Samostudium 2021 - Strojní mechanik S2A

květen 2021

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

EKO č. 10 (S2) Podnik.záměr; Majetek podniku.pdf

MAT S2A č14 Funkce kosinus a tangens.pdf

NEJ S2A č13 Kontakte.pdf

FYZ S2A č.10 Atom.pdf

FYZ S2 č10 Atom.pdf

STS S2A č11 zpětné klapky.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slovesa (procvičování).pdf

OBN-R2A-Z2A-K2A-S2A-Trestní právo.pdf

 

duben 2021

TEV Jak správně běhat.pdf

ODV S2A 2 13 Svařování 2.pdf

ODV S2A 2 14 Svařování 3.pdf

ODV S2A 1 06 - 3 Svařování+kontrola.pdf

FYZ S2A č8 Světlo.pdf

STE S2A č11 Elektrochemické obrábění.pdf

STS S2A č8 Izolace potrubí.pdf

NEJ S3A č11 Předložky se 3. pádem.pdf

MAT S2A č12 Goniometrické funkce.pdf

EKO č. 8 (S2) Opakování.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Májovci.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Ruchovci, lumírovci.pdf

ČJL_S2AR2AK2AZ2A_Číslovky.pdf

STS S2A č9 Vedení potrubí.pdf

FYZ S2A č9 Zobrazování zrcadkem a čočkou.pdf

OBN-S2A-K2A-Rodinné právo.pdf

ODV S2A 2 15 Svařování 4.pdf

ODV S2A 2 16 Svařování 5.pdf

ZPV 12 CYKLOALKANY.pdf

EKO č. 9 (S2) Živnosti.pdf

STS S2.A č10 Armatury potrubí.pdf

MAT S2A č13 Funkce sinus v pravoúhlém trojúhelníku.pdf

NEJ S2A č12 Řadové číslovky, Werkstoffwahl.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A.pdf

OBN-S2A-K2A-Nahradni_rodinna_péče.pdf

 

březen 2021

MAT S2A č9 Kruh, kružnice.pdf

NEJ S2A č8 Freizeit, Hobbys.pdf

EKO č. 5 (S2) Rodinný rozpočet; Pojištění.pdf

STE S2A č10 lapování.pdf

FYZ S2A č6 elektromotor.pdf

STS S2A č.6 Hrdlové spoje potrubí.pdf

ČJL_K2A,S2A,R2A,Z2A_Zájmena.pdf

OBN-S2A-K2A-Odpovednost_za_skodu.pdf

ODV S2A 2 09 Rovnání a ohýbání.pdf

TKR S2A č3 Samostatná práce.pdf

ODV S 2 A 1 06 Svařování CO2.pdf

STE S2A č10 Elektro erozivní obrábění.pdf

FYZ S2A č7 Vlnění.pdf

FYZ S2 č.7 Vlnění.pdf

STS S2A č7 Závitové spoje potrubí.pdf

NEJ S2A č9 Mein Lieblingssportler.pdf

MAT S2A č10 Rovinné útvary.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus - pokračování.pdf

EKO č. 6 (S2) Rodinný rozpočet; Podnikání.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

OBN-K2A-S2A-Dědické právo.pdf

ODV S 2 A 6 - Pájení.pdf

ODV S2A 2 09 Rovnání a ohýbání.pdf

ODV S2A 2 10 Měkké pájení.pdf

ODV S2A 2 11 Lepení kovů a nekovů.pdf

ODV S 2 A 1 06 -2 Svařování +sváry.pdf

ODV S2A 2 12 Svařování 1.pdf

ODV S 2 A 1 06 -2 Svařování +sváry.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_popis prostý.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slohová práce.pdf

MAT S2A č11 Složené obrazce - obsah.pdf

NEJ S2A č10 In dem Werkstatt.pdf

EKO č. 7 (S2) Podnikání.pdf

 

únor 2021

NEJ S2A č6 U lékaře.pdf

MAT S2A č7 Trojúhelník.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - Karel_Hynek_Mácha.pdf

ČJL_K2A, S2A, Z2A, R2A_Zájmena.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

STE S2 č7 obrážení.pdf

STS S2A č.3 Spojování plastového potrubí.pdf

STS S2 č.4 Materiály potrubí (1).pdf

STS S2A č4 Materiály pro výrobu potrubí.pdf

FYZ S2A č4 Ochrana nulováním.docx.pdf

FYZ S2A č.4 Ochrana nulováním.pdf

EKO č. 3 (S2) Úroková míra, RPSN.pdf

TES S2A č.3 Pokyny pro svářeče.pdf

STE S2A č.8 Dokončovací operace obrábění honování.pdf

OBN-Z2A.R2A,K2A.S2A-Parlament ČR.pdf

EKO č. 4 (S2) Úroky, měnový kurz.pdf

STE S2A č.9 Dokončovací operace obrábění superfinišování.pdf

STS S2A č.5 Přírubové spoje potrubí.pdf

NEJ S2A č7 Přítomný čas nepravidelných sloves, 3. pád.pdf

MAT S2A č8 Pythagorova věta.pdf

ČJL_S2A,K2A,R2A,Z2A_Oliver Twist.pdf

TEV K1A S2A K2A R2A Z2A C3A Z3A Florbal.pdf

FYZ S2A č.5 Zapojení zásuvky.pdf

ODV S2.A 2 08 Broušení rovinných ploch.pdf

TES S2A č4 Svary_a_svarove_spoje.pdf

 

leden 2021

MAT S2A č5 Slovní úlohy řešené pomocí rovnic.pdf.pdf

NEJ S2A č4 Předložky se 3. pádem.pdf.pdf

TEV Basketbal a úkol.pdf

STE S2A č5 broušení.pdf

STE S2A č.5 Broušení.docx

ČJL - K2A, S2A, R2A, Z2A - Evžen Oněgin.pdf

EKO S2 č.1 Funkce peněz, Bankovní služby.pdf

OBN-R2A-Z2A-S2A-K2A-právo - POZNÁMKY.pdf

OBN- R2A, Z2, S2A, K2 -Právo.pdf

TES S2A č.2 svařovací automat.pdf

TES S2A č2 svařovací automat.pdf

IKT č. 1 (S2).pdf

ODV S2A 2 04 Soustružení.pdf

ODV S 2 A 1 03-1 Broušení I. nástroje.pdf

ODV S2.A 2 05 Frézování.pdf

ODV S 2 A 03 - 2 Broušení II. - stroje,BOZP.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A,C2A_Puškin.pdf

MAT S2A č6 Planimetrie.pdf.pdf

NEJ S2A č5 Wir lesen ein Märchen.pdf.pdf

EKO č. 2 (S2) Běžný účet; Hotovostní a bezhotovostní platby.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - V. Hugo.pdf

STE S2A č6 Popis brusek.pdf

FYZ S2A č3 ochrana před neb. dot. napětím.pdf

STS S2A č3 Plastové potrubí spojování.pdf

STE S2A č6 Hoblování a obrážení.pdf

ODV S2.A 2 06 Frézování 2..pdf

ODV S2.A 2 07 Frézování 3..pdf

IKT č. 2 (S2).pdf

ODV S 2 A 1 04 Natěračské práce.pdf

OBN-S2A-K2A-Dělba moci v ČR.pdf

TKR S2A č2 sam. práce.pdf

 

Facebook Instagram YouTube