Samostudium 2021 - Strojní mechanik S3A

květen 2021

EKO č. 9 (K3, R3, S3) Otázky 25-31.pdf

OBN S3.A Odpovědnost zaměstance za škodu.pdf

OBN S3.A Hotovostní a bezhotovostní platební styk.pdf

MAT K3AR3AS3A č12 Práce s daty - základní pojmy.pdf

ČJL_K3A,S3A,Z3A_V+W.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

MAT K3AR3AS3A č12 Základy statistiky - pracovní list.pdf

OBN S3.A Mzda.pdf

OBN S3.A Daně.pdf

OBN S3.A Pojištění.pdf

EKO č. 10 (K3, R3, S3) Závěrečné opakování.pdf

 

duben 2021

OBN - S3.A Trh práce.pdf

ČJL_R3A,S3A,Z3A_vedlejší věty-dú.pdf

EKO č. 7 (K3, R3, S3) Živnosti, Právnické osoby.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

MAT K3AR3AS3A č10 Povrch a objem krychle a kvádru - příklady.pdf

EKO č. 8 (K3, R3, S3) Finanční úřad; Rodinný rozpočet; Úvěry.pdf

MAT K3AR3AS3A č11 Povrchy a objemy - příklady.pdf

OBN S3.A č.1 Pracovní poměr, pracovní smlouva.pdf

OBN S3.A č.1 Pracovní smlouva.pdf

OBN S3.A č.1 Pracovní smlouva - vzor.pdf

 

 

březen 2021

IKT č. 2 (KRS3).pdf

ODV S3A 1 09 Opravárenství a diagnostika.pdf

MAT K3AR3AS3A č7 Kvádr, krychle.pdf

ČJL_C3A,K3A,R3A,S3A,Z3A_Úvaha.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

OBN S3.A Terorismus ve světě.pdf

MAT K3AR3AS3A č8 Povrch a objem kvádru a krychle - příklady.pdf

ČJL_S3A,R3A,K3A_slohová práce.pdf

ODV S3A 1 10 Vypilování, slícování.pdf

ČJL_C3A,R3A,S3A,Z3A,K3A_vedlejší věty.pdf

 

únor 2021

TEV FULL BODY cvičení.pdf

OBN S3.A Vypracování prezentace.pdf

MAT K3AR3AS3A č6 Stereometrie.pdf

ČJL_K3A, S3A, R3A_výklad.pdf

TEV P1A P3A R1A S1A Z1A K3A R3A S3A Florbal - kopie.pdf

 

leden 2021

ODV S3A 1 07 Druhy výrobních postupů.pdf

ODV S3A 1 08 Značení svarů.pdf

MAT K3AR3AS3A č4 Funkce - přímá a nepřímá úměrnost, kvadratická funkce.pdf.pdf

OBN K3.A, R3.A, S3.A - Evropská integrace.pdf

NEJ - S3A, R3A - Einkauf im Supermarket.pdf

TEV Basketbal a úkol_3.pdf

TES S3A č1 Tlakové spoje.pdf

SZZ S3A č2 Turbodmychadlo.pdf

NEJ_S3A,R3A_werden.pdf

NEJ_S3A,R3A_Geburtstag.pdf

IKT č. 1 (K3, R3, S3).pdf

SZZ S3A č4 části motoru.pdf

SZZ S3A č5 kliková skříň.pdf

MAT K3AR3AS3A č5 Funkce - opakování.pdf.pdf

ČJL - S3A, R3A, K3A - druhy vět.pdf

NEJ - S3A, R3A - Ein Neubeginn.pdf

SZZ S3A č3 parní stroj.pdf

 

Facebook Instagram YouTube