Samostudium 2021 - Kuchař-číšník K3A

květen 2021

ANJ K3. A 8. část.pdf

EKO č. 9 (K3, R3, S3) Otázky 25-31.pdf

OBN K3.A Odpovědnost zaměstance za škodu.pdf

OBN K3.A Hotovostní a bezhotovostní platební styk.pdf

NEJ K3A č11 Lebensstil.pdf

MAT K3AR3AS3A č12 Práce s daty - základní pojmy.pdf

ČJL_K3A,S3A,Z3A_V+W.pdf

TEV Posilovací a protahovací cvičení.pdf

ANJ K3. A 9. část.pdf

MAT K3AR3AS3A č12 Základy statistiky - pracovní list.pdf

NEJ K3A č12 Gramatická cvičení.pdf

OBN K3.A Mzda.pdf

OBN K3.A Daně.pdf

OBN K3.A Pojištění.pdf

EKO č. 10 (K3, R3, S3) Závěrečné opakování.pdf

 

duben 2021

OBN - K3.A Trh práce.pdf

POT K3.A Směry a hygiena výživy obyvatelstva.pdf

STO K3.A Obsluha v dopravních prostředcích.pdf

TEK K3.A Zahraniční kuchyně - prezentace.pdf

EKO č. 7 (K3, R3, S3) Živnosti, Právnické osoby.pdf

TEV Jak správně běhat.pdf

ANJ K3. A 6. část.pdf

MAT K3AR3AS3A č10 Povrch a objem krychle a kvádru - příklady.pdf

NEJ K3A č9 Tischreservierung, Telefonische Bestellung.pdf

ODV K3A 1 11.pdf

ANJ K3. A 7. část.pdf

EKO č. 8 (K3, R3, S3) Finanční úřad; Rodinný rozpočet; Úvěry.pdf

MAT K3AR3AS3A č11 Povrchy a objemy - příklady.pdf

NEJ K3A č10 Německá kuchyně.pdf

OBN K3.A č.1 Pracovní poměr, pracovní smlouva.pdf

OBN K3.A č.1 Pracovní smlouva.pdf

OBN K3.A č.1 Pracovní smlouva - vzor.pdf

 

 

 

březen 2021 

IKT č. 2 (KRS3).pdf

ODV K3A 1 09.pdf

ANJ K3. A 4. část.pdf

EKO č. 4 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

TEK K3.A Ostatní druhy močníků II..pdf

POT K3.A Informace k výuce.pdf

STO K3.A Bary a barový pult.pdf

OBN K3.A Ohniska napětí v Evropě.pdf

OBN K3.A Ohniska napětí ve světě.pdf

MAT K3AR3AS3A č7 Kvádr, krychle.pdf

NEJ K3A č7 Objednání v restauraci.pdf

ČJL_K3A,R3A_Zvuk. prostředky.pdf

ČJL_C3A,K3A,R3A,S3A,Z3A_Úvaha.pdf

Tělesná výchova cvičení.pdf

ODV K3A 1 10.pdf

ANJ K3. A 5. část.pdf

EKO č. 5 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

TEK K3.A Pudingy, nákypy.pdf

TEK K3.A Ovocný salát.pdf

STO K3.A Druhy míchaných nápojů.pdf

OBN K3.A Terorismus ve světě.pdf

NEJ K3A č8 Stravovací návyky v německy mluvících zemích.pdf

MAT K3AR3AS3A č8 Povrch a objem kvádru a krychle - příklady.pdf

ČJL_S3A,R3A,K3A_slohová práce.pdf

ANJ K3.A Test 2.pdf

ANJ K3. A 6. část.pdf

 

únor 2021

ODV K3A 1 O7.pdf

ZAP - K3A - Zákl. třídění stravovacích zařízení.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

ODV K3A 1 08.pdf

ANJ K3. A 3. část.pdf

TEK K3.A Ostatní druhy moučníků.pdf

POT K3.A Léčebná výživa.pdf

POT K3.A Druhy diet.pdf

STO K3.A Míchané nápoje.pdf

OBN K3.A Vypracování prezentace.pdf

EKO č. 3 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

NEJ K3A č6 Předložky se 3. a 4. pádem, popis cesty, přídavná jména.pdf

MAT K3AR3AS3A č6 Stereometrie.pdf

ČJL_K3A, S3A, R3A_výklad.pdf

SPV_P1A, K3A_chování číšníka.pdf

TEV P1A P3A R1A S1A Z1A K3A R3A S3A Florbal - kopie.pdf

 

leden 2021

ODV K3A 1 05.pdf

ANJ K3. A 1. část.pdf

NEJ K3A č4 Österreichische Küche.pdf.pdf

MAT K3AR3AS3A č4 Funkce - přímá a nepřímá úměrnost, kvadratická funkce.pdf.pdf

POT K3.A Diferencovaná strava I..pdf

POT K3.A Diferencovaná strava II..pdf

STO K3.A Rauty a recepce.pdf

TEK K3.A Studené předkrmy - přehled výrobků.pdf

TEK K3.A Studené předkrmy - plněná zelenina.pdf

TEK K3.A Studené předkrmy - jídla z vajec.pdf

OBN K3.A, R3.A, S3.A - Evropská integrace.pdf

EKO č. 1 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

ČJL - K3A, R3A - Doplněk.pdf

SPV - K3A, P1A - Chování v restauraci.pdf

TEV Basketbal a úkol_3.pdf

ZAP - K3A - Desatero BOZP.pdf

ODV K3A 1 06.pdf

IKT č. 1 (K3, R3, S3).pdf

POT K3.A - Diferencované stravování dle věkových skupin.pdf

TEK K3.A Moučníky - druhy těst a vybrané pokrmy.pdf

STO K3.A Příprava rautu.pdf

OBN K3.A Informace k online hodině.pdf

ANJ K3. A 2. část.pdf

EKO č. 2 (K3, R3, Z3) Otázky ZZ.pdf

MAT K3AR3AS3A č5 Funkce - opakování.pdf.pdf

NEJ K3A č5 Rezept.pdf.pdf

ČJL - S3A, R3A, K3A - druhy vět.pdf

TEK K3.A Suroviny na přípravu moučníků.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube