Gastrostudio
samostudium
samostudium
vyvěšeno od: 24. 3. 2020

Z důvodu mimořádné situace v souvislosti s koronavirovou nákazou SOUs Vodňany ruší tradiční kuchařskou soutěž „Netradiční úprava vodňanského kapra 2020“ pořádanou dne 20.5.2020.vyvěšeno od: 20. 3. 2020

Informace pro žáky

Milí žáci,

jsem rád, že od učitelů dostávám zpětnou vazbu, že většina z vás je v této složité době aktivní a věnujete se materiálům, které vám zasílají na webové stránky školy do složky „Samostudium“. Vzhledem k situaci v zemi, lze předpokládat, že uzavření školy ještě několik týdnů potrvá a čas pro zopakování učiva a klasifikaci bude značně omezen. Ti z vás, kteří se denně učí a plní zadané úkoly, budou ve velké výhodě a učitelé jejich práci jistě ocení. Každý by si měl uvědomit, že pro zdárné ukončení ročníku musí mít učitel dostatek podkladů, aby vás mohl hodnotit.

Pro zlepšení komunikace učitelů se žáky by bylo dobré, kdyby každý z vás využíval webovou aplikaci „Bakaláři“, kde většina z vás sleduje průběžnou klasifikaci. Existuje zde ale mnoho dalších nástrojů, které nejsou plně využity. Nyní by se nám hodilo, kdyby každý z vás sledoval záložku „Komens“, která umožňuje vzájemnou komunikaci učitelů s žáky i rodiči a opačně. Pro předávání informací zde existuje  nástěnka školy, nástěnka třídy a učitelé vám mohou psát zprávy a vy jim odpovídat. Prosím vyzkoušejte si např. poslat zprávu či dotaz nějakému učiteli.

Vzhledem k výše uvedené informaci žádám všechny žáky, kteří zapomněli své přihlašovací údaje k aplikaci „Bakaláři“, aby si o ně napsali na e-mailovou dresu zastupcereditele@sousvodnany.cz Obratem tyto údaje zašlu. Do webové aplikace Bakalářů se dostanete na www.sousvodnany.cz v záložce „Pro žáky a rodiče“ dále „Žákovská on-line“. Po přihlášení si otevřete složku Komens.

Děkuji a těším se na vaši reakci.

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitelevyvěšeno od: 16. 3. 2020

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o vyhlášení karantény jsou škola a domov mládeže uzavřeny. Od pondělí 16. 3. 2020 od 13:00 hod. je zakázán vstup do budovy školy a domova mládeže.vyvěšeno od: 16. 3. 2020

SAMOSTUDIUM

Od pondělí 16. 3. 2020 bude z důvodu uzavření školy probíhat výuka samostudiem.

Podklady k samostudiu a způsob kontroly najdete zde na webových stránkách školy.vyvěšeno od: 16. 3. 2020

UPOZORNĚNÍ

 

Stravování ve školní jídelně SOU služeb Vodňany

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o vyhlášení karantény školní jídelna oznamuje všem strávníkům, že je od dnešního dne 16.3.2020 až do odvolání uzavřena. Tzn., že dnes již obědy nevydáváme. Všem strávníkům budou obědy hromadně odhlášené.

Pro další informace sledujte prosím naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

 vyvěšeno od: 13. 3. 2020

Upozornění pro žáky

 Vzhledem k uzavření škol bude výuka do odvolání probíhat formou samostudia. Učitelé jednotlivých předmětů připraví studijní materiály a zadání úkolů a umístí je na   www.sousvodnany.cz do nové záložky „Samostudium“, která bude zprovozněna od pondělí 16. 3. 2020. Vytvořeny budou podle oborů složky jednotlivých tříd, do kterých se budou postupně vkládat a shromažďovat podklady pro samostudium.

 

Dále žádáme žáky, aby se na našich webových stránkách www.sousvodnany.cz v záložce „Pro žáky a rodiče“ přihlásili do „Žákovské on-line“ a sledovali tři níže uvedené záložky:

 1. „Komens“ – prostředek pro komunikaci s žáky a rodiči s možností zpětné vazby
 2. „Dokumenty“ – záložka, kam mohou učitelé ukládat studijní materiály
 3. „Výuka“ a záložka „Úkoly“ (v případě delší uzavírky školy budou z jednotlivých předmětů dostávat žáci úkoly k vypracování a elektronickému odevzdání) 

V případě, že žák ztratil přihlašovací údaje, kontaktuje mailem svého třídního učitele, který mu je obratem zašle. Mailové adresy učitelů naleznete na webových stránkách školy v záložce „Kontakty“ a „Učitelé školy“

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitelevyvěšeno od: 10. 3. 2020

Rozhodnutí ředitele školy k mimořádnému opatření vlády ČR

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany o uzavření budovy školy, budovy domova mládeže a všech školních pracovišť praktického vyučování, a to od 10. března 2020, od 18:00 hodin, do odvoláníVšichni žáci školy zůstávají po tomto termínu až do odvolání doma (zrušena je jak výuka ve škole, tak na odborném výcviku na všech školních i firemních pracovištích, zrušen je i svářečský kurz žáků 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik v Strakonicích a všichni žáci ubytovaní na Domově mládeže SOUs Vodňany opustí DM dne 10. 3. 2020 do 18:00 hodin).

Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy školy a do budovy domova mládeže a na všechna školní i firemní pracoviště odborného výcviku. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím osobních e-mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu "Bakaláři", nebo předem dohodnutým způsobem formou internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Všem žákům školy, kteří mají celodenní stravování (žáci ubytovaní na domově mládeže), nebo odebírají pouze obědy, je toto stravování od 11. 3. 2020 hromadně odhlášeno (po obnovení provozu školy si musí sami stravování znovu přihlásit). Doporučujeme zletilým žákům i rodičům nezletilých žáků, aby sledovali webové stránky školy www.sousvodnany.cz, kde budeme v rubrice "Aktuality" informovat o vývoji situace a po celostátním zrušení výše uvedených opatření zde bude zveřejněna informace o obnovení výuky ve škole a informace o tom, které třídy pak nastoupí do školy (teoretické vyučování) a které na odborný výcvik (praktické vyučování). 

Většina učitelů teoretického vyučování i učitelé odborného výcviku dál dochází na pracoviště a je možné ze strany žáků i rodičů se s nimi telefonicky či e-mailem spojit (konzultace, řešení problémů žáků apod.) - viz e-mailové adresy učitelů a jejich telefonní čísla na www.sousvodnany.cz v rubrice Kontakty.

Školní jídelna SOUs Vodňany je v provozu pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky (vaří se pouze oběd č. 1), školní cukrárna "Kvítek" ruší většinu objednávek od externích klientů a do pátku 13. 3. 2020 vyřídí už zpracovávané objednávky a bude uzavřena. Totéž se týká výrobků studené kuchyně (obložené chlebíčky aj.), kdy většina objednávek bude zrušena a výroba bude ukončena také nejpozději v pátek 13. 3. 2020. 

 

 Dne 10. března 2020                                                                                               Mgr. Pavel Kotál, v. r.

                                                                                                                                          ředitel školy

 

 

 

 vyvěšeno od: 28. 2. 2020

SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

Ve čtvrtek 27. února 2020 se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb v Strakonicích krajské kolo odborné zámečnické soutěže KOVO JUNIOR 2020 – „Zlaté české ručičky“. Do této soutěže naše škola nominovala dva žáky. Jednak zkušeného Martina Jiraně z 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik (v roce 2018 a 2019 se zúčastnil národního kola této soutěže) a nadějného Patrika Krejčího z 2. ročníku téhož učebního oboru.

