Samostudium 2021 - Zahradník Z3A

květen 2021

ČJL_K3A,S3A,Z3A_V+W.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

ANJ Z3. A 10. část.pdf

EKO č. 10 (C3, Z3) Otázky ZZ (26,27,28,29).pdf

MAT C3AZ3A č14 Práce s daty - údaje z grafů.pdf

 

duben 2021

ČJL_R3A,S3A,Z3A_vedlejší věty-dú.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

ODV Z3A 1 20 ošetřování sadby.pdf

ODV Z3A 1 21.pdf

ODV Z3A 1 22 latina.pdf

ANJ Z3. A 8. část.pdf

MAT C3AZ3A č12 Práce s daty - základní pojmy.pdf

EKO č. 8 (C3, Z3) Finanční úřad; Rodinný rozpočet; Úvěry.pdf

ČJL_C3A,Z3A_Jazyková kultura.pdf

ODV Z3A 2 23.pdf

ANJ Z3. A 9. část.pdf

EKO č. 9 (C3, Z3) Otázky ZZ (22,23,24).pdf

MAT C3AZ3A č13 Základy statistiky - pracovní list.pdf

 

březen 2021

ANJ Z3. A 5. část.pdf

DS 3. r. Test č. 1.pdf

MAT C3AZ3A č9 Povrch a objem kvádru a krychle - příklady.pdf

EKO č. 5 (C3, Z3) Daně.pdf

ČJL_C3A,Z3A_Zvuk. prostředky.pdf

EKO č. 4 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

ODV zahradník Z3A 1 14 průklest ovocných stromů - kopie.pdf

ODV zahradník Z3A 1 15 přepichování - kopie.pdf

ODV zahradník Z3A 1 16 latina - kopie.pdf

ANJ Z3. A 6. část.pdf

EKO č. 6 (C3, Z3) Přímé a nepřímé daně; Živnost.pdf

MAT C3AZ3A č10 Povrch a objem krychle a kvádru - příklady.pdf

ČJL_C3A,K3A,R3A,S3A,Z3A_Úvaha.pdf

ČJL_C3A,Z3A_Slohová práce.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

ANJ Z3.A Test 2.pdf

ODV zahradník Z3A 1 17 Velikonoce.pdf

ODV zahradník Z3A 1 18 živá vazba.pdf

ODV zahradník Z3A 1 19 latina.pdf

EKO č. 5 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

ANJ Z3. A 7. část.pdf

EKO č. 7 (C3, Z3) Živnosti, Právnické osoby.pdf

ČJL_C3A,R3A,S3A,Z3A,K3A_vedlejší věty.pdf

ČJL_C3A,Z3A_vedlejší věty-dú.pdf

MAT C3AZ3A č11 Povrchy a objemy - příklady.pdf

 

 

únor 2021

ANJ Z3. A 3. část.pdf

EKO č. 3 (C3, Z3) Podpora v nezaměstnanosti, práce mimo prac. poměr.pdf

MAT C3AZ3A č7 Stereometrie.pdf

ČJL_C3A, Z3A_Výklad.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

OBN-Z3-C3-EVROPSKA_UNIE.pdf

ANJ Z3. A 4. část.pdf

EKO č. 4 (C3, Z3) Práce konaná mimo pracovní poměr.pdf

MAT C3AZ3A č8 Kvádr, krychle.pdf

ČJL_C3A,Z3A_orientace v textu.pdf

TEV K1A S2A K2A R2A Z2A C3A Z3A Florbal.pdf

EKO č. 3 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

ODV zahradník Z3A 1 11 statková hnojiva - kopie.pdf

ODV zahradník Z3A 1 12 osevní postup, rozdělení zeleniny - kopie.pdf

ODV zahradník Z3A 1 13 latina - kopie.pdf

 

leden 2021

ANJ Z3. A 1. část.pdf

MAT C3AZ3A č4 Funkce - přímá a nepřímá úměrnost, kvadratická funkce.pdf.pdf

TEV Basketbal a úkol.pdf

EKO č. 1 (C3, Z3). Přijímací pohovor, pracovní poměr.pdf

ČJL - C3A, Z3A - větné členy.pdf

OBN-C3-Z3-terorizmus.pdf

ODV Z3A 101.pdf

ODV Z3A 1 0 2 rozmnožování rostlin.pdf

ODV Z3A 1 0 3 poznávání rostlin.pdf

EKO č. 1 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

ANJ Z3. A 2. část.pdf

MAT C3AZ3A č5 Funkce - opakování.pdf.pdf

EKO č. 2 (C3, Z3). Pracovní smlouva, skončení pracovního poměru.pdf

ČJL - Z3A, C3A - druhy vět.pdf

OBN-C3-Z3-EU.pdf

ODV zahradník Z3A 1 08 roubování, fotosyntéza.pdf

ODV zahradník Z3A 1 09 pěstování rostlin, makroprvky,mikroprvky.pdf

ODV zahradník Z3A 1 10 průmyslová hnojiva, zahradnické zeminy.pdf

EKO č. 2 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

ODV Z3A 1 05 presazovani rostlin, poznavacka.pdf

ODV Z3A 1 06 rozmnozovani rostlin, poznavacka.pdf

ODV Z3A 1 07 poznavani rostlin.pdf

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube