Gastrostudio
samostudium
samostudium
vyvěšeno od: 24. 3. 2020

Z důvodu mimořádné situace v souvislosti s koronavirovou nákazou SOUs Vodňany ruší tradiční kuchařskou soutěž „Netradiční úprava vodňanského kapra 2020“ pořádanou dne 20.5.2020.vyvěšeno od: 20. 3. 2020

Informace pro žáky

Milí žáci,

jsem rád, že od učitelů dostávám zpětnou vazbu, že většina z vás je v této složité době aktivní a věnujete se materiálům, které vám zasílají na webové stránky školy do složky „Samostudium“. Vzhledem k situaci v zemi, lze předpokládat, že uzavření školy ještě několik týdnů potrvá a čas pro zopakování učiva a klasifikaci bude značně omezen. Ti z vás, kteří se denně učí a plní zadané úkoly, budou ve velké výhodě a učitelé jejich práci jistě ocení. Každý by si měl uvědomit, že pro zdárné ukončení ročníku musí mít učitel dostatek podkladů, aby vás mohl hodnotit.

Pro zlepšení komunikace učitelů se žáky by bylo dobré, kdyby každý z vás využíval webovou aplikaci „Bakaláři“, kde většina z vás sleduje průběžnou klasifikaci. Existuje zde ale mnoho dalších nástrojů, které nejsou plně využity. Nyní by se nám hodilo, kdyby každý z vás sledoval záložku „Komens“, která umožňuje vzájemnou komunikaci učitelů s žáky i rodiči a opačně. Pro předávání informací zde existuje  nástěnka školy, nástěnka třídy a učitelé vám mohou psát zprávy a vy jim odpovídat. Prosím vyzkoušejte si např. poslat zprávu či dotaz nějakému učiteli.

Vzhledem k výše uvedené informaci žádám všechny žáky, kteří zapomněli své přihlašovací údaje k aplikaci „Bakaláři“, aby si o ně napsali na e-mailovou dresu zastupcereditele@sousvodnany.cz Obratem tyto údaje zašlu. Do webové aplikace Bakalářů se dostanete na www.sousvodnany.cz v záložce „Pro žáky a rodiče“ dále „Žákovská on-line“. Po přihlášení si otevřete složku Komens.

Děkuji a těším se na vaši reakci.

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitelevyvěšeno od: 16. 3. 2020

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o vyhlášení karantény jsou škola a domov mládeže uzavřeny. Od pondělí 16. 3. 2020 od 13:00 hod. je zakázán vstup do budovy školy a domova mládeže.vyvěšeno od: 16. 3. 2020

SAMOSTUDIUM

Od pondělí 16. 3. 2020 bude z důvodu uzavření školy probíhat výuka samostudiem.

Podklady k samostudiu a způsob kontroly najdete zde na webových stránkách školy.vyvěšeno od: 16. 3. 2020

UPOZORNĚNÍ

 

Stravování ve školní jídelně SOU služeb Vodňany

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o vyhlášení karantény školní jídelna oznamuje všem strávníkům, že je od dnešního dne 16.3.2020 až do odvolání uzavřena. Tzn., že dnes již obědy nevydáváme. Všem strávníkům budou obědy hromadně odhlášené.

Pro další informace sledujte prosím naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

 vyvěšeno od: 13. 3. 2020

Upozornění pro žáky

 Vzhledem k uzavření škol bude výuka do odvolání probíhat formou samostudia. Učitelé jednotlivých předmětů připraví studijní materiály a zadání úkolů a umístí je na   www.sousvodnany.cz do nové záložky „Samostudium“, která bude zprovozněna od pondělí 16. 3. 2020. Vytvořeny budou podle oborů složky jednotlivých tříd, do kterých se budou postupně vkládat a shromažďovat podklady pro samostudium.

 

Dále žádáme žáky, aby se na našich webových stránkách www.sousvodnany.cz v záložce „Pro žáky a rodiče“ přihlásili do „Žákovské on-line“ a sledovali tři níže uvedené záložky:

  1. „Komens“ – prostředek pro komunikaci s žáky a rodiči s možností zpětné vazby
  2. „Dokumenty“ – záložka, kam mohou učitelé ukládat studijní materiály
  3. „Výuka“ a záložka „Úkoly“ (v případě delší uzavírky školy budou z jednotlivých předmětů dostávat žáci úkoly k vypracování a elektronickému odevzdání) 

V případě, že žák ztratil přihlašovací údaje, kontaktuje mailem svého třídního učitele, který mu je obratem zašle. Mailové adresy učitelů naleznete na webových stránkách školy v záložce „Kontakty“ a „Učitelé školy“

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitelevyvěšeno od: 10. 3. 2020

Rozhodnutí ředitele školy k mimořádnému opatření vlády ČR

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany o uzavření budovy školy, budovy domova mládeže a všech školních pracovišť praktického vyučování, a to od 10. března 2020, od 18:00 hodin, do odvoláníVšichni žáci školy zůstávají po tomto termínu až do odvolání doma (zrušena je jak výuka ve škole, tak na odborném výcviku na všech školních i firemních pracovištích, zrušen je i svářečský kurz žáků 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik v Strakonicích a všichni žáci ubytovaní na Domově mládeže SOUs Vodňany opustí DM dne 10. 3. 2020 do 18:00 hodin).

Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy školy a do budovy domova mládeže a na všechna školní i firemní pracoviště odborného výcviku. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím osobních e-mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu "Bakaláři", nebo předem dohodnutým způsobem formou internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Všem žákům školy, kteří mají celodenní stravování (žáci ubytovaní na domově mládeže), nebo odebírají pouze obědy, je toto stravování od 11. 3. 2020 hromadně odhlášeno (po obnovení provozu školy si musí sami stravování znovu přihlásit). Doporučujeme zletilým žákům i rodičům nezletilých žáků, aby sledovali webové stránky školy www.sousvodnany.cz, kde budeme v rubrice "Aktuality" informovat o vývoji situace a po celostátním zrušení výše uvedených opatření zde bude zveřejněna informace o obnovení výuky ve škole a informace o tom, které třídy pak nastoupí do školy (teoretické vyučování) a které na odborný výcvik (praktické vyučování). 

Většina učitelů teoretického vyučování i učitelé odborného výcviku dál dochází na pracoviště a je možné ze strany žáků i rodičů se s nimi telefonicky či e-mailem spojit (konzultace, řešení problémů žáků apod.) - viz e-mailové adresy učitelů a jejich telefonní čísla na www.sousvodnany.cz v rubrice Kontakty.

Školní jídelna SOUs Vodňany je v provozu pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky (vaří se pouze oběd č. 1), školní cukrárna "Kvítek" ruší většinu objednávek od externích klientů a do pátku 13. 3. 2020 vyřídí už zpracovávané objednávky a bude uzavřena. Totéž se týká výrobků studené kuchyně (obložené chlebíčky aj.), kdy většina objednávek bude zrušena a výroba bude ukončena také nejpozději v pátek 13. 3. 2020. 

 

 Dne 10. března 2020                                                                                               Mgr. Pavel Kotál, v. r.

                                                                                                                                          ředitel školy

 

 

 

 vyvěšeno od: 28. 2. 2020

SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

Ve čtvrtek 27. února 2020 se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb v Strakonicích krajské kolo odborné zámečnické soutěže KOVO JUNIOR 2020 – „Zlaté české ručičky“. Do této soutěže naše škola nominovala dva žáky. Jednak zkušeného Martina Jiraně z 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik (v roce 2018 a 2019 se zúčastnil národního kola této soutěže) a nadějného Patrika Krejčího z 2. ročníku téhož učebního oboru.

Martin Jiraň získal v této soutěži zlatý pohár za 1. místo a postupuje do národního kola, které se letos bude konat v Domažlicích, a Patrik Krejčí obsadil pěkné 3. místo. Oba žáci prokázali nadprůměrné znalosti a dovednosti ve svém oboru a výborně reprezentovali naši školu. Touto cestou děkuji Martinu Jiraňovi i Patriku Krejčímu jak za sebe, tak za učitele odborného výcviku za vzornou reprezentaci SOUs Vodňany! Je to poprvé v historii naší školy, kdy jsme získali první místo v krajském kole této soutěže.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel SOUs Vodňany, Foto: Ivan Kolesa

 

 

 

 vyvěšeno od: 21. 2. 2020

Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  vyvěšeno od: 14. 2. 2020

Nejlepší žák školy š. r. 2019/2020vyvěšeno od: 15. 1. 2020

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2020/2021vyvěšeno od: 4. 12. 2019

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021vyvěšeno od: 29. 11. 2019

SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářství


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Instagram
YouTube
Facebook Instagram YouTube