Kuchař-číšník 65-51-H/01


Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Přijímací zkoušky se nekonají. Po přijetí ke studiu je žák povinen nechat si od lékaře vystavit zdravotní průkaz. Studium probíhá v cyklu - jeden týden teoretického vyučování ve škole, druhý týden praktický odborný výcvik. Během studia je možno rozšířit si kvalifikaci absolvováním barmanského kurzu. Po absolvování tohoto oboru získá absolvent výuční list v oboru kuchař-číšník.
 
 
Odborný výcvik:
Probíhá ve dvou cvičných kuchyních SOU služeb Vodňany, ve školní jídelně, v kuchyni firmy Jihočeská drůbež, a. s., v hotelu Prajer ve Vodňanech, v restauraci Pod Věží, v kuchyních základních škol a na dalších pracovištích, přičemž většina pracovišt je ve Vodňanech.
 
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou, v oboru „Společné stravování“, nebo „Podnikání“ na vybraných středních školách České republiky.
 
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání kuchař, číšník (kuchařka, servírka). Zvládá pravidla jednoduché i složité obsluhy, přípravu slavnostních tabulí a je schopen obsloužit hosta hovořícího cizím jazykem.
 

Kuchař - číšník

Soutěž žáků oboru kuchař
Autor: Karel Burda - 11. 5. 2016


Kuchařská soutěž - Netradiční příprava štiky 2014
Autor: Pavel Hrdina - 14. 5. 2014


Kuchařská soutěž - Netradiční úprava vodňanského kapra 2013
Autor: Pavel Hrdina - 15. 5. 2013


Kuchařská soutěž - Netradiční úprava vodňanského kapra 2012
Autor: Pavel Hrdina - 16. 5. 2012


Kuchařská soutěž - Netradiční úprava vodňanského kapra 2011
Autor: Pavel Hrdina - 18. 5. 2011


Žáci oboru Kuchař - číšník obsluhují na rautu + Barmanský kurz

Pracoviště odborného výcviku oboru Kuchař - číšník

Pracoviště odborného výcviku oboru Kuchař - číšník - Hotel Prajer

 
Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany
tel: 383 390 516 - škola, 383 384 027 - domov mládeže
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz zastupcereditele@sousvodnany.cz domovmladeze@sousvodnany.cz