Samostudium 2021 - ​Strojní mechanik S1A

květen 2021

MAT č. 8 (S1) Mnohočleny - rozkladové vzorce.pdf

STS S1A č7 Pružné spoje.pdf

FYZ S1A č5 Tepelné motory.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Reklama- její základní principy a funkce.pdf

ČJL_S1A,R1A,Z1A_pracovní list.pdf

NEJ_R1A,S1A_Freizeit.pdf

NEJ_R1A,S1A_Freizeit_úkol.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

EKL R1,S1 BIOSFÉRA.pdf

ZPV S1 č. 13 UHLOVODÍKY.pdf

ČJL_R1AS1AZ1A_Dekameron.pdf

MAT č. 9 (S1) Mnohočleny - příklady na rozklad na součin.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Náboženství a církve.pdf

STM S1A č.7 Odlitky.pdf

STM S1A č7 Odlitky.pdf

 

duben 2021

ČJL_S1A,Z1A,R1A_slovo a slovní zásoba.pdf

MAT č. 6 (S1) Procenta.pdf

PL S1 VÝROBA ŽELEZA.pdf

ZPV S1 č.9 Výroba železa a oceli.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

FYZ S1A č4 Teplotní roztažnost.pdf

STM S1A č.6 Ostatní technické materíály.pdf

STM S1A č6 Ostatní technické materiály.pdf

STS S1A č.6 Nýtové spoje.pdf

STS S1A č6 Nýtové spoje.pdf

ODV S 1 A 03 -1 Orýsování.pdf

ODV S 1 A 03 - 2 Pilování, Řezání.pdf

ODV S1 A 1 05 - 2 - Rovnání a Ohybání Tvarování.pdf

MAT č. 7 (S1) Finanční matematika; Číselný výraz.pdf

ZPV S1 č.11 Ropa a uhlí.pdf

ZPV S1č.12 Organická chemie.pdf

EKL R1, S1 Ekologie.pdf

 

březen 2021

EKL R1, S1-BIO ČLOVĚKA.pdf

MAT č. 4 (S1) Poměr; Trojčlenka.pdf

ZPV S1 č.5 SULFIDY.pdf

ZPV S1 č. 6 HYDROXIDY.pdf

IKT R1,S1,Z1 č3 Tvorba tabulky - jednotky SI.pdf

TKR S1A č3 Samostatná práce.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Multikulturní soužití.pdf

ČJL_R1A,S1A,Z1A_Pravopis S,Z.pdf

EKL R1, S1 - č.2 orgánové soustavy.pdf

S 1 A - téma 13 - 2 úkol Kování.pdf

ČJL_C1A,K1A,R1A,Z1A,S1A_Vypravování.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Masmédia.pdf

MAT č. 5 (S1) Trojčlenka.pdf

STS S1A č.6 Nýtové spoje.pdf

STS S1A č6 Nýtové spoje.pdf

STM S1A č6 Ostatní technické materiály.pdf

STM S1A č.6 Ostatní technické materíály.pdf

TES S1A č6 Tváření kovů.pdf

FYZ S1A č4 Teplotní roztažnost.pdf

ZPV S1. č 7 KYSLÍKATÉ KYSELINY.pdf

ZPV S1 č 8. PL SLITINY.pdf

PL SLITINY.docx

ČJL_S1AR1AZ1A_slohová práce.pdf

NEJ_S1A,R1A_procvičování.pdf

ODV S 1 A 2 - 01 Měření.pdf

 

únor 2021

ODV S 1 A 12-1 Broušení I. nástroje.docx.pdf

ODV S 1 A 12 - 2 Broušení II. - stroje,BOZP.pdf

ODV S 1 A 12-3 Broušení úkol test.pdf

ČJL - 1. ročníky - Nový zákon.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

ODV S 1 A 1 13-1 Kování.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A ETNICKÉ SKUPINY.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A Lidské rasy.pdf

MAT č. 3 (S1) Poměr.pdf

STS S1A č.5 Lepené spoje.pdf

STS S1A č5 Lepené spoje.pdf

TES S1A č5 Ruční řezání závitů.pdf

FYZ S1A č3 Mechanika tekutin.pdf

FYZ S1A č.3 Machanika tekutin.pdf

ČJL_S1A, R1A, Z1A_inzerát.pdf

NEJ_S1A, R1A_Familie.pdf

TEV P1A P3A R1A S1A Z1A K3A R3A S3A Florbal - kopie.pdf

 

leden 2021

ODV S1A Výroba závitů.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A č. 4 Pohlavní nemoci.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A č.5 Sociologie, její poslání.pdf

ZPV S1 č.3 HALOGENIDY.pdf

EKL R1,S1 - info.pdf

EKL R1,S1_morfologie zvířat.pdf

MAT č. 1 (S1) Sjednocení a průnik intervalů, Druhá mocnina a odmocnina.pdf

ČJL - S1A, R1A, Z1A.pdf

NEJ - R1A, S1A - Juliana in Deutschland.pdf

TEV Basketbal a úkol_3.pdf

STM S1A č 4 Spékané materiály.pdf

Fyzika S1A č3_Hydrostat. a atmosférický tlak.pdf

STS S1A č4 Pájení.pdf

ODV S1A 1- 11 Nýtování.pdf

ČJL - C1A,K1A,R1A,S1A,Z1A - bible.pdf

TES S1A č4 vrtačky.PDF

OBN R1A+S1A+ Z1A Sociální zajištění občanů.pdf

OBN S1A+Z1A+R1A Rovnoprávnost mužů a žen.pdf

MAT č. 2 (S1) Mocniny s přirozeným exponentem.pdf

IKT S1,R1 č2 sam. práce.pdf

ZPV S1 č.4 OXIDY.pdf

ČJL - R1A, S1A, Z1A - mě,mně.pdf

NEJ - R1A, S1A - Mitzi und Maus.pdf

TKR S1A č2 sam. práce.pdf

 

 

Facebook Instagram YouTube