Gastrostudio

Aktuality

vyvěšeno od: 1. 10. 2019
vyvěšeno do: 8. 2. 2020

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020

  • 22. 11. 2019    8.00 – 17.00 
  • 23. 11. 2019    8.00 – 12.00
  • 17. 01. 2020    8.00 – 17.00 
  • 07. 02. 2020    8.00 – 17.00 


vyvěšeno od: 23. 9. 2019

SOUs Vodňany: Vaření povýšíme na kulinářství!

 

Po třech letech usilovných přípravných prací na projektu „Gastrostudia SOUs Vodňany“ jsme v roce 2019 konečně uspěli! Obdrželi jsme prostřednictvím zřizovatele naší školy dotaci na výstavbu moderního gastrostudia pro výuku budoucích kuchařů a číšníků v celkové výši 4 728 109 Kč, a to na základě úspěšného projektu uplatněného v rámci výzvy MAS Vodňanská ryba (MAS_IROP_č.4) navázané na průběžnou výzvu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

O co se vlastně jedná?

Co přinese žákům učebního oboru kuchař-číšník nové gastrostudio?

Budoucí kuchaři v naší škole opustí při odborné výuce zastaralé učebnice (tradiční receptury teplých pokrmů) a nahradí je video-učebnice. Opustíme tradiční schéma výuky, kdy se žák nejprve učí teoreticky ve škole, např. jak vykostit, připravit a upéct kuře, a pak až někdy později v rámci praktického vyučování se dostane i k tomu doopravdy kuře upéct. V rámci nového předmětu kulinářství (který je vyučován ve čtyřhodinových blocích) učitel prakticky ukáže žákům, jak vykostit, připravit a dát péct kuře, přičemž veškerou jeho činnost detailně snímají videokamery, které obraz přenášejí na velkoplošnou obrazovku a monitory žákovských počítačů. Po tomto úvodu si pak všichni žáci prakticky zkusí totéž.

Jedná se o zásadní a radikální modernizaci odborné výuky u učebního oboru kuchař-číšník. Gastrostudio SOUs Vodňany se bude skládat ze dvou učeben spolu s příslušným zázemím. První učebna pro 12 žáků bude vybavena 12 počítači a velkoplošnou obrazovkou, na níž budou žáci při výuce kulinářství sledovat učitele odborných předmětů, a ten bude zároveň spolu s výkladem vše prakticky předvádět. Součástí této učebny bude samozřejmě špičkově vybavená kuchyně s nejvyšší profesionální kvalitou veškerého zařízení. Na počítačích (či vlastních tabletech a mobilních telefonech) si žáci budou moci znovu pustit ze záznamu výklad pedagoga či si vyhledat doplňující informace na internetu. Druhou učebnou je cvičná kuchyně, kam žáci přejdou hned po skončení teoretického výkladu učitele, a vše si prakticky vyzkoušejí. Zde budou indukční vařiče s 12 pracovními místy pro žáky, opět zde bude šest velkoplošných obrazovek, aby žáci i při práci mohli sledovat vizuálně a ze záznamu postup vyučujícího; dále konvektomaty, schockery, multifunkční trouby, myčky nádobí, chladničky, vyhřívací skříně na inventář, fritézy, profesionální kávovary atd.

         Kulinářské umění je vzdělávací projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learningu v kombinaci s praktickou výukou v kuchyni. Na základě tohoto projektu vznikne v naší škole nový předmět "kulinářství", který integruje několik předmětů a spojuje teorii s praxí v jeden celek. Místo zastaralých tištěných učebnic získají žáci přístup do moderního interaktivního gastronomického vzdělávacího portálu. Jedná se o profesionální vaření, ve kterém se naučí novou škálu kulinářských technik od základů až po náročnější techniky vaření. Je zcela zřejmé, že tato moderní výuka bude žáky více bavit a osvojí si tak mnohem více praktických dovedností, než při tradičním způsobu vyučování, které je rozděleno na teoretickou výuku a odborný výcvik.

         V současné době je zpracována veškerá realizační dokumentace včetně všech zařizovacích předmětů a vybavení, máme už k dispozici 3D vizualizace od ing. arch. Lukáše Švejdy z projekční kanceláře „Jiný rozměr“. Při vytváření projektové dokumentace se pan architekt Švejda zmínil, že chtěl navštívit nějaké už existující gastrostudio, ale v jižních Čechách nemá náš projekt žádnou obdobu. Podle mých informací jsou gastrostudia v Praze (např. v hotelové škole Praha 9–Klánovice, kde jsme se u pana ředitele Procházky před léty inspirovali) a na Moravě má toto vybavení ještě jedna střední škola.

         Pro nás i pro uchazeče o učební obor kuchař-číšník, kteří uvažují o tom, že si vyberou naši školu, je to vynikající zpráva. Gastrostudio by mělo být postaveno během několika jarních měsíců v roce 2020 a ostrý provoz bude zahájen od 1. září 2020.

 

                                                                  Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy

 

 vyvěšeno od: 2. 9. 2019

Oznámení o vyhlášení volných dnů

1) Ředitel Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních důvodů (celodenní školení všech zaměstnanců) volný den v pondělí 7. října 2019.

2) Ředitel Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních důvodů  dva volné dny ve čtvrtek 31. října 2019 a v pátek 1. listopadu 2019.

 vyvěšeno od: 11. 12. 2018

SOUs Vodňany „První Vicemistr ČR“ v přípravě bramborového salátu

V sobotu 1. prosince 2018 jsem se společně se svými spolužačkami ze třídy K3A (z učebního oboru kuchař-číšník) Janou Synáčkovou a Romanou Havlíkovou zúčastnila mistrovství České republiky v přípravě bramborového salátu. Mistrovství „Vitana Majonéza Cup 2018“ se konalo v Mratíně u Prahy. Pod vedením našich učitelek odborného výcviku paní Vavruškové a paní Novákové jsme se utkaly s dalšími desítkami soutěžních týmů.

Do soutěže jsme připravovaly bramborový salát s lososem a křenem spolu s lososovými rolkami a křenovou pastou. Šestičlenná odborná porota, jejímž členem byl i známý spisovatel Michal Viewegh, ocenila náš produkt velice dobře a v této soutěži jsme získaly překrásné druhé místo. Zlatý pohár spolu s diplomem a titulem „První Vicemistr ČR“, kategorie junior, v přípravě bramborového salátu jsme převzaly s velikým nadšením. Jako pozornost jsme od pořadatele obdržely navíc užitečné dárky. Soutěž jsme si velice užily.

Viktorie Bejdáková, žákyně K3A, SOUs Vodňanyvyvěšeno od: 1. 12. 2018

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkcevyvěšeno od: 6. 11. 2018

Významná společnost roku 2018

 vyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2019 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


vyvěšeno od: 24. 10. 2017

Facebook


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím