Aktuality

vyvěšeno od: 1. 9. 2018
vyvěšeno do: 8. 2. 2019

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/2019

  • 23. 11. 2018    8.00 – 17.00
  • 24. 11. 2018    8.00 – 12.00
  • 18. 01. 2019    8.00 – 17.00
  • 08. 02. 2019    8.00 – 17.00


vyvěšeno od: 23. 5. 2018

Soutěž „Netradiční úprava vodňanského kapra 2018“

V rámci XXVIII. ročníku Vodňanských rybářských dnů proběhla ve středu 23. 5. 2018 na SOUs Vodňany regionální kuchařská soutěž „Netradiční úprava vodňanského kapra“. SOUs Vodňany je už tradičně řadu let organizátorem této kuchařské soutěže, kdy pokaždé jde o netradiční úpravu vybraného druhu ryby. V minulosti žáci z učebního oboru kuchař nebo kuchař-číšník soutěžili při úpravě štiky nebo amura bílého a letos se jednalo znovu o přípravu kapra.

Soutěžily dvoučlenné týmy z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, ze Střední školy Horažďovice, ze SOŠ a SOU Písek a samozřejmě náš tým za SOUs Vodňany. V časovém limitu 3,5 hodiny museli soutěžící připravit předkrm a hlavní chod z kapra podle vlastní receptury a ukázat tak své dovednosti ze studovaného oboru. Receptury společně s kalkulací odevzdali na začátku soutěže komisi a po celou dobu pracovali při přípravě pokrmů samostatně bez pomoci svých učitelů odborného výcviku.

V průběhu soutěže bylo vidět, že se soutěžící snaží, aby jejich pokrm byl ten nejlepší a zaujal porotu, která měla jejich výsledky zhodnotit. Předsedou této poroty byl v letošním roce český zpěvák František Nedvěd, dalšími členy pak Václav Heřman, starosta města Vodňany, Miloš Štěpnička, známý kuchař, rybář a autor několika kuchařek o vaření z ryb, dále paní Klára Nachlingerová, vedoucí MEVPIS Vodňany a paní Romana Búzková.

Porota hodnotila celkový vzhled, chuť, kreativitu a originalitu pokrmů, které jednotlivé týmy připravily, a neměla jednoduchý úkol. Protože rozdíly v bodech mezi jednotlivými soutěžními týmy nebyly příliš velké

Na 1. místě se umístil tým z SOUs Vodňany. Byl jsem přítomen v průběhu téměř celé soutěže a mohu říci, že vítězství našich žákyň je naprosto zasloužené. Naše žákyně Romana Havlíková a Eliška Müllerová si vedly velice dobře. Na druhém místě se umístili žáci ze SOŠ a SOU Písek, jejichž kuchařská kreace byla vizuálně také velmi zajímavá.

Našim žákům blahopřeji k vynikajícímu umístění a děkuji jim za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě této soutěže, především vedoucí učitelce odborného výcviku paní Miroslavě Vavruškové a paní Marii Novákové, která naše žáky na soutěž připravovala.

Mgr. Pavel Kotál ředitel SOUs Vodňanyvyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2019 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


vyvěšeno od: 1. 2. 2018

Barmanský kurz v SOUs Vodňany

Ve dnech 8. 1. až 11. 1. 2018 se na naší škole uskutečnil již tradiční barmanský kurz. V kurzu si žáci z učebních oborů kuchař a kuchař-číšník prohlubují své znalosti z gastronomie, konkrétně z přípravy alkoholických i nealkoholických nápojů. Tyto dovednosti mohou uplatnit v různých restauracích a barech, kam většinou nastoupí do zaměstnání po vystudování svého gastronomického oboru.

Pro naši školu kurz uspořádal a vedl zkušený barman pan František Holík, který během své barmanské kariéry procestoval skoro celý svět. Zkušenosti získával např. v Německu, Austrálii i v Moskvě. Když se vrátil ze světa zpět do České republiky, rozhodl se, že začne vyučovat barmanské řemeslo a předávat své zkušenosti mladým lidem.

Během čtyř dnů se žáci věnovali jak teorii, tak zejména praktickému míšení nápojů. Celá výuka probíhala tak, že na začátku pan Holík uvedl informace o nápoji, jeho původu, postup přípravy a poté ho před žáky namíchal. Prezentaci míchaného nápoje vždy doprovodil různými barmanskými triky, úsměvem a pravidelně sklidil obrovský potlesk. Po ukázce od instruktora přišla řada na všechny žáky, kteří si každý nápoj vyzkoušeli namíchat včetně show pro hosty.

Poslední den pak nadšení vystřídala nervozita. Žáky čekal totiž písemný test se 60 otázkami z teorie a poté praktická zkouška. Pan Holík každému jednotlivci určil nápoj a ten ho před všemi musel namíchat. I přes značnou nervozitu a strach zkoušky všichni žáci zvládli a obdrželi certifikát jak v českém, tak anglickém jazyce a zlatou absolventskou medaili se svým jménem.

Miroslava Vavrušková, vedoucí odborného výcviku SOUs Vodňanyvyvěšeno od: 24. 10. 2017

Facebook


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím