Samostudium 2021 - Zahradník Z1A

květen 2021

ANJ Z1. A 8. část.pdf

ZEL Z1A č10 skladování zeleniny.pdf

MAT R1AZ1A č11 Trojčlenka.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Reklama- její základní principy a funkce.pdf

ČJL_S1A,R1A,Z1A_pracovní list.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

ANJ Z1. A 9. část.pdf

ČJL_R1AS1AZ1A_Dekameron.pdf

MAT R1AZ1A č12 Základy finanční matematiky.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Náboženství a církve.pdf

ZEL Z1A č11 ochrana rostlin (2).pdf

ZPV Z1A, R1.A č. 6 Optika.pdf

 

duben 2021

ODV Z 1A 1 031.pdf

ODV Z 2A 1 023.pdf

ZEL Z1A č8 zavlažovací zařízení.pdf

ČJL_S1A,Z1A,R1A_slovo a slovní zásoba.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

ANJ Z1. A 6. část.pdf

MAT R1AZ1A č9 Poměr.pdf

ZPV R1,Z1 č. 5 Vlnění.pdf

ODV Z 1A 1 032.pdf

ODV Z 1A 1 033.pdf

ANJ Z1. A 7. část.pdf

ODV Z 1A 1 034.pdf

ZEL Z1A č9 sklizeň zeleniny.pdf

MAT R1AZ1A č10 Poměr - příklady.pdf

 

březen 2021 

ZPV R1.,Z1. č. 4 Elektřina a magnetismus.pdf

ODV Z 1A 1 023.pdf

ODV Z 1A 1 O24 (automaticky uloženo).pdf

ANJ Z1. A 4. část.pdf

ODV Z 1A 1 025.pdf

ZEL Z1A č6 zpracování půdy před setím a sázením zeleniny.pdf

IKT R1,S1,Z1 č3 Tvorba tabulky - jednotky SI.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Multikulturní soužití.pdf

MAT R1AZ1A č7 Druhá mocnina a odmocnina.pdf

ČJL_R1A,S1A,Z1A_Pravopis S,Z.pdf

ANJ - Z1.A Test č. 2.pdf

ZPV R 1, Z1 -č.5 ELEKTR.NÁBOJ.ppt

ODV Z 1A 1 026.pdf

ČJL_C1A,K1A,R1A,Z1A,S1A_Vypravování.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

ODV Z 1A 1 027.pdf

ANJ Z1. A 5. část.pdf

ODV Z 1A 1 028.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Masmédia.pdf

ZEL Z1A č7 zavlažování zeleniny.pdf

MAT R1AZ1A č8 Mocniny s přirozeným exponentem.pdf

ČJL_S1AR1AZ1A_slohová práce.pdf

ANJ Z1. A 6. část.pdf

 

únor 2021

ODV Z 1A 1 017.pdf

ODV Z 1A 1 018.pdf

ODV Z 1A 1 019.pdf

ČJL - 1. ročníky - Nový zákon.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

ODV Z 1A 1 020.pdf

ODV Z 1A 1 021.pdf

ODV Z1A 1 022.pdf

ANJ Z1. A 3. část.pdf

ZEL Z1A č5 způsoby pěstování zeleniny.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A ETNICKÉ SKUPINY.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A Lidské rasy.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A ETNICKÉ SKUPINY.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A Lidské rasy.pdf

MAT R1AZ1A č6 Množiny - sjednocení, průnik, rozdíl.pdf

ČJL_S1A, R1A, Z1A_inzerát.pdf

Z1.A - Test č. 1.pdf

TEV P1A P3A R1A S1A Z1A K3A R3A S3A Florbal - kopie.pdf

ODV Z 1A 1 029.pdf

ODV Z 1A 1 030.pdf

 

leden 2021

ODV Z1A 1 011.pdf

ODV Z1A 1 012.pdf

ANJ Z1. A 1. část.pdf

ODV Z1A 1 013.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A č. 4 Pohlavní nemoci.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A č.5 Sociologie, její poslání.pdf

MAT R1AZ1A č4 Desetinná čísla.pdf.pdf

ZEL Z1A č4 hnojení zeleniny.pdf

ZPV R1, Z1 - info.pdf

ČJL - S1A, R1A, Z1A.pdf

TEV Basketbal a úkol_3.pdf

ZPV R1, Z1 č.3 spal motory.pdf

ČJL - C1A,K1A,R1A,S1A,Z1A - bible.pdf

ODV Z1A 1 014.pdf

ODV Z1A 1 015.pdf

ANJ Z.1 A 2. část.pdf

ODV Z 1A 1 016.pdf

MAT R1AZ1A č5 Číselné množiny, intervaly.pdf.pdf

ČJL - R1A, S1A, Z1A - mě,mně.pdf

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube