Aktuality

vyvěšeno od: 12. 12. 2018
vyvěšeno do: 19. 1. 2019

Den otevřených dveří

V rámci DOD bude probíhat workshop „Zhotov si svůj adventní věnec“.
Zaregistrujte se zde:vyvěšeno od: 4. 12. 2018

Volné dnyvyvěšeno od: 1. 12. 2018

Velký úspěch cukrářek ze SOUs Vodňany

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se naše žákyně 3. ročníku z učebního oboru cukrář zúčastnily celostátní soutěže o nejlepší cukrářský výrobek ,,BUDĚJOVICKÉ MLSÁNÍ 2018“. Tato soutěž tradičně probíhá v rámci gastronomického festivalu kulinářského umění Gastrofest 2018 v Českých Budějovicích.

Soutěžilo se v kategorii: Junior do 20 let a téma bylo ,,100 VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA“. Naše cukrářky získaly v soutěžní disciplině „DORT“ nádherné 1. místo (žákyně Tereza Kalická). Dort s přesnou kopií české královské koruny, která je spolu s žezlem a jablkem součástí českých korunovačních klenotů, po zásluze získal nejvyšší ocenění. Naše žákyně Andrea Vicanová obsadilo s dortem ve tvaru hranolu 6. místo (dort měl na vrchní straně ručně malovaný portrét prezidenta T. G. Masaryka a v pozadí Pražský hrad; boky tohoto dortu byly vyzdobené portréty všech našich dosavadních prezidentů, které byly vytištěné na jedlém papíru na speciální cukrářské tiskárně). Krásné třetí místo získaly žákyně Petra Nová a Jana Klenková v soutěžní disciplině „MINIZÁKUSKY“. Úžas na soutěži vyvolal i náš další dort, který měl na vrchní straně mapu první československé republiky a při rozkrojení dortu se objevila struktura cukrářských náplní v barevném provedení a rozložení české státní vlajky.

Moc svým děvčatům děkuji za obětavost a píli, kterou věnovala přípravě na soutěž. Dorty bude moci vodňanská veřejnost i ostatní návštěvníci vidět na dnu otevřených dveří, který SOUs Vodňany pořádá v pátek 18. ledna 2019 v prostorách školy.

Jaroslava Márová, učitelka odborného výcvikuvyvěšeno od: 1. 12. 2018

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkcevyvěšeno od: 6. 11. 2018

Významná společnost roku 2018

 vyvěšeno od: 25. 10. 2018

Jediná škola, která dává stipendia i zahradníkům

V Jihočeském kraji není patrně střední škola, které by dávala finanční příspěvek i jiným oborům než strojírensky technickým. Existuje jediná výjimka, a to Střední odborné učiliště služeb ve Vodňanech, které takovou možnost nabízí. Tato jedinečná nabídka platí jak pro dívky, tak pro chlapce z nynějších 9. tříd základních škol.

Zajímavou a perspektivní práci mohou absolventi dostat ve velkých zahradnických centrech nebo se vrhnout na soukromé podnikání.

„Kdybych se měla znovu rozhodnout, určitě bych si vybrala stejný obor, baví mě pěstování a vázání květin, na praxích jsme mohli pracovat podle naší fantazie, momentálně pracuji v oboru a nelituji toho,“ dodává bývalá studentka - nyní už zahradnice - Jesika Truhlářová. „Máme i absolventa, který dělá zámeckého zahradníka,“ doplňuje ředitel školy Pavel Kotál.

Všichni studenti, kteří získají na konci roku vyznamenání, dostanou až dva tisíce korun, ti kteří uspějí s vyznamenáním u závěrečné zkoušky, si odnesou kromě výučního listu 3500 korun. Každý žák dostává při dodržení podmínek stipendijního programu až 700 korun měsíčně, k tomu pracovní oděv a boty zdarma.

