Samostudium 2021 - Řezník-uzenář R1A

květen 2021

MAT R1AZ1A č11 Trojčlenka.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Reklama- její základní principy a funkce.pdf

ČJL_S1A,R1A,Z1A_pracovní list.pdf

NEJ_R1A,S1A_Freizeit.pdf

NEJ_R1A,S1A_Freizeit_úkol.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

TER-R1A-Anatomie trávicího traktu prasete.pdf

BIZ-R1A-Ptačí chřipka.pdf

VYZ-R1A-Sušení masa.pdf

EKL R1,S1 BIOSFÉRA.pdf

ČJL_R1AS1AZ1A_Dekameron.pdf

TER_R1A-Opracování střev.pdf

TER-R1A-Druhy střev.pdf

MAT R1AZ1A č12 Základy finanční matematiky.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Náboženství a církve.pdf

VYZ-R1A-Alimentární nákazy.pdf

BIZ-R1A-Svalová soustava – funkce, svaly.pdf

ZPV Z1A, R1.A č. 6 Optika.pdf

 

 

duben 2021

ČJL_S1A,Z1A,R1A_slovo a slovní zásoba.pdf

TER-R1A-Opracování povrchu těla jatečných zvířat.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

MAT R1AZ1A č9 Poměr.pdf

ZPV R1,Z1 č. 5 Vlnění.pdf

BIZ-R1A-Kostra trupu.pdf

VYZ-R1A-Alternativni-zpusoby-stravovani.pdf

TER-R1A-Vykolení jatečných zvířat.pdf

PRAXE-R1A- vepřové maso.pdf

MAT R1AZ1A č10 Poměr - příklady.pdf

TER-R1A-Vedlejší jatečné produkty.pdf

TER-R1A-Anatomie trávicího traktu-skot.pdf

EKL R1, S1 Ekologie.pdf

 

březen 2021

EKL R1, S1-BIO ČLOVĚKA.pdf

ZPV R1.,Z1. č. 4 Elektřina a magnetismus.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Technologické postupy solení.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Vady solení.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Riskuj- solení masa (opakování).ppt

PRAXE-R1A-R3A-Pojmy.pdf

PRAXE-R1A-R3A-welfare.pdf

TER-R1A-Zpeněžování jatečného skotu_poznámky.pdf

IKT R1,S1,Z1 č3 Tvorba tabulky - jednotky SI.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Multikulturní soužití.pdf

MAT R1AZ1A č7 Druhá mocnina a odmocnina.pdf

ČJL_R1A,S1A,Z1A_Pravopis S,Z.pdf

VYZ-R1ARacionální výživa.pdf

BIZ-R1A-Kostra končetin – hrudní končetina.pdf

EKL R1, S1 - č.2 orgánové soustavy.pdf

ZPV R 1, Z1 -č.5 ELEKTR.NÁBOJ.ppt

PRAXE-R1A-R3A-SEUROP-zpenezovani-jatecnych-prasat.pdf

ČJL_C1A,K1A,R1A,Z1A,S1A_Vypravování.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

PRAXE-R1A-R3A-SEUROP-zpenezovani-jatečného-skotu.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Zrání masa.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Domácí zabijačka dle veterinárního zákona.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A Masmédia.pdf

TER-R1A-JATEČNICTVÍ-Omračování-jatečných-zvířat.pdf

MAT R1AZ1A č8 Mocniny s přirozeným exponentem.pdf

ČJL_S1AR1AZ1A_slohová práce.pdf

NEJ_S1A,R1A_procvičování.pdf

TER-R1A-Vykrvování jatečných zvířat.pdf

VYZ-R1A-Poruchy prijmu potravy.pdf

BIZ-R1A-Kostra končetin - pánevní končetina.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Jatečnictví.pdf

 

únor 2021

PRAXE-R1A,R3A-Vykolení_jatečných_zvířat.pdf

PRAXE-R1A,R3A-Opracování_povrchu_těla_jatečných_zvířat.pdf

PRAXE-R1A,R3A-Půlení_jatečných_zvířat.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Omračování_jatečných_zvířat.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Vykrvování_jatečných_zvířat.pdf

ČJL - 1. ročníky - Nový zákon.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

PRAXE- R1A-R3A-Stroje a zařízení pro solení masa.pdf

PRAXE-R1A-R3A- Druhy solicích směsí.pdf

PRAXE-R1A-R3A-Dusitan sodný (E 250).pdf

PRAXE-R1A-R3A-Solení-a-nakládání-masa.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A ETNICKÉ SKUPINY.pdf

OBN R1A+ S1A+ Z1A Lidské rasy.pdf

MAT R1AZ1A č6 Množiny - sjednocení, průnik, rozdíl.pdf

TER_R1A-Zpeněžování prasat-SEUROP.pdf

ČJL_S1A, R1A, Z1A_inzerát.pdf

NEJ_S1A, R1A_Familie.pdf

TEV P1A P3A R1A S1A Z1A K3A R3A S3A Florbal - kopie.pdf

BIZ-R1A-Svalová tkáň.pdf

VYZ-R1A-Druhy a rozdělení stravy podle výživové hodnoty.pdf

 

leden 2021

PRAXE-R1A,R3A-Vady při bourání masa.pdf

PRAXE- R1A, R3A - Dělení hovězích čtvrtí na základní části.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A č. 4 Pohlavní nemoci.pdf

OBN R1A+S1A+Z1A č.5 Sociologie, její poslání.pdf

MAT R1AZ1A č4 Desetinná čísla.pdf.pdf

ZPV R1, Z1 - info.pdf

EKL R1,S1 - info.pdf

EKL R1,S1_morfologie zvířat.pdf

ČJL - S1A, R1A, Z1A.pdf

NEJ - R1A, S1A - Juliana in Deutschland.pdf

TER-R1A-Domestikace.pdf

TEV Basketbal a úkol_3.pdf

TER-R1A-Nejznámější plemena ovcí.ppt

TER-R1A-Plemena slepic.pdf

BIZ-R1A-Pojivová tkáň.pdf

VYZ-R1A-ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ.pdf

ZPV R1, Z1 č.3 spal motory.pdf

ČJL - C1A,K1A,R1A,S1A,Z1A - bible.pdf

TER-R1A-Vlivy na kvalitu masa-PŘED PORÁŽKOU.ppt

PRAXE-R1A, R3A-Stroje a zařízení pro mělnění díla – kutry, mělniče.pdf

PRAXE-R1A, R3A -Kategorizace masných výrobků dle platné legislativy.pdf

PRAXE-R1A, R3A-Stroje a zařízení pro plnění díla do obalů a uzavírání obalů.pdf

PRAXE -R1A,R3A -Stroje a zařízení pro řezání díla – řezačky, sekačky, kostkovačky.pdf

OBN R1A+S1A+ Z1A Sociální zajištění občanů.pdf

OBN S1A+Z1A+R1A Rovnoprávnost mužů a žen.pdf

OBN R1A+S1A+ Z1A Sociální zajištění občanů.pdf

OBN S1A+Z1A+R1A Rovnoprávnost mužů a žen.pdf

IKT S1,R1 č2 sam. práce.pdf

MAT R1AZ1A č5 Číselné množiny, intervaly.pdf.pdf

ČJL - R1A, S1A, Z1A - mě,mně.pdf

NEJ - R1A, S1A - Mitzi und Maus.pdf

TER-R1A-Ochrana-zvirat-proti-tyrani.pdf

TER-R1AVetrinární prohlídka.pdf

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube