Samostudium 2021 - Cukrář ​C2A

květen 2021

ANJ C2. A 8. část.pdf

SUR C2. A 8.část.pdf

EKO č. 9 (C2) Právní formy podnikání; Živnosti.pdf

MAT č.9 (C2) Goniometrické funkce III..pdf

ZPV C2A č11 Alkyny.pdf

OBN C2A Přestupky,trestné činy.pdf

ČJL_C2A - slovesa.pdf

ANJ C2. A 9. část.pdf

SUR C2. A 9. část.pdf

SUR C2. A referát č. 4.pdf

ČJL_C2A_slovesa (procvičování).pdf

ZPV C2A č12 Areny.pdf

EKO č. 10 (C2) Podnik.záměr.pdf

MAT č.10 (C2) Goniometrické funkce IV..pdf

OBN C2A Orgány činné v trestním řízení.pdf

 

duben 2021

ČJL_C2A_slohová práce.pdf

EKO č. 6 (C2) Podnikání.pdf

MAT č.7 (C2) Goniometrické funkce.pdf

TEC C2A Speciální výrobky- obrázky.pdf

TEC C2A Speciální výrobky.pdf

ANJ C2. A 6. část.pdf

SUR C2. A 6.část.pdf

ZPV C2A č9 Alkany.pdf

ODV C2.A 1 12 Speciální výrobky - cukrovinkářské.pdf

ČJL_C2A_Popis.pdf

ANJ C2. A 7. část.pdf

SUR C2. A 7.část.pdf

EKO č. 8 (C2) Opakování.pdf

MAT č.8 (C2) Goniometrické funkce II..pdf

ZPV C2A č10 Alkeny.pdf

ZPV 12 CYKLOALKANY.pdf

 

 

březen 2021

ODV C.2A 1 09 Zdobení a jednoduché modelování.pdf

ANJ C2. A 4. část.pdf

SUR C2. A 4. část.pdf

EKO č. 4 (C2) Úroky, měnový kurz.pdf

MAT č.5 (C2) Mnohoúhelníky a složené obrazce.pdf

OBN C2A Odpovědnost za škodu.pdf

TEC C2A Ozdoby.pdf

ZPV C2A č7 Uhlí, ropa, zemní plyn.pdf

ČJL_C2A_Zájmena-pracovní list.pdf

ANJ C2.A Test č. 2.pdf

ODV C2.A 1 10 Zdobení a jednoduché modelování, pálená hmota, šlehané hmoty těžké.pdf

ČJL_C2A_Mácha.pdf

ANJ C2. A 5. část.pdf

SUR C2. A 5.část.pdf

ODV C2.A 1 11 Speciální výrobky.pdf

OBN C2A Manželství.pdf

OBN C2A Rodinné právo.pdf

EKO č. 5 (C2) Rodinný rozpočet; Pojištění.pdf

MAT č.6 (C2) Opakování rovinné útvary.pdf

ZPV C2A č8 Uhlovodíky.pdf

ČJL_C2A_Oliver Twist.pdf

SUR C2. A referát č. 3.pdf

ANJ C2. A 6. část.pdf

SUR C2. A 6.část.pdf

 

únor 2021

SUR C2. A referáty.pdf

MAT č.3 (C2) Kruh, kružnice.pdf

TEV FULL BODY cvičení.pdf

ODV C2.A 1 08 smetanové výrobky, zdobení.pdf

ANJ C2. A 3. část.pdf

SUR C2. A 3. část.pdf

OBN C2A Státní zastupitelství, advokacie, notářství.pdf

TEC C2A Smetanové výrobky.pdf

TEC C2A Šlehatelnost smetany, smetanové náplně.pdf

MAT č.4 (C2) Trojúhelníky, Pythagorova věta, Rovinné útvary.pdf

EKO č. 2 (C2) Běžný účet; Hotovostní a bezhotovostní platby.pdf

ZPV C2 č6 Hydroxidy a kyseliny.pdf

ČJL_C2A_Zájmena.pdf

IKT č. 2 (C2).pdf

EKO č. 3 (C2) Úroková míra, RPSN.pdf

leden 2021

ODV C2.A 1 05 Jádrové hmoty .pdf

MAT č.1 (K2, C2) Soustavy lin. rovnic.pdf

ANJ C2. A 1. část.pdf

SUR C2. A 1. část.pdf

OBN C2A č.6 Násilí, šikana.pdf

OBN C2A č.7 Teror a terorismus.pdf

TEC C2A č. 8 Jádrové hmoty.pdf

ZPV C2A č4 Anorganická chemie.pdf.pdf

EKO C2 č.1 Funkce peněz, Bankovní služby.pdf

IKT č. 1 (C2).pdf

ČJL - C2A - Romantismus.pdf

ODV C2.A 1 06 Pařížské pečivo, Smetanové výrobky.docx.pdf

ČJL_K2A,S2A,Z2A,R2A,C2A_Puškin.pdf

ČJL_C2A_Oněgin - úkol.pdf

MAT č.2 (K2, C2) Planimetrie.pdf

ANJ C2. A 2. část.pdf

OBN C2A Právo a právni vztahy.pdf

OBN C2A Subjekty právních vztahů.pdf

SUR C2. A 2. část.pdf

EKO č. 2 (C2) Běžný účet; Hotovostní a bezhotovostní platby.pdf

ZPV C2A č5 Oxidační číslo, Koncovky binárních sloučenin.pdf.pdf

ČJL - C2A - V. Hugo.pdf

TEC C2A č. 9 Čajové a pařížské pečivo.pdf

ODV C2.A 1 07 Smetanové výrobky.pdf

 

 

 

 

Facebook Instagram YouTube