před léty inspirovali) a na Moravě má toto vybavení ještě jedna střední škola.

Pro nás i pro uchazeče o učební obor kuchař-číšník, kteří uvažují o tom, že si vyberou naši školu, je to vynikající zpráva. Gastrostudio by mělo být postaveno během několika jarních měsíců v roce 2020 a ostrý provoz bude zahájen od 1. září 2020.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy

 

 vyvěšeno od: 11. 12. 2018

SOUs Vodňany „První Vicemistr ČR“ v přípravě bramborového salátu

V sobotu 1. prosince 2018 jsem se společně se svými spolužačkami ze třídy K3A (z učebního oboru kuchař-číšník) Janou Synáčkovou a Romanou Havlíkovou zúčastnila mistrovství České republiky v přípravě bramborového salátu. Mistrovství „Vitana Majonéza Cup 2018“ se konalo v Mratíně u Prahy. Pod vedením našich učitelek odborného výcviku paní Vavruškové a paní Novákové jsme se utkaly s dalšími desítkami soutěžních týmů.

Do soutěže jsme připravovaly bramborový salát s lososem a křenem spolu s lososovými rolkami a křenovou pastou. Šestičlenná odborná porota, jejímž členem byl i známý spisovatel Michal Viewegh, ocenila náš produkt velice dobře a v této soutěži jsme získaly překrásné druhé místo. Zlatý pohár spolu s diplomem a titulem „První Vicemistr ČR“, kategorie junior, v přípravě bramborového salátu jsme převzaly s velikým nadšením. Jako pozornost jsme od pořadatele obdržely navíc užitečné dárky. Soutěž jsme si velice užily.

Viktorie Bejdáková, žákyně K3A, SOUs Vodňanyvyvěšeno od: 1. 12. 2018

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkcevyvěšeno od: 6. 11. 2018

Významná společnost roku 2018

 vyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2020 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


vyvěšeno od: 24. 10. 2017

Facebook


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Instagram
YouTube
Facebook Instagram YouTube