Martin Jiraň získal v této soutěži zlatý pohár za 1. místo a postupuje do národního kola, které se letos bude konat v Domažlicích, a Patrik Krejčí obsadil pěkné 3. místo. Oba žáci prokázali nadprůměrné znalosti a dovednosti ve svém oboru a výborně reprezentovali naši školu. Touto cestou děkuji Martinu Jiraňovi i Patriku Krejčímu jak za sebe, tak za učitele odborného výcviku za vzornou reprezentaci SOUs Vodňany! Je to poprvé v historii naší školy, kdy jsme získali první místo v krajském kole této soutěže.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel SOUs Vodňany, Foto: Ivan Kolesa

 

 

 

 vyvěšeno od: 21. 2. 2020

Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  vyvěšeno od: 14. 2. 2020

Přihláška ke studiu - vzor

SKM_C25820021411230.pdf

Vzor vyplněné přihlášky ke studiu. Stranu B vyplní škola.

 vyvěšeno od: 14. 2. 2020

Nejlepší žák školy š. r. 2019/2020vyvěšeno od: 15. 1. 2020

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2020/2021vyvěšeno od: 4. 12. 2019

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021vyvěšeno od: 20. 3. 2020

Volná pozice - vedoucí učitel odborného výcvikuvyvěšeno od: 20. 3. 2020

Závěrečné zkoušky 2019/2020vyvěšeno od: 4. 3. 2020

Volná pozice - učitel odborných předmětůvyvěšeno od: 13. 2. 2020

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

 vyvěšeno od: 10. 2. 2020

Časový rozvrh závěrečných zkoušek 2019/2020vyvěšeno od: 23. 1. 2020

Čtyři důvody proč jít studovat na SOUs Vodňany

Zajímá nás, jak se studentům na našem učilišti líbí, proč si svůj obor vybrali a kdo je ve výběru ovlivnil. I s vámi bychom se rádi podělili o jejich odpovědi. Žáci se vyjadřovali k těmto otázkám:

 1. Co se ti u nás na učilišti nejvíce líbí?
 2. Proč sis vybral/a právě tento obor?
 3. Kdo tě nejvíce ovlivnil ve výběru školy a oboru?
 4. Doporučil bys naši školu kamarádům?

A zde jsou jejich odpovědi:

Kateřina Kvasničková, 3. ročník, obor ZAHRADNÍK

 1. Vstřícní učitelé.
 2. Zahradnictví mě baví odmala a ráda se učím novým věcem.
 3. Moje maminka.
 4. Určitě ano.

David Orság, 3. ročník, obor ŘEZNÍK – UZENÁŘ

 1. Přístup všech učitelů k žákům.
 2. Přímo já nevěděl, kam jít, rozhodli za mě rodiče.
 3. Rodiče.
 4. Asi ano.

Ondřej Untermüller, 3. ročník, obor ZAHRADNÍK

 1. Kolektiv a hlavně to, že je škola jako rodina. Nejsme ani malý ani velký, takže super.
 2. Protože se zajímám o městskou zeleň v našem městě a chtěl jsem se dozvědět, co a jak v některých věcech zlepšit.
 3. Ovlivnila mě moje hlava a hlavně preference na sociálních sítích a bývalí studenti naší školy.
 4. Určitě. A nejen kamarádům, ale i fanouškům a nekamarádům.

Ladislav Kollár, 2. ročník, obor ŘEZNÍK – UZENÁŘ

 1. Bufet.
 2. Baví mě to.
 3. Nikdo (sám).
 4. Ano.

Barbora Vrbková, 2. ročník, obor CUKRÁŘ

 1. Přístup učitelů k žákům a kratší vyučování.
 2. Abych měla něco vystudovaný.
 3. Hlavně bývalá učitelka na základce a spolužačka.
 4. Ano, protože se mi tu líbí a jsem tu spokojená.

Pavel Schacherl, 2. ročník, obor STROJNÍ MECHANIK

 1. Lidi a holky. Skvělí učitelé.
 2. Věděl jsem, že jsem pro to stvořen.
 3. Sám.
 4. Určitě.

Anežka Hyndráková, 1. ročník, obor CUKRÁŘ

 1. Prostředí. Je to tu útulné. O mnoho méně lidí než na základní škole. Spolužáci, s kterými si opravdu dobře rozumím a jsem za to moc ráda.
 2. Obor cukrář jsem si vybrala, protože mě cukrařina baví. Chci dělat lidem radost i maličkostmi. Tvořit neuvěřitelné věci a cukráře jako takového chci také jako povolání, které mi splní mé sny.
 3. Nikdo mě k tomu nenutil. Obor jsem si vybrala sama a rodina mě podporovala.
 4. Samozřejmě. Pro mě samotnou je tato škola ideální.

Drahomíra Neškodná, 1. ročník, obor CUKRÁŘ

 1. Velká většina učitelů má k nám žákům „kamarádský“ vztah, jsou hodní a látku umí dobře vysvětlit, ve škole se nic nehrotí, takže chodím do školy i ráda a to je co říct :)
 2. Mám ráda sladké a baví mě dělat různé cukrářské výrobky. Navíc je to obor, který je na škole ve městě, ve kterým bydlím.
 3. Řekla bych, že já sama, ale nejvíc za moje rozhodnutí může předešlá škola.
 4. Rozhodně ano, už jen kvůli učitelům :)


vyvěšeno od: 29. 11. 2019

SOUs Vodňany se připravuje na výuku budoucích špičkových kuchařů

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme společně s naším zřizovatelem Městem Vodňany obdrželi od ing. arch. Lukáše Švejdy finální řešení „Gastrostudia SOUs Vodňany“. Naše škola se proto začala intenzívně připravovat na výuku nového předmětu kulinářství, která u nás započne už za 9 měsíců.

Kulinářství je předmět, který vychází ze vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ pana Jiřího Roitha a původně byl určen jako trénink špičkových kuchařů, číšníků a sommeliérů restaurací Grosseto. Později se tento projekt rozšířil i na dobré hotelové a gastronomické školy. Předpokládá však žáka, který se o gastronomii skutečně zajímá a bere ji vážně, rád se učí novým věcem a důraz je kladen především na kvalitu stravování.

Jsme rádi, že naše škola do tohoto projektu vstoupila už v letošním roce 2019 nákupem příslušných licencí a že v příštím školním roce 2020/2021 začneme od září s praktickou výukou kulinářství.

Kulinářské umění je vlastně profesionální vaření, ve kterém se žáci naučí speciální kulinářské techniky a postupy od základů, jako je správné držení nože, speciální vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je příprava masa, pečení, dušení, konfitování nebo vaření metodou sous-vide.

Informace o jednotlivých receptech, ale i o jednotlivých technikách a postupech žáci už nebudou získávat z učebnic, jako např. jak připravit steak z hovězí svíčkové, ale naopak se naučí podstatu přípravy hovězího steakového masa od jeho skladování, temperování, různých metod opékání, propečení až po jeho odpočívání. Učebnice budou nahrazeny videozáznamy, které si žáci budou moci stahovat do svých digitálních zařízení.

Cílem je naučit studenty podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat, jak se vaří pouze podle daného receptu. Video modul je do detailu zpracován a vysvětlen tak, aby byl srozumitelný pro každého žáka, který si ho může kdykoliv pustit na svém počítači, tabletu nebo mobilu a sám v klidu prostudovat. Každá hodina srozumitelně vysvětluje jedno téma kulinářského umění. Jak už bylo uvedeno zakladatelem tohoto vzdělávacího projektu „Kulinářského umění“ a soutěže KU Young Chef, který má za cíl zlepšit úroveň gastronomického vzdělávání, je šéfkuchař a majitel restaurace Nad jezerem na Máchově jezeře pan Jiří Roith.

Každý dobrý kuchař by se nejprve měl naučit a pochopit všechny základní kulinářské techniky a postupy a pak se snažit přidávat do vaření své umění a kreativitu. Jedině tak začne vytvářet své vlastní kulinářské umění.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na náš další „Den otevřených dveří SOUs Vodňany“, který se bude konat 17. ledna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, kde se můžete o kulinářství a připravovaném gastrostudiu dozvědět více.

Ing. Věra Hřebečková, učitelka kulinářstvívyvěšeno od: 23. 9. 2019

SOUs Vodňany: Vaření povýšíme na kulinářství!

Po třech letech usilovných přípravných prací na projektu „Gastrostudia SOUs Vodňany“ jsme v roce 2019 konečně uspěli! Obdrželi jsme prostřednictvím zřizovatele naší školy dotaci na výstavbu moderního gastrostudia pro výuku budoucích kuchařů a číšníků v celkové výši 4 728 109 Kč, a to na základě úspěšného projektu uplatněného v rámci výzvy MAS Vodňanská ryba (MAS_IROP_č.4) navázané na průběžnou výzvu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

O co se vlastně jedná?

Co přinese žákům učebního oboru kuchař-číšník nové gastrostudio?

Budoucí kuchaři v naší škole opustí při odborné výuce zastaralé učebnice (tradiční receptury teplých pokrmů) a nahradí je video-učebnice. Opustíme tradiční schéma výuky, kdy se žák nejprve učí teoreticky ve škole, např. jak vykostit, připravit a upéct kuře, a pak až někdy později v rámci praktického vyučování se dostane i k tomu doopravdy kuře upéct. V rámci nového předmětu kulinářství (který je vyučován ve čtyřhodinových blocích) učitel prakticky ukáže žákům, jak vykostit, připravit a dát péct kuře, přičemž veškerou jeho činnost detailně snímají videokamery, které obraz přenášejí na velkoplošnou obrazovku a monitory žákovských počítačů. Po tomto úvodu si pak všichni žáci prakticky zkusí totéž.

Jedná se o zásadní a radikální modernizaci odborné výuky u učebního oboru kuchař-číšník. Gastrostudio SOUs Vodňany se bude skládat ze dvou učeben spolu s příslušným zázemím. První učebna pro 12 žáků bude vybavena 12 počítači a velkoplošnou obrazovkou, na níž budou žáci při výuce kulinářství sledovat učitele odborných předmětů, a ten bude zároveň spolu s výkladem vše prakticky předvádět. Součástí této učebny bude samozřejmě špičkově vybavená kuchyně s nejvyšší profesionální kvalitou veškerého zařízení. Na počítačích (či vlastních tabletech a mobilních telefonech) si žáci budou moci znovu pustit ze záznamu výklad pedagoga či si vyhledat doplňující informace na internetu. Druhou učebnou je cvičná kuchyně, kam žáci přejdou hned po skončení teoretického výkladu učitele, a vše si prakticky vyzkoušejí. Zde budou indukční vařiče s 12 pracovními místy pro žáky, opět zde bude šest velkoplošných obrazovek, aby žáci i při práci mohli sledovat vizuálně a ze záznamu postup vyučujícího; dále konvektomaty, schockery, multifunkční trouby, myčky nádobí, chladničky, vyhřívací skříně na inventář, fritézy, profesionální kávovary atd.

Kulinářské umění je vzdělávací projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learningu v kombinaci s praktickou výukou v kuchyni. Na základě tohoto projektu vznikne v naší škole nový předmět "kulinářství", který integruje několik předmětů a spojuje teorii s praxí v jeden celek. Místo zastaralých tištěných učebnic získají žáci přístup do moderního interaktivního gastronomického vzdělávacího portálu. Jedná se o profesionální vaření, ve kterém se naučí novou škálu kulinářských technik od základů až po náročnější techniky vaření. Je zcela zřejmé, že tato moderní výuka bude žáky více bavit a osvojí si tak mnohem více praktických dovedností, než při tradičním způsobu vyučování, které je rozděleno na teoretickou výuku a odborný výcvik.

V současné době je zpracována veškerá realizační dokumentace včetně všech zařizovacích předmětů a vybavení, máme už k dispozici 3D vizualizace od ing. arch. Lukáše Švejdy z projekční kanceláře „Jiný rozměr“. Při vytváření projektové dokumentace se pan architekt Švejda zmínil, že chtěl navštívit nějaké už existující gastrostudio, ale v jižních Čechách nemá náš projekt žádnou obdobu. Podle mých informací jsou gastrostudia v Praze (např. v hotelové škole Praha 9–Klánovice, kde jsme se u pana ředitele Procházky před léty inspirovali) a na Moravě má toto vybavení ještě jedna střední škola.

Pro nás i pro uchazeče o učební obor kuchař-číšník, kteří uvažují o tom, že si vyberou naši školu, je to vynikající zpráva. Gastrostudio by mělo být postaveno během několika jarních měsíců v roce 2020 a ostrý provoz bude zahájen od 1. září 2020.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy

 

 vyvěšeno od: 18. 9. 2019

Závěrečné zkoušky

 

Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon): § 75 (odst. 2 a 4)

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

Bližší podrobnosti stanovuje předpis č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem:

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. vyvěšeno od: 11. 12. 2018

SOUs Vodňany „První Vicemistr ČR“ v přípravě bramborového salátu

V sobotu 1. prosince 2018 jsem se společně se svými spolužačkami ze třídy K3A (z učebního oboru kuchař-číšník) Janou Synáčkovou a Romanou Havlíkovou zúčastnila mistrovství České republiky v přípravě bramborového salátu. Mistrovství „Vitana Majonéza Cup 2018“ se konalo v Mratíně u Prahy. Pod vedením našich učitelek odborného výcviku paní Vavruškové a paní Novákové jsme se utkaly s dalšími desítkami soutěžních týmů.

Do soutěže jsme připravovaly bramborový salát s lososem a křenem spolu s lososovými rolkami a křenovou pastou. Šestičlenná odborná porota, jejímž členem byl i známý spisovatel Michal Viewegh, ocenila náš produkt velice dobře a v této soutěži jsme získaly překrásné druhé místo. Zlatý pohár spolu s diplomem a titulem „První Vicemistr ČR“, kategorie junior, v přípravě bramborového salátu jsme převzaly s velikým nadšením. Jako pozornost jsme od pořadatele obdržely navíc užitečné dárky. Soutěž jsme si velice užily.

Viktorie Bejdáková, žákyně K3A, SOUs Vodňanyvyvěšeno od: 1. 12. 2018

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkcevyvěšeno od: 6. 11. 2018

Významná společnost roku 2018

 vyvěšeno od: 19. 4. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu na SOU služeb Vodňany

Rozhodnutí o přijetí ke studiu (1. kolo přijímacího řízení) se zveřejňuje dne 22. 4. 2020 na našich webových stránkách v rubrice "Pro uchazeče/Přijímací řízení" a v rubrice "Aktuality" a na nástěnce školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu z dalších kol přijímacího řízení se zveřejňují poslední den, kdy příslušné kolo přijímacího řízení končí (po 12:00 hodině).
Přijatým uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek bude následně zaslán informační dopis s:
1. přihláškou na domov mládeže a informacemi o ubytování (u žáků bydlících mimo Vodňany);
2. informacemi ke stravování;
3. seznamem věcí, které si mají žáci během prázdnin opatřit (seznam učebnic);
4. pozvánkou na zahájení školního roku.
Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kola přijímacího řízení v době od 7:00 do 15:00 hodin, nebo jej můžete zaslat do 10 pracovních dnů poštou na adresu školy.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na internetových stránkách školy (viz výše).
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (netýká se jednoročního zkráceného studia, kde není potřeba zápisový lístek odevzdávat):
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


vyvěšeno od: 24. 10. 2017

Facebook


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Instagram
YouTube
Facebook Instagram YouTube