Vodňanské učiliště je moderní škola s přátelským prostředím. Velký zájem bývá tradičně o obor zámečníka (strojního mechanika), studenti absolvují ve druhém ročníku svářečský kurz a praxi plní v rakouské firmě Pöttinger sídlící ve Vodňanech. Učební obor strojní mechanik má stejné stipendium jako zahradníci. Při uzavření závazku o setrvání v pracovním poměru po vyučení, vyplácí firma žákovi souběžné stipendium 3 000 korun měsíčně. Absolventi jsou na trhu práce velmi žádaní a jejich práce je tak nadprůměrně finančně ohodnocena.

Minulý rok otevřela škola učební obor řezník-uzenář. Žáci tohoto oboru dostávají celou řadu benefitů. Firmy MASO UZENINY Písek a Vodňanská drůbež nabízejí bohaté odměny za produktivní práci, dva stipendijní programy (možnost souběžného stipendia 700 Kč + 500 Kč měsíčně), učebnice zdarma, obědy zdarma, příspěvek na ubytování 1100 Kč/měsíc, proplácení jízdenek a spoustu dalších výhod. Cizím jazykem vyučovaným při studiu řeznické profese je němčina. Často se také stává, že německé příhraniční firmy hledají řezníky v České republice. Střední odborné učiliště služeb ve Vodňanech je startovacím bodem pro nalezení dobře placené práce.

Martin Štefanský, redaktor 5plus2, článek vyšel v 19.10.2018 v 5 plus 2vyvěšeno od: 1. 9. 2018
vyvěšeno do: 8. 2. 2019

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/2019

  • 23. 11. 2018    8.00 – 17.00 + Workshop tvorba věnců
  • 24. 11. 2018    8.00 – 12.00
  • 18. 01. 2019    8.00 – 17.00
  • 08. 02. 2019    8.00 – 17.00


vyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2019 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


vyvěšeno od: 1. 2. 2018

Barmanský kurz v SOUs Vodňany

Ve dnech 8. 1. až 11. 1. 2018 se na naší škole uskutečnil již tradiční barmanský kurz. V kurzu si žáci z učebních oborů kuchař a kuchař-číšník prohlubují své znalosti z gastronomie, konkrétně z přípravy alkoholických i nealkoholických nápojů. Tyto dovednosti mohou uplatnit v různých restauracích a barech, kam většinou nastoupí do zaměstnání po vystudování svého gastronomického oboru.

Pro naši školu kurz uspořádal a vedl zkušený barman pan František Holík, který během své barmanské kariéry procestoval skoro celý svět. Zkušenosti získával např. v Německu, Austrálii i v Moskvě. Když se vrátil ze světa zpět do České republiky, rozhodl se, že začne vyučovat barmanské řemeslo a předávat své zkušenosti mladým lidem.

Během čtyř dnů se žáci věnovali jak teorii, tak zejména praktickému míšení nápojů. Celá výuka probíhala tak, že na začátku pan Holík uvedl informace o nápoji, jeho původu, postup přípravy a poté ho před žáky namíchal. Prezentaci míchaného nápoje vždy doprovodil různými barmanskými triky, úsměvem a pravidelně sklidil obrovský potlesk. Po ukázce od instruktora přišla řada na všechny žáky, kteří si každý nápoj vyzkoušeli namíchat včetně show pro hosty.

Poslední den pak nadšení vystřídala nervozita. Žáky čekal totiž písemný test se 60 otázkami z teorie a poté praktická zkouška. Pan Holík každému jednotlivci určil nápoj a ten ho před všemi musel namíchat. I přes značnou nervozitu a strach zkoušky všichni žáci zvládli a obdrželi certifikát jak v českém, tak anglickém jazyce a zlatou absolventskou medaili se svým jménem.

Miroslava Vavrušková, vedoucí odborného výcviku SOUs Vodňanyvyvěšeno od: 24. 10. 2017

Facebook


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím