Samostudium 2021 - Řezník-uzenář R2A

květen 2021

EKO č. 10 (R2, Z2) Právní formy podnikání.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

NEJ R2A č. 51 Určení času.pdf

NEJ R2A č. 52 Řadové číslovky.pdf

NEJ R2A č. 53 Vzkaz.pdf

NEJ R2A č. 54 Pozvánka.pdf

ZPV R2, Z2 13 ALKENY + ALKADIENY.pdf

EKO č. 11 (R2, Z2) Podnik. záměr; Majetek podniku.pdf

EKO č. 10 (R2, Z2) Právní formy podnikání.pdf

MAT R2AZ2A č14 Funkce kosinus a tangens.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slovesa (procvičování).pdf

OPR-R2A-Skladování zboží.pdf

TER-R2A-Koření-úvod.pdf

OBN-R2A-Z2A-K2A-S2A-Trestní právo.pdf

 

duben 2021

PRAXE-R2A- vady masa.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

PRAXE-R2A- vepřové maso.pdf

PRAXE-R2A- hovězí maso.pdf

NEJ R2A č. 41-42 Předložky se 3. pádem.pdf

NEJ R2A č. 43-44 Předložky se 3. a 4. pádem.pdf

MAT R2AZ2A č12 Gon

TER-R2A-Masné dílo.pdf

OPR-R2A-Fktura.ppt

MAT R2AZ2A č12 Goniometrické funkce.pdf

EKO č. 8 (R2, Z2) Opakování.pdf

TER-R2A-Tepelné opracování masných výrobků.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Májovci.pdf

ČJL_K2AS2AR2AZ2A_Ruchovci, lumírovci.pdf

ČJL_S2AR2AK2AZ2A_Číslovky.pdf

TER-R2A-Rozdělení MV.pdf

BIZ-R2A-KOŽNÍ SOUSTAVA.pdf

OBN-R2A-Z2A-Rodinné právo.pdf

PRAXE-R2A-Masné výrobky-základní pojmy.pdf

TER-samostatná práce-dělení MV.pdf

Praxe-R2A-Charakteristika MV-1.část.pdf

PRAXE-R2A-Charakteristika MV-2.část.pdf

NEJ R2A č. 47 Určování času.pdf

NEJ R2A č. 48 Řadové číslovky.pdf

NEJ R2A č. 49 Jednoduchá konverzace a překlady.pdf

NEJ R2A č. 50 Souvislé sdělení na známé téma.pdf

ZPV 12 CYKLOALKANY.pdf

EKO č. 9 (R2, Z2) Živnosti.pdf

MAT R2AZ2A č13 Funkce sinus v pravoúhlém trojúhelníku.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A.pdf

PL Z2, R2.pdf

OBN-R2A-Z2A-Nahradni_rodinna_péče.pdf

 

 

březen 2021

NEJ R2A č. 31-32 Omluva a reakce na ni. Souhlas a nesouhlas..pdf

NEJ R2A č. 33-34 Prosba a žádost.pdf

ZPV R2,Z2 č.8 Organická chemie.pdf

ZPV R2,Z2 č. 9 Ropa a uhlí.pdf

MAT R2AZ2A č9 Kruh, kružnice.pdf

EKO č. 5 (R2, Z2) Rodinný rozpočet; Pojištění.pdf

ČJL_K2A,S2A,R2A,Z2A_Zájmena.pdf

OPR-R2A-Formy peněz.pdf

TER-R2A-Suroviny, pomocné látky a obaly.pdf

BIZ-R2A-Přídatné pohlavní žlázy.pdf

OBN-R2A-Z2A-Odpovednost_za_skodu.pdf

PRAXE-R2A-SEUROP-zpenezovani-jatecnych-prasat.pdf

PRAXE-R2A-SEUROP-zpenezovani-jatečného-skotu.pdf

PRAXE-R2A-Zrání masa.pdf

PRAXE-R2A-vady masa.pdf

PRAXE-R2A-Domácí zabijačka dle veterinárního zákona.pdf

NEJ R2A č. 35 - 36 Źádost o pomoc, službu a informaci. Blahopřání.pdf

NJ R2A č. 37-38 Práce s různými typy slovníky.pdf

ZPV R2,Z2, č. 10 Názvosloví a struktura organických sloučenin.pdf

ZPV R2,Z2 č. 11 UHLOVODÍKY.pdf

OPR-R2A-Obchodní operece.pdf

TER-R2A-Pomocné látky pro masnou výrobu.pdf

MAT R2AZ2A č10 Rovinné útvary.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus.pdf

ČJL_R2A,S2A,Z2A,K2A_Realismus - pokračování.pdf

EKO č. 6 (R2, Z2) Rodinný rozpočet; Podnikání.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

OBN-R2A-Z2A-Dědické právo.pdf

TER-R2A-Pomocné látky v masné výrobě (studijní materiál).pdf

BIZ-R2A-Samičí pohlavní soustava.pdf

PRAXE-R2A-vady masa.pdf

PRAXE-R2A-Jatečnictví I..pdf

PRAXE-R2A-Jatečnictví II.pdf

PRAXE-R2A-Jatečnictví III.pdf

PRAXE-R2A-Jatečnictví IV.pdf

PRAXE-R2A-Jatečnictví V..pdf

NEJ R2A č. 39-40 Čtení jednoduchých textů. Poslech s porozuměním krátkých textů.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_popis prostý.pdf

ČJL_K2A,R2A,Z2A,S2A_slohová práce.pdf

MAT R2AZ2A č11 Složené obrazce - obsah.pdf

 

 

únor 2021

NEJ R2A č. 23 Přítomný čas nepravidelných sloves.pdf

NEJ R2A č. 24 3. pád.pdf

NEJ R2A č. 25 Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě.pdf

NEJ R2A č. 26 Osobní zájmena ve 3. pádě.pdf

EKO č. 3 (Z2,R2) Úroková míra, RPSN.pdf

MAT R2AZ2A č7 Trojúhelník.pdf

ZPV R2,Z2 č. 7 HYDROXIDY.pdf

TER-R2A-Technologické výpočty při solení-křížové pravidlo.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - Karel_Hynek_Mácha.pdf

ČJL_K2A, S2A, Z2A, R2A_Zájmena.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

OPR-R2A-Doplnkove sluzby - ochranná známka.pdf

OBN-Z2A.R2A,K2A.S2A-Parlament ČR.pdf

BIZ-R2A-POHLAVNÍ SOUSTAVA.pdf

IKT č. 2 (K2 - R2).pdf

NEJ R2A č. 27 3. pád - procvičování.pdf

NEJ R2A č. 28 Tázací zájmeno Wer.pdf

NEJ R2A č. 29 2. pád jmen vlastních.pdf

NEJ R2A č. 30 Lekce 7 - shrnutí.pdf

ZPV R2,Z2 č. 7 KYSLÍKATÉ KYSELINY.pdf

EKO č. 4 (Z2, R2) Úroky, měnový kurz.pdf

OPR-R2A-Jednání se zákazníkem.pdf

MAT R2AZ2A č8 Pythagorova věta.pdf

ČJL_S2A,K2A,R2A,Z2A_Oliver Twist.pdf

TEV K1A S2A K2A R2A Z2A C3A Z3A Florbal.pdf

BIZ-R2A-Anatomie spermie.pdf

OBN-R2A-Z2A-ADVOKACIE, NOTÁŘSTVÍ, POLICIE, SOUDY, občanské právo.pptx.pdf

PRAXE-R2A Solení a nakládání masa (opakování).pdf

PRAXE-R2A-Stroje a zařízení pro solení masa.pdf

PRAXE-R2A-Druhy solicích směsí (opakování).pdf

PRAXE-R2A-Dusitan sodný (E 250).pdf

 

leden 2021

NEJ R2A č. 15 Procvičování gramaticky.pdf

NEJ R2A č.16 Procvičování slovní zásoby a konverzace.pdf

NEJ R2A č. 17 Maso.pdf

NEJ R2A č.18 Kontrolní pololetní test.pdf

OPR-R2A-formy prodeje.pdf

TER-R2A-Solení masa.pdf

ZPV R2,Z2 č. 5 SULFIDY.pdf

MAT R2AZ2A č5 Slovní úlohy řešené pomocí rovnic.pdf.pdf

TEV Basketbal a úkol.pdf

TER-R2A- vady solení masa.pdf

ČJL - K2A, S2A, R2A, Z2A - Evžen Oněgin.pdf

TER-R2A-Sůl a solící směsi.pdf

OBN-R2A-Z2A-S2A-K2A-právo - POZNÁMKY.pdf

OBN- R2A, Z2, S2A, K2 -Právo.pdf

BIZ-R2A-Vylučovací soustava.pdf

IKT č. 1 (R2, K2).pdf

EKO R2, Z2 č.1 Funkce peněz, Bankovní služby.pdf

PRAXE-R2A-Vady při bourání masa.pdf

PRAXE- R2A- Dělení hovězích čtvrtí na základní části.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A,C2A_Puškin.pdf

NEJ R2A č. 19 Ryby.pdf

NEJ R2A č. 20 Drůbež, zvěřina.pdf

NEJ R2A č. 21 Odborná slovní zásoba 1.pdf

NEJ R2A č. 22 Odborná slovní zásoba 2.pdf

MAT R2AZ2A č6 Planimetrie.pdf.pdf

EKO č. 2 (R2, Z2) Běžný účet; Hotovostní a bezhotovostní platby.pdf

ZPV R2,Z2 č.6 OXIDY.pdf

OPR-R2A-služby v obchodě.pdf

TER-R2A-Technologické výpočty-SOLENÍ.pdf

ČJL - K2A, S2A, Z2A, R2A - V. Hugo.pdf

TER-R2A-SOLENÍ VÝPOČTY.pdf

PRAXE-R2A-Stroje a zařízení pro mělnění díla – kutry, mělniče.pdf

PRAXE-R2A -Kategorizace masných výrobků dle platné legislativy.pdf

PRAXE -R2A -Stroje a zařízení pro řezání díla – řezačky, sekačky, kostkovačky.pdf

PRAXE-R2A-Stroje a zařízení pro plnění díla do obalů a uzavírání obalů.